PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ուրախ SMS-ներTerminator
21.12.2008, 01:56
Ինչ ուրախ SMS-ներ եք լսել կամ կարդացել, կամ ձեզ են ուղղարկել կամ դուք եք ուղղարկել և ում:D:D:)