PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ոչ ավանդական տեսակետներՄեղապարտ
30.08.2008, 02:15
Ոչ, դրա մասին գրքում չի խոսվում: Իսկ դու որևէ տեղ կարդացե՞լ ես, հետաքրքիր է :)

Հայհոյանք ասացիր, հիշեցի մի արտահայտության ծագումնաբանություն, բայց ոչ Բեդիրյանի մեկնաբանությամբ:
Որտեղի՞ց է առաջացել "ինչ-որ մեկի հերն անիծել" արտահայտությունը: Դեռ պուճուր ժամանակվանից շատ վատ էի զգում, որ լսում էի` ոնց են մարդիկ իրար ասում "Հե~րդ կանիծեմ", սարսափելի վիրավորանք էր թվում, այնինչ վերջերս իմացա, որ այն կապ չունի «հայր» և «անեծք» բառերի հետ, այլ ընդամենը նշանակում է ինչ-որ մեկի մազերը լցնել անիծներով, անիծոտել :o Թեև նրանք, ովքեր օգտագործում են, դժվար իսկական իմաստը նկատի ունենան: «Մազե~րդ կանիծոտեմ...» :D Բա!

Հաճելի ժպիտ է առաջացնում ,«հերն անիծել»արտահայտությունը կապված է այլ երևույթի հետ որը հետևյալն է , դեռևս հնագույն ժամանակներում մազը այսինքն հերը , ըստ հնագույն ավանդապատումների իր մեջ մեծ կախարդական ուժ ուներ , հիմնականում այդ պատճառով աշխատում էին մազերը չկտրել:
Մազից զրկվելը նշանակում էր կորցնել գերբնական ուժը , այդպես եղավ Սամսոնի հետ երբ նա զրկվեց իր վարսերից:
«հերն անիծել» բառակապակցության սկզբնական և առաջնային իմաստը հետևյալն էր
(Ան) աստծո (ի )կողմից(ծել)վերացնել վնասել (հերը) մազերը:

Մեղապարտ
30.08.2008, 15:31
Ով որ առաջ նստի...

Հին (և նոր) հույները նախագահին ասում են պրոեդրոս, որ կազմված է պրո- «առաջ, նախ» ածանցից և (h)եդրա «նստատեղի, գահ, բազկաթոռ» արմատից: Պրոեդրոս կոչում էին Հին Հունաստանի պետական-քաղաքական վեհաժողովների (էկլեսիաների), ազգային ժողովների նախագահներին:
Հույներին հետևելով` հռոմեացիներն էլ նույն դիրքի գործիչներին իրենց լեզվով կոչեցին praesidens [պրեզիդենս] «նախագահող, գլխավոր» = prae «առաջ, առջև» + sidens «նստող»:
Լատիներեն այս բառը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով փոխառել են եվրոպական լեզուները. անգլ. president [փրե´զիդընթ], ֆր. président [պղեզիդա´ն], գերմ. Präsident [փղեզիդե´նթ]: Ռուսերենը մի կողմից վերցրել է լատիներեն բառը (президент), մյուս կողմից, նույն լեզվական տրամաբանությամբ պատճենել-կազմել է իրենը` председатель = пред «առաջ, առջև» + седатель «նստող»:
Հայերս էլ շատ վաղուց հունարենից պատճենել-կազմել ենք մեր նախագահ = նախ + գահ բառը: Գործածական է եղել նաև
հառաջագահք (գրաբար յառաջագահք) բառը:
Լեզվական հնագույն շերտերի ուսումնասիրությունների ժամանակ անձնական մոտեցում հարկավոր է բացառել առավելագույնս : Այն նյութերը որոնք սխալ են մեկնաբանված ներկայացնելու եմ առանձին ,առանձին մատանշելով սխալները:
Որպես կանոն տերմինները ծագում ունեն, անկախ այն բանից թե որ մշակույթում են պահպանվել և հասել մեզ, տվյալ դեպքում այն մեզ է հասել հունարենի միջոցով::
Պրոեդրոս-բառը կազմված է «պրոե» գոյականից և «դրոս» բայից :
Պրոեդրոս բառի կրողը համարվում էր պետության և ամբողջ զինորական համակարգի գլուխը:
Նա ընտրվում էր , իսկ ընտրում էին ամենա ուժեