PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Բույսերի անունները հայերենars83
09.09.2008, 13:38
Այստեղ, http://www.akumb.am/showthread.php?t=32253 թեմայի նմանությամբ, տեղադրում ենք բուսանոււներ։

Mitre
09.09.2008, 14:02
Մաղադանոսը դա ազատքեղն է, մեկ էլ կարոս են անվանում
Ձագի նկարը չունեմ:D

Mitre
09.09.2008, 14:06
Բադրիջանը սմբուկն է:

Mitre
09.09.2008, 14:18
Գազարը ստեպղինն է

ars83
09.09.2008, 14:37
Մաղադանոսը դա ազատքեղն է, մեկ էլ կարոս են անվանում
Ձագի նկարը չունեմ:D
Շատ լավ :hands, մենակ թե այլ լեզուներով էլ փորձիր գրել, գոնե ռուսերեն։

Mitre
09.09.2008, 15:08
Ազատքեղ
punch-անգլերեն
petersilie-գերմաներեն
persil-ֆրանսերեն
prezzemolo-իտալերեն
петрушка- ռուսերեն

Սմբուկ
aubergine-անգլերեն
aubergine-գերմաներեն
aubergine-ֆրանսերեն
melanzana-իտալերեն
berenjena-իսպաներեն
баклажан- ռուսերեն

Ազատքեղ
carrot-անգլերեն
mohre-գերմաներեն
carrote-ֆրանսերեն
carota-իտալերեն
zanahoria-իսպաներեն
морковь-ռուսերեն

ars83
09.09.2008, 18:30
http://www.livinghome.ru/data/products/img/366_photo.jpg http://nature-home.ru/statyi/ger11.jpg http://www.amaranthus.ru/i/enciklopediya/g/geranium-platypetalum.jpg
http://art.gardenia.ru/skrob/so_11.jpg http://www.greenhands.spb.ru/katalog/img/1-geran_clip_image001.jpg http://www.irida-bf.kiev.ua/interestingly/geranium1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png խորդենի
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png герань
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg geranium
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif géranium
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Geranie
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png geranio
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif geranio

ars83
09.09.2008, 19:45
1. http://www.floranimal.ru/pages/flora/l/5213.jpg http://www.floranimal.ru/pages/flora/l/5214.jpg
2. http://common.narod.ru/grib/dogde.jpg http://www.fungomoscow.ru/images/9dojdevik.jpg
3. http://www.gribinfo.ru/images/1173113575.jpg http://www.floranimal.ru/pages/flora/s/5002.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1.աղվեսասունկ, 2. գայլասունկ, 3. խոզասունկ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. лисичка, 2. дождевик, 3. свинушка
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. chanterelle, 2. puffball, 3. paxil
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. chantereelle, girolle, 2. vesse-de-loup, 3. paxille
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png 1. Gelbling, Pfefferling, 2. Stäubling
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. gallinaccio, cantarello, 2. vescia, 3. paxillus
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. rebozuelo, 2. bejín, pedo de lobo, 3. agárico

Mitre
10.09.2008, 11:17
նեխուր
calery-անգլերեն
sellerie-գեռմաներեն
celeri-ֆրանսերեն
sedano-իտալերեն
apio- իսպաներեն

Mitre
10.09.2008, 11:20
նեխուր

ars83
10.09.2008, 11:34
նեխուր
նեխուր – քարավուզ – сельдерей

http://www.sunnygarden.ru/flowers/images/5818_03_f2.jpg http://parkfoto.ru/wp-content/uploads/2007/10/20070825-dscf0566.thumbnail.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Malva_sylvestris_ajax.jpg/275px-Malva_sylvestris_ajax.jpg http://img.photobucket.com/albums/v11/figra/guvrin/malva1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png
փիփերթ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png мальва, просвирник
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg mallow
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif mauve
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Malve, Hasenpappel
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png malva
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif malva

ars83
11.09.2008, 13:13
http://www.mirdruzey.ru/assets/images/img/aloe.jpg http://homeflowers.ru/images/stories/collection/aloe_aristata01.jpg http://www.floridafood.com/images/squares/aloe-plant_square.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png հալվե, ալոե
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png алоэ
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg aloe
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif aloès
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Aloe
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png aloe, aloè
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif áloe, aloe

Mitre
11.09.2008, 13:21
Քաջվարդ
пион- ռուսերեն
peony-անգլերեն
paanie,pfingstrose-գերմաներեն
pivoine-ֆրանսերեն
peonia-իսպաներեն

Mitre
16.09.2008, 16:05
Կապար

capers- անգլերեն
alcaparras - իսպաներեն
cappari - լատիներեն
каперс - ռուսերեն

ars83
16.09.2008, 16:35
Կապար

capers- անգլերեն
alcaparras - իսպաներեն
cappari - լատիներեն
каперс - ռուսերեն
câpres - ֆրանսերեն :)

Rammstein
16.09.2008, 16:43
Կապար

capers- անգլերեն
alcaparras - իսպաներեն
cappari - լատիներեն
каперс - ռուսերեն

Հոմնաիշ - Կորաք

ars83
20.09.2008, 13:05
Հոմնաիշ - Կորաք :ok
http://www.floranimal.ru/pages/flora/g/5123.jpg http://www.floranimal.ru/pages/flora/g/5125.jpg http://www.floranimal.ru/pages/flora/g/5121.jpg http://www.floranimal.ru/pages/flora/g/5120.jpg http://www.karvin.ru/files/gruzd.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9d/Lactarius_pergamenus.jpg/275px-Lactarius_pergamenus.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png պղպեղասունկ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png груздь
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg milk mushroom, milky cap
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif lactaire à lait abondant
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Milchpilz
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png lattario
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif lactario

ars83
23.09.2008, 15:26
http://floinfo.ru/images/artpics/7.jpg http://www.dutchbulbs.com/images/products/large/144.jpg http://www.junior.ru/students/zolotareva/pleon.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png խոլորձ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png орхидея http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg orchid http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif orchidée http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Orchidee http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png orchidea http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif orquídea

Mitre
25.09.2008, 12:50
Դրախտավարդ
hydrangea- անգլերեն
hortensie- գերմաներեն
hortensia- ֆրանսերեն, իսպաներեն

Rammstein
25.09.2008, 17:14
Հոմնաիշ - Կորաք

Կորաք բառը գրած էր մի հատ սովետական «Ռուս-Հայերեն բառարանում»։ Շատ հաստ, գիրք է, մոտ 1500 էջ։ Հեղինակ չգիտեմ, չի գրած։

Պանդուխտ
29.09.2008, 20:32
Խնդրեմ, ծառերի մասին էլ գրէ'ք:

ars83
01.10.2008, 11:59
1. http://www.whrc.org/russia/images/Birch_Kam_Sm.jpg http://www.akumb.am/attachment.php?attachmentid=31253&stc=1&d=1222846265

2. http://www.akumb.am/attachment.php?attachmentid=31269&stc=1&d=1222848323 http://www.rustrana.ru/articles/15070/osina1.jpg http://slavyans.narod.ru/trava/osina.gif

3. http://z.about.com/d/forestry/1/0/h/F/tillia_poplar_cpark.jpg http://www.akumb.am/attachment.php?attachmentid=31257&stc=1&d=1222847259


4. http://photofile.ru/photo/svetlana-nov/1193208/large/71581056.jpg http://www.akumb.am/attachment.php?attachmentid=31265&stc=1&d=1222848187


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1. կեչի, 2. կաղամախի, 3. բարդի, 4. թխկի
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. берёза, 2. осина, 3. тополь, 4. клён
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. birch, 2. aspen, 3. poplar, 4. maple, acer
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. boleau, 2. tremble, 3. peuplier, 4. érable
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png 1. Birke, 2. Espe, 3. Pappel, 4. Ahorn
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. betulla, 2. tremolo, 3. pioppo, 4. acero
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. abedul, 2. abela, 3. álamo, 4. arce

Պանդուխտ
01.10.2008, 12:51
Շատ շատ շնորհակալ եմ պատասխանի համար: Ապրելով Սփիւռքում, օտարութեան մէջ, հեռու եմք հայրենի բնական միջավայրից:
Հաճարենի, սօս, կաղնի ... անունները գիտենք, տեսքը՝ ո'չ:

ars83
01.10.2008, 14:36
Շատ շատ շնորհակալ եմ պատասխանի համար: Ապրելով Սփիւռքում, օտարութեան մէջ, հեռու եմք հայրենի բնական միջավայրից:
Ձեզ շնորհակալություն ցուցաբերած հետքրքրության համար :)
Ես ինքս էլ շատ բույսերի ո՛չ անունները գիտեմ, ո՛չ տեսքը։ Կամ էլ անունները գիտեմ այլ լեզվով։ Կամաց–կամաց սովորում եմ։

1. http://www.floranimal.ru/pages/flora/s/5548.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Pinus_ponderosa_cones.jpg/275px-Pinus_ponderosa_cones.jpg http://www.laspilitas.com/s/images/plants/507/Pinus_jeffreyi.jpg

2. http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/16/210/16210850_3.jpg http://luzhok.ru/pics/art21/art2090_0.jpg http://www.floranimal.ru/families/5592.jpg

3. http://www.akumb.am/attachment.php?attachmentid=31273&stc=1&d=1222855921 http://www.akumb.am/attachment.php?attachmentid=31277&stc=1&d=1222856122 http://www.landart.ru/01-motivs/c-randhawa/pic01c/flower/Platanus-orientalis-b.jpg


4. http://pics.livejournal.com/piranjya/pic/00090706 http://www.dublin.ie/uploadedImages/Environment/Hornbeam.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1. սոճի, 2. նոճի, 3. սոսի, չինար 4. բոխենի, բոխի
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. сосна, 2. кипарис, 3. платан, чинара 4. граб
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. pine, 2. cypress, 3. plane (Եվրոպայում), sycamore (Հս. Ամերիկայում), 4. hornbeam
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. pin, 2. cyprès, 3. platane, 4. charme
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png 1. Kiefer, 2. Zypresse, 3. Platane, 4. Hagebuche
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. pino, 2. cipresso, 3. platano, 4. carpinus
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. pino, 2. ciprés, 3. plátano, 4. ojaranzo

Պանդուխտ
04.10.2008, 11:51
Ողջո՜յն,
-Կեչին, ոնց որ ռուսական տայգաների ծառը լինի: Կեղեւը սպիտակ է եւ մասամբ սահուն:
-Կաղամախիի անունը օտար լեզուներում արձանագրել ես.- ռուս. осина, անգլ. aspen, ֆրանսերէն tremble, գերմ. espe, իտալերէն tremolo, սպաներէն abela ձեւերով:
Տեսնում ենք անգլերէն եւ գերմաներէն ձեւերը իրար մօտ են, իսկ ռուսերէնը osina ձեւով այդ երկուսին մօտ: Լատինական լեզուներն էլ. tremble, tremolo ձեւերով նոյն բառն են, իսկ սպանականը թէեւ ֆրանսականին մօտ է abela ձեւով, սակայն նոյն բառը չէ:
Աճառեանի Արմատականից մէջբերում.

Կաղամախ «անտառային մի բարձր ծառ. populus tremula (ըստ Կէտիկեանի), populus alba (ըստ Արթինեան, Ածաշունչի տունկերը, էջ 34. իսկ Տիրացուեան, Contributo) § 71-73 իբրեւ ընդհանուր անուն դնում է populus-կաղամախ
Անգլերէն գերմաներէն եւ ռուսերէն անունները լատինական ձեւերից չեն առաջացել: Ֆրանսերէնն ու իտալերէնը populus tremula-ից, սպաներէնը՝ populus alba-ից:
Շարունակեմ մէջբերումը Արմատականից.

= Փոխառեալ է խալդերէնից: Հայ. Բառի հետ նոյն են մի կողմից Սալմաստի թուրք բարբառով k‘älämbur «կաղամախ», Թաւրիզի թուրք բարբառով qälämä «բարտի» եւ միւս կողմից լակերէն կալախի[ /b], ռուտուլերէն [b]կալախ «կաղամախ»: Թէ ո՛րն է այս ծառի նախնական հայրենիքը՝ յայտնի չէ: Գիտենք միայն որ մեր երկրի շրջաններից նա տարածուել է դէպի աւելի արեւելք: Այսպէս՝ Թեհրանի պրս. Բարբառով նա կոչւում է täbrizi, որ նշանակում է բուն «թաւրիզեցի». Ինչ որ ցոյց է տալիս թէ Թեհրանը նոյն ծառը ստացել է Ատրպատականից: Կարող է այս բառը բնապէս լինի մարերէն, այդ լեզուից անցած խալդերէնի, հայերէնի եւ միեւնոյն ժամանակ կովկասեան լեզուներին: Բայց կարող է նաեւ ընդհակառակը՝ բառը լինի բնիկ խալդերէն, որից անցած մի կողմից Ատրպատական եւ միւս կողմից Կովկաս: Գաւառական ձեւերից.- Մուշ կաղմխի, Խոտորջուր գախմխի
Աճառեանը խալդերէն ասելով. Նկատի ունի Ուրարտուի պաշտօնական լեզուն, սեպագրերի լեզուն: Սալմաստի թուրքերէն բարբառը ազդուած է Բուն Ատրպատականի բնիկների լեզուից՝ մարերէնից: Այդ պատճառով, երբ գտնում է այս բառը (k‘älämbur) Սալմաստում, ու տեսնում որ Թեհրանում թաւրիզի է կոչւում նոյն ծառը, հասնում է այն եզրակացութեան, որ բառը պատմական Մարաստանից ու նրա լեզուից եկած կարող է լինել ու փոխ տուել հայերէնին ու կովկասեան վերոյիշեալ լեզուներին: Կամ՝ ինչպէս ինքն է հաւատում, բառը Ուրարտուից է անցել հայերին, ու վերջիններիս միջոցով՝ կովկասեան մի շարք լեզուներին եւ մարերէնին:
-Ինչպէս տեսնում ենք, բարդու եւ կաղամախի տերեւները շատ են նման իրար, ու հենց այդ պատճառով շփոթ է առաջացել,-ենթադրում եմ,- ինչպէս Աճառեանն է վկայում. «Բառիս նշանակութեան վրայ մի ընդարձակ վէճ Հ. Կէտիկեանի եւ Բնապատումի (=Մէնէվիշեան) միջեւ՝ տե՛ս ՀԱ 1905, 51-53, 221-2, 285-6, 319-320 եւ 350-2: Բնապատումը համարում էր բառս «populus pyramidalis», մինչ բարտին դնում էր «populus tremula», հակառակ Հ. Կէտիկեանի»:
Բարդու կոճղը ճաքճքած է, մինչ կաղամախինը սահուն է:
Աճառեանից մէջբերում.

Բարտի «մի բարձր ծառ է. լտ. populus pyramidalis», կովկասահայ գրականում յաճախ գրւում է բարդի՝ նոր գաւառականների հնչման համաձայն: Բառիս նշանակութիւնը ճշտելու համար ընդարձակ մի վէճ Հ. Թովմաս Կէտիկեանի եւ Բնապատումի (=Հ. Գ. Մէնէվիշեանի) միջեւ: Ուղիղ է Հ. Կէտիկեանի տեսութիւնը, որ հաստատում է թէ բարտի = populus pyramidalis եւ կաղամախի= populus tremula. նոյնը հաստատում նաեւ Արթինեան, Տունկերը էջ 24 եւ Ածաշունչի տունկերը էջ 34: Նոր գրողները սխալմամբ բարտին համարում են populus tremula եւ կաղամախին՝ populus pyramidalis: Մորթման ZDMG 31, 414 բառս կապում է Խորշապատի ասոր. արձանագրութեան 76-րդ տողում յիշուած bagbartu աստծու հետ, հիմնուելով այն բանի վրայ, որ բարտին էլ պաշտւում էր Արեւորդիներից: Patrubány SA 1, 311 ցեղակից է համարում ռումիներէն bradu «շոճի, pin»: Lidén IF 18. 490 համեմատում է հսլ. brĕstŭ, բուլգարերէն brest, սերբերէն brïjest, brijes, սլով. brést, չեխ. břest, լեհերէն brzost, ռուսերէն бересть, որոնք առհասարակ նշանակում են «ulmus, կնձնի». Հայ ձեւը դնում է հնդեւրոպական նախալեզուի bhŗstiā-: Այս մեկնութիւնը մերժում է Berneker 52, սլաւական ձեւերի կցելով հին բարձր գերմաներէն beraht, գոթ. bairts «փայլուն, ցոլուն, պայծառ», բառերին եւ դնելով հնդեւրոպական նախալեզուի bherek՛tos ձեւից: Հայերէնից է փոխառել վրաց ბარდი բարդի:
Թիւ 22 գրառումիդ 4րդ ծառը, թխկի կամ թղքի ծառի տերեւը, շատ է նման թիւ 23 գրառում արձանագրուած 3րդ ծառի՝ սօսի տերեւին: Ինչպէ՞ս զանազանենք իրարից, պտուղի՞ տեսքից:
Կանադայի դրօշի վրայ կայ տերեւի ուրուագիծ, որին եթէ ուշադիր նայես. կտեսնես իրար գոռացող երկու մարդու դէմքի կողմնակի ուրուագիծ: Սա խորհրդանշում է Կանադայի երկլեզու լինելը՝ ֆրանսերէն ու անգլերէն, ու այդ լեզուներով խօսողների իրար չհասանալը:
Արմատականից մէջբերում.-

Թղքի «լեռնային ծառ է, acer, ֆրանսերէն érable, գերմաներէն Ahorn, ռուսերէն . клёнъ, որի գլխաւոր տեսակներն են acer campestre L, acer platanoides L եւ acer tataricum L» (Տես Տիրացուեան, Contributo § 303-4) Յաղագս ծառոց ուր գրուած է դղքի արդի գրականում թղքի. -ՀԲուս. § 794 ունի թղկի, թղկենի, թխկի, դղքի, տխկի. Նորայր ՀԱ 1923, 55 ամենաստոյգ ձեւի համարում է դղքի, միւսները գաւառական: Արդի բարբառներից թղքի (իմա՝ թխկի) ձեւն ունին Լոռուայ, Ղազախի, Ղարաբաղի, Ղարադաղի, Ղարաքիլիսայի որի հետ նոյն է թղքենի Ղազախ իսկ դխկի ձեւը Բալու Մուշ (արտասանւում է դ-ով եւ ո՛չ թէ դ' նախաձայնով):
Ծանօթ.
-Ղարաբաղը Արցախն է:
-Ղարադաղը Վասպուրականի Պարսպատունիք գաւառն է, այժմ Իրանում:
-Ղարաքիլիսան Վանաձորն է:
Յետագիր. Կնձնի (ulmus) ծառի մասին լսե՞լ էք: Ես նոր լսեցի այս անունը:

Պանդուխտ
04.10.2008, 18:29
arsիկ ջան, 24րդ գրառումումդ տեղադրուած առաջին երեք լուսանկարները սոճի ծառն է լինելու, իսկ 4րդ եւ 5րդ լուսանկարները նոճի պէտք է լինեն:
Այս երկու տեսակի ծառերը, սոճին եւ նոճին, շա՜տ եմ տեսնել, ամեն օր տեսնում եմ: Սոճին աւելի չոր կլիմայի յատուկ է, տերեւները փշաձեւ են, որպէսզի միջի ջուրը հեշտաբար չգոլորշիանայ: Նոճին շատ եմ սիրում: Մեր լեռներում՝ Միջերկրական արեւելեան ափին, շատ են այս ծառատեսակները:
Կեչին, կաղամախին, բարտին, թխկին, սօսին եւ բոխենին նոյնիսկ եթէ տեսել եմ, ապա մոռացել եմ իրենց տեսքը, այս նշանանում է, թէ շատ չկան այս ծառերից մեր կողմերում:
Բոխենիի տերեւը նման է «նոր աշխարհ» ծառի եւ ընկեզունու տերեւին:
Արմատականից մէջբերում.

Սոճի «վայրի պիստակենի, pinus». որ եւ շոճ, -շոճի ձեւի մէջ շ ծագած է նախաւոր ս-ից՝ յաջորդ ճ-ի ազդեցութեամբ. հմմտ. աստուճ>աշտուճ, աստիճան>աշտիճան, *պատսաճ>պատշաճ, եւ մինչեւ անգամ գաւառական սուջուխ>շուջուխ: Թուի թէ մի կապ կայ սոճի, փիճի, նոճի եռեակ ծառանունների –ճի վերջաւորութեան մէջ: Գաւառականներից կայ Խոտորջուրի բարբառում շօջի: Հայերէնից փոխ է առել վրացերէնը իմերելերէնը օսերէնը սոճի՝ նոյն նշանակութեամբ:

Նոճ «մշտադալար վայրի մի ծառ է. լտ. cupressus, կիպարիս, 2. այս ծառի փայտից: =ծագում է պահլաւերէն *nōč ձեւից. հմմտ պարսկերէն نوج nōĵ, nōž, nōz, nāzō, nāĵō, nāžō, nōžan «շոճի, pinus». սրանցից են փոխառեալ նաեւ վրաց. ნაძვი նաձվի «ель, кедръ մայրի, եղեւին», ნაუვი նաժվի «пихта, cocнa եղեւին», անդի nuži, չեչեներէն naž, ինգուշերէն nazi «կաղնի», թուշերէն նաձ «եղեւին», մինգրելերէն nuzu «եղեւին, շոճի»: Երեւան եկաւ բառիս հնագոյն իրանեան ձեւը, որ է հին պարսկերէն nauċaina «cèdra, եղեւին» (տե'ս Meillet, BSL № 103, էջ 44):-Հիւբշ. 207:

Սօս «անտառային բարձր ծառ է. չինար. platanus orientalis L» (ըստ Արթինեան, Ածաշնչի տունկերը 51 եւ Տիրացուեան, Contributo § 80), Ագաթ. Վեցօր. 93. որից սօսի «նոյն նշանակութեամբ», սօսանուէր «հին Հայոց Սօսեաց սրբազան անտառին ձօնուած»: Գաւառականներից կայ Սվեդիայի բարբառում սուսա «սօսի ծառը»:
Բոխիի մասին Արմատականը շատ կարճ է գրել, այն էլ՝ ոչ ծառ իմաստով: Հետաքրքիր է, որ եւրոպական լեզուներում, այս ծառը միատեսակ անուն չունի, այսինքն՝ ակնյայտօրէն իւրաքանչիւր անունը առանձին ծագում ունի: Ռուսերէն՝ գրաբ, անգլերէն՝ Հոռնբիմ, ֆրանսերէն՝ շարմ, գերմաներէն՝ հագեբուխէ, իտալերէն՝ կարպինուս, սպաներէն՝ օխարանսո:
Նկատելի է գերմանական անուան նմանութիւնը հայ բոխի անուան:
Մէջբերում.

Բոխ «փորոքեալ արմատ ծառոց». ունի միայն Քաջունի

Եղեւին, մայրի եւ կաղնի ծառերը ի՞նչ են:

Պանդուխտ
04.10.2008, 19:36
Եղեւին, մայրի եւ կաղնի ծառերը ի՞նչ են:
Խնդրուի ասել, եթէ կայ, eucalyptus ծառի հայերէն անունը:
Ստորեւ eucalyptus-ից լուսանկարներ.-

Հայկօ
04.10.2008, 19:42
Խնդրուի ասել, եթէ կայ, eucalyptus ծառի հայերէն անունը:

eucalyptus - նիվենի, նաև՝ տենդածառ

Պանդուխտ
04.10.2008, 20:44
eucalyptus - նիվենի, նաև՝ տենդածառ

Մէջբերում ԺՀԼԲ բառարանից.

Նվենի, նու, մրտենիների կարգին պատկանող արագ աճող աւստրալիական ծառ կարծր ռետնային փայտով, անուշահոտ ծաղիկներով (eucalyptus):
Արմատականը չունէր այս բառը, հաւանաբար՝ բառի գաւառական լինելու պատճառով, քանզի Արմատականը աւելի շատ հին ու նոր հայ գրականութիւնից վերցուած արմատ բառերից է կազմուած:
«Ժամանակակից»-ում արձանագրուած նու ձեւը, ասում է թէ բառի աւանդական ուղղագրութիւնը պէտք է լինի. նուենի: Ենի-, ծառի անուն կերտող ածանց է: Հետաքրքիր է՝ ինչպէ՞ս այս բառը ունինք, երբ ծառը աստրալիական է: Աւստրալիան համեմատաբար նոր յայտնաբերուած ցամաքամաս է:

ars83
06.10.2008, 12:55
Ողջույն, Պանդուխտ եղբայր :)

arsիկ ջան, 24րդ գրառումումդ տեղադրուած առաջին երեք լուսանկարները սոճի ծառն է լինելու, իսկ 4րդ եւ 5րդ լուսանկարները նոճի պէտք է լինեն:
Երրորդն, իրոք, նոճի է, այլ ոչ՝ սոճի, եթե ուշադիր նայես, տերևներից երևում է։ Նոճու տերևներ–փշիկները մանր են և ճյուղավորվում են մեկ առանցքից և իրարից, իսկ սոճունն ավելի երկար են, նման ասեղների և իրարից չեն ճյուղավորվում։
Ես նկարները փնտրում եմ ռուսալեզու կամ անգլալեզու google-ում, հնարավոր է, իհարկե, որ սխալվեմ, չնայած փորձում եմ նախքան տեղադրելը շատ նկարներ համադրել, համեմատել։

Պանդուխտ
06.10.2008, 18:42
Թիւ 22 գրառումիդ 4րդ ծառը, թխկի կամ թղքի ծառի տերեւը, շատ է նման թիւ 23 գրառում արձանագրուած 3րդ ծառի՝ սօսի տերեւին: Ինչպէ՞ս զանազանենք իրարից, պտուղի՞ տեսքից:
Սրբագրեմ նախապէս գրածս: Թիւ 22 գրառումում կաղամախի եւ բարտի ծառերի տերեւներն են իրար նման (4-րդ եւ 7-րդ լուսանկարները):
Նոյն գրառումում ներկայացուած վերջին ծառը՝ թղքին՝ (8-րդ եւ 9-րդ լուսակարները) իր տերեւով, եւ 24-րդ գրառումում ներկայացուած սօսը, իր տերեւով ( 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ լուսանկնարները), շատ նման են իրար:

Երրորդն, իրոք, նոճի է, այլ ոչ՝ սոճի, եթե ուշադիր նայես, տերևներից երևում է։ Նոճու տերևներ–փշիկները մանր են և ճյուղավորվում են մեկ առանցքից և իրարից, իսկ սոճունն ավելի երկար են, նման ասեղների և իրարից չեն ճյուղավորվում։
Համաձայն եմ, Ars ջան, եթէ զգոյշ նայես, թիւ 2 համարի կողքին տեղադրել ես նոճու պատկեր, ուր այդ ծառը մի տան դիմացն է: Այս լուսանկարը գրառումում 4-րդն է: Ընդհանուր՝ երեքական
լուսանկար ես տեղադրել սոճի եւ նոճի ծառատեսակներից:

ars83
07.10.2008, 15:45
1. http://www.floranimal.ru/pages/flora/k/5566.jpg http://www.floranimal.ru/pages/flora/k/5567.jpg http://zooforum.ru/uploads/monthly_12_2007/post-15899-1197620428.jpg

2. http://photoalbum.zp.ua/photo/hist80/hi015.jpg http://skola.ogreland.lv/istorija/klip/d/d.1.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1. մայրի, 2. կաղնի
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. кедр, 2. дуб
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. cedar, 2. oak
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. cèdre, 2. chêne
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png 1. Zeder, 2. Eiche
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. cedro, 2. quercia
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. cedro, 2. roble

ars83
17.10.2008, 11:22
Թիւ 22 գրառումիդ 4րդ ծառը, թխկի կամ թղքի ծառի տերեւը, շատ է նման թիւ 23 գրառում արձանագրուած 3րդ ծառի՝ սօսի տերեւին: Ինչպէ՞ս զանազանենք իրարից, պտուղի՞ տեսքից:

Իրոք, շատ նման են։ Երևի թե պետք է տարբերել ծառի բնից։ Ինչպես բարդու և կաղամախու դեպքում, այստեղ էլ՝ թխկու կոճղը ճաքճքած է, իսկ սոսունը՝ հարթ։

ars83
17.10.2008, 12:07
Յետագիր. Կնձնի (ulmus) ծառի մասին լսե՞լ էք: Ես նոր լսեցի այս անունը:
Ես էլ եմ առաջին անգամ հայերեն անունը լսում։ Բայց ռուսերեն, անգլերեն և գերմաներեն տարբերակները գիտեի։ Այս ծառը, երևի ամենատարածվածներից մեկն է Երևանում, հազար անգամ տեսել եմ, բայց անունը չեմ իմացել։ Նման է իր տերևներով բոխուն, բայց սրա տերևներն ավելի կլորավուն են և մանր, ոչ այնքան երկար, ինչպես բոխունը, ինչպես երևում է նկարներից :think։


http://www.plantcare.com/oldSite/httpdocs/images/namedImages/American_Elm.jpg http://www.glaucus.org.uk/elm1575-RH.jpg http://www.akumb.am/attachment.php?attachmentid=31765&d=1224230912

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png կնձնի, թեղի, թեղենի

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png вяз, ильм http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg elm http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif orme http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Ulme http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png impantanarsi, affondare http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif olmo

chutik
28.11.2008, 14:09
Լատիներեն - Gladiolus imbricatus
Օգնեք իմանալ հայերենը:think

ars83
28.11.2008, 15:40
http://www.theflowerexpert.com/media/images/mostpopularflowers/morepopularflowers/gladiolus/assorted-gladiolus.jpg http://www.glasscraftsandmore.com/gladiolus_lightpink1.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png թրաշուշան

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png гладиолус http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg gladiolus http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif glaïeul http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Gladiole http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png gladiolo http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif gladiolo

Լատիներեն gladius՝ թուր բառից: Երբեմն անվանում են նաև sword lily (բառացի՝ թրաշուշան):

Հղումներ՝
http://en.wikipedia.org/wiki/Gladiolus
http://www.armeniapedia.org/index.php?title=%D5%94%D5%B8_%D5%87%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8

chutik
28.11.2008, 17:12
Լատիներեն gladius՝ թուր բառից: Երբեմն անվանում են նաև sword lily (բառացի՝ թրաշուշան):

Շնորհակալ եմ:hands: Ինձ հաջողվեց գտնել նաև տեսակի անունը`Gladiolus imbricatus- Թրաշուշան կղմինդրաձև-шпажник черепитчатый

ars83
28.11.2008, 18:23
http://www.netstate.com/states/symb/flowers/images/red_clover.jpg http://deltanewsweb.com/archives/images/white_clover_md.jpg http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/2091499/clover2-main_Full.jpg http://travylekari.ru/images/klever.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png երեքնուկ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png клевер http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg clover http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif trèfle http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Klee http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png trifoglio http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif trébol, trifolio

Լատիներեն` Trifolium, tres (երեք) և folium (տերև) բառերից: Այսպես է կոչվել իր տերևի յուրահատուկ տեսքի համար, որը բաղկացած է երեք թերթիկներից:

ars83
01.12.2008, 17:59
1. http://www.humeseeds.com/calndla2.jpg
2. http://hatazakura.air-nifty.com/photos/uncategorized/2008/04/23/080423commonsage.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1. վաղենակ, 2. եղեսպակ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. календула, 2. шалфей
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. calendula, marigold, 2. sage
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. calendula, 2. sauge
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png 1. Ringelrose, 2. Salbei
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. calendola, 2. salvia
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. caléndula, 2. salvia

Լատիներեն` 1. Calendula (kalendae արմատից, որ նշանակում է ամսվա առաջին օրը: Ենթադրվում է, որ բույսն այդպես է կողճվել, որովհետև ծաղկած վիճակում է լինում տարվա ամիսների մեծ մասի սկզբում):
2. Salvia officinalis

ars83
02.12.2008, 16:37
1. http://www.gourmetsleuth.com/images/saffroncu.jpg http://www.rusbiophoto.com/images/pages/02003945.jpg
2. http://www.floralimages.co.uk/images/iris_sibirica_411.jpg http://www.ancientrootsresearch.com/Hap-I/Blue_Shimmer-iris-BEST.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1. քրքում, 2. հիրիկ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. шафран, крокус, 2. ирис
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. saffron, 2. iris
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. safran, 2. iris
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png 1. Safran, 2. Schwertlilien
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. zafferano, 2. iris
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. azafrán, 2. iris

Լատիներեն՝ 1. Crocus sativus, 2. Iris (իր անունը ստացել է հունարեն «ծիածան» բառից, որը ցույց է տալիս ակս տեսակի բույսի ծաղիկների բազմերանգությունը)

chutik
06.12.2008, 14:54
Clematis Vitalba- Մտրակակոթ Սովորական-Traveller's Joy -бородавник

ars83
11.12.2008, 16:33
Clematis Vitalba- Մտրակակոթ Սովորական-Traveller's Joy -бородавник

http://www.garypoyner.pwp.blueyonder.co.uk/wildlife/travellers_joy_sharkham_point_0903.jpghttp://kirstenz.web-log.nl/photos/uncategorized/travellers_joy.jpg

ars83
11.12.2008, 19:08
1. http://www.pflanzen-vielfalt.de/images/l/veronica_armena.jpg

2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Veronica_austriaca.jpg

3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Veroniqueperse.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png բերենիկե

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png вероника http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg veronica, speedwell http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif véronique http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png Ehrenpreis http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png veronica, ederella http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif veronica

Լատիներեն` Veronica:

Նկարների վրա՝ 1. Բերենիկե հայկական (veronica armena)
2. Բերենիկե ավստրիական (veronica austriaca)
3. Դաշտային բերենիկե (veronica arvensis)

ars83
15.12.2008, 20:59
1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Triticum.jpg/275px-Triticum.jpg 2. http://slavresurs.com/upload/images/grain/maiz_1.jpg
3. http://medovoi.com/wp-content/uploads/2008/08/04.JPG http://www.bft.com.ru/CatalogImages/Ptizy/Components/grechiha.jpg
4. http://polyland.calpoly.edu/OVERVIEW/Archives/derome/images/ryegrass.jpg 5. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Hordeum-barley.jpg/275px-Hordeum-barley.jpg
6. http://vita-agro.ru/products/img/oves.jpg 7. http://gazeta.aif.ru/data/mags/dacha/133/pics/03_01_00.jpg
8. http://www.merchantduvin.com/images/brewery_art/greens_art/millet.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1. ցորեն, 2. եգիպտացորեն, սիմինդր, 3. հնդկացորեն, 4. որոմ, 5. գարի, 6. վարսակ, 7. տարեկան, 8. կորեկ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. пшеница, 2. кукуруза, 3. гречиха, 4. плевел, 5. ячмень, 6. овёс, 7. рожь, 8. просо
http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. wheat, 2. maize, 3. buckwheat, 4. ryegrass, 5. barley, 6. oat, 7. rye, 8. (proso) millet
http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. blé, 2. maïs (blé d’Inde` Կանադայում), 3. sarrasin, blé noir, 4. ivraie, 5. orge, 6. avoine, 7. seigle, 8. millet
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/7/7e/50px-Flag_of_Germany.svg.png 1. Weizen, 2. Mais, 3.Echter Buchweizen, 4. Lolch, Weidelgras, 5. Gerste, 6. Saat-Hafer, 7. Roggen, 8. Hirse
http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. frumento, grano, 2. mais, granoturco, 3. grano saraceno, 4. lolium, 5. orzo, 6. avena, 7. segale, 8. miglio
http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. trigo, 2. maíz, elote, choclo, 3. alforfón, trigo sarraceno, 4. lolium, cizaña, rabillo, 5. cebada, 6. avena, 7. centeno, 8. mijo

Լատիներեն՝ 1. Triticum, 2. Zea mays, 3. Fagopyrum, 4. Lolium, 5. Hordeum, 6. Avéna sátiva, 7. Secale cereale, 8. Panicum

ars83
23.01.2009, 00:55
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Forgetmenotflower.JPG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png անմոռուկ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png незабудка http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg forget-me-not http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif ne m'oubliez pas http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Vergissmeinnicht http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png nontiscordardimé http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif nomeolvides

ars83
13.03.2009, 21:08
1. http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/images/thumb/e/ee/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B_2.JPG/300px-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B_2.JPG 2. http://www.sleepexpert.ru/images/2446.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png 1. արոսի, սնձնի, սին, 2. չիչխան

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png 1. рябина, 2. облепиха http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg 1. service tree, rowan, mountain ash, 2. sea-buckthorn http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif 1. sorbier, cormier, alisier , 2. argousier http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif 1. Speierling, 2. Sanddorne http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png 1. sorbus, 2. olivello spinoso http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif 1. sorbus, 2. espino cerval de mar

Լատիներեն՝ 1. Sorbus, 2. Hippophae

ars83
21.03.2009, 13:40
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Rhododendron-by-eiffel-public-domain-20040617.jpg http://www.donnan.com/images/Rhododendron-White.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png մրտավարդ, ալպիական վարդ, վարդածառ, եղրի, լաշի


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png рододендрон http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg rose bay, rhododendron http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif rhododendron, rosage
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Alpenrose, Rosenbaum http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png rhododendron http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif rhododendron

Լատիներեն՝ Rhododendron
Անվանումը հունարենից է. rhodos՝ վարդ, dendron՝ ծառ

ars83
21.03.2009, 13:53
http://shkolazhizni.ru/img/content/i48/48800_or.jpg http://www.rusmedserver.ru/images/lekrast/lopuh01.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png կռատուկ, կոծոծ, կռոթուկ, կռոթն, օրոհունդ, մագարիկոն, կորոտնիճ, կիծուկ


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png лопух, репейник http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg burdock http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif bardane, glouteron
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Klette http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png bardana http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif bardana

Լատիներեն՝ Arctium

ars83
21.03.2009, 14:03
http://www.bomengids.nl/pics/Hartbladige_els__Alnus_cordata__Italian_Alder@elsgrauwe@1@stamtrunk@img_1077.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Tagalder8139.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png լաստենի

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png ольха http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg alder http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif aulne
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Erlen http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png alnus http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif alnus

Լատիներեն՝ Alnus

Sona_Yar
21.03.2009, 14:36
Ինձ հետաքրքրում է խոհանոցում գործածվող սոխազգիների ընտանիքի պոռիյ(ռուսերեն)
բառի հայերենը:Շնորհակալություն...

ars83
21.03.2009, 16:23
Ինձ հետաքրքրում է խոհանոցում գործածվող սոխազգիների ընտանիքի պոռիյ(ռուսերեն)
բառի հայերենը:Շնորհակալություն...

http://gazeta.aif.ru/data/mags/dacha/180/pics/02_01_01.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Leeks_produce-1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png պրաս, պրասասոխ, սավզի, քուռաթ, քյավառ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png лук-порей http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg leek http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif poireau, porreau
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Porree http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png porro http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif puerro, porro, poro

Լատիներեն՝ Allium porrum

ars83
21.03.2009, 18:18
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Siberian-larch.jpg http://www.manwb.ru/pub/Pictures-Articles/Articles81-100/185/2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png կվենի, խեժափիճի, կեծի, լարեկ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png лиственница http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg larch http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif mélèze
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Lärchen http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png larice http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif alerce

Լատիներեն՝ Larix

ars83
21.03.2009, 18:36
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Carex_halleriana.jpg http://www.plant-identification.co.uk/images/cyperaceae/carex-nigra-4.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png բոշխ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png осока http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg carex, sedge http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif laîches, carex
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Seggen http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png carex, carice http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif carex

Լատիներեն՝ Carex

ars83
22.04.2009, 18:31
http://www.supersadovnik.ru/dbimage.aspx?id=27660 http://www.rusbiophoto.com/images/pages/03000850.jpg
http://narmed.ru/img/a/cheremuha.jpg http://www.cofe.ru/images/pictures/garden/berry/cheryomuha.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png թխենի, սհան, սևանի

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png черёмуха http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg bird cherry http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif merisier à grappes, putiet, putier
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Traubenkirsche, Ahlkirsche, Faulbeerbaum http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png ciliegio selvatico http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif cerezo aliso, palo de San Gregorio, árbol de la rabia

Լատիներեն՝ Prunus padus

Sergo13
11.03.2010, 23:31
Որտեղից կարող եմ ճարել Լատիներենից հայերեն բույսերի տերմնիաբանության բառարան՞:
Ինձ մոտ կան մի քանի բույսեր, բայց ես իրանց միայն լատիներեն անունները գիտեմ, ուզում եմ գտնել դրանց հաըերեն անունները:
Եթե կան մարդիկ ովքեր գիտեն այս բույսերի հայերեն տարբերակները, կխնդրեմ ուղարկեն իմ Էլեկտրունայինիս վրա՝ szalinyan[at]yahoo[dot]com
Agava marginata
Aglaonema commutatum
Kalanchoe blossfeldiana
Coleus hybridus
Ctenanthe setosa
Maranta kerchoveana
Maranta leuconeura 'Kerchoveana'
Maranta tricolor
Maranta leuconeura 'Erythrophylla'
Hoya carnosa
Նախապես շնորհակալություն

ars83
15.05.2010, 08:19
http://www.plantoftheweek.org/image/maranta1.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png նետարմատ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png маранта http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg maranta http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif maranta
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Pfeilwurz http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png maranta http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif maranta

Լատիներեն՝ Maranta

ars83
15.05.2010, 08:25
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Coleus_sp7.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png պատենենի, կոլեուս
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png колеус http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg coleus http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif coléus
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Buntnesseln http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif solenostemon

Լատիներեն՝ Coleus

ars83
15.05.2010, 08:31
http://www.koehres-kaktus.de/galerie/sukku/s_a_img/Agava%20salmiana,%20SLP%2001.jpg.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png պերճածաղիկ, զարմունի, շքուռ, հարյուրամյա հալվե
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png агава http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg agave http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif agave
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Agaven http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png agave http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif agave

Լատիներեն՝ Agave

ars83
10.09.2010, 02:22
http://img156.imageshack.us/img156/1760/polin01kt9.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png օշինդր
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png полынь http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg wormwood http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif absinthe
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Wermut http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png assenzio http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif absintio, ajenjo

Լատիներեն՝ Artemisia absinthium

ars83
17.02.2011, 14:03
http://www.gaiia-shop.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/ginger.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png կոճապղպեղ, տաքկոճ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png имбирь http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg ginger http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif gingembre
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Ingwer http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png zenzero http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif jengibre

Լատիներեն՝ Zingiber officinale

Sophie
17.02.2011, 14:10
http://www.gaiia-shop.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/ginger.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png կոճապղպեղ, տաքկոճ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png имбирь http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg ginger http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif gingembre
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Ingwer http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png zenzero http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif jengibre

Լատիներեն՝ Zingiber officinale
Կներեք սա նույն գետնախնձորն է՞

ars83
17.02.2011, 14:30
Կներեք սա նույն գետնախնձորն է՞
Չնայած ձևի նմանությանը, ոչ: Կոճապղպեղն ավելի սուր համ ունի:

http://jardinage.provence.free.fr/images/fleurs%20de%20topinambour_small.jpg http://jardinage.provence.free.fr/images/topinambour__jardinage_small.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png գետնախնձոր
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png топинамбур, земляная груша http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg Jerusalem artichoke http://www.etaindesvieuxmoulins.com/en/images/drapeau_francais.jpg topinambour
http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Topinambur http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png topinambur http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif tupinambo, topinambur

Լատիներեն՝ Helianthus tuberosus

Ֆոտոն
21.02.2011, 11:11
Ինչ հետաքրքիր է հայերեն ու ռուսերեն անվանումների տարբերությունը, մեկով՝ գետնախնձոր, մյուսով՝ «գետնատանձ»: :D

ars83
21.02.2011, 13:00
Ինչ հետաքրքիր է հայերեն ու ռուսերեն անվանումների տարբերությունը, մեկով՝ գետնախնձոր, մյուսով՝ «գետնատանձ»: :D
Նման է հնդկացորենին: :) Հայերեն՝ հնդկացորեն, ռուսերեն՝ հունա[ցորեն] (гречиха):

ars83
15.03.2011, 19:47
http://lakedistrictvisitorguide.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/juniper.jpg
http://hav-a-lawnandgarden.com/Juniper.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png գիհի
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png можжевельник http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg juniper http://www.33ff.com/flags/S_flags/flags_of_France.gif genièvre, genévrier http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Wacholder http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png ginepro http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif enebro

Լատիներեն՝ Juniperus

Tiger29
18.02.2015, 21:04
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Forgetmenotflower.JPG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_Armenia.svg/56px-Flag_of_Armenia.svg.png անմոռուկ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/54px-Flag_of_Russia.svg.png незабудка http://www.quality-works.com/images/UK-flag.jpg forget-me-not http://www.winemessenger.com/images/France_flag.gif ne m'oubliez pas http://www.sunmachinery.com/images/germany_flag.gif Vergissmeinnicht http://images2.wikia.nocookie.net/psychology/images/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/50px-Flag_of_Italy.svg.png nontiscordardimé http://www.littleknownblues.com/spain_flag.gif nomeolvides

2009 թվականի գրառում)
Տեսնենք էս տարի ինչ <<օգուտ>> կբերի: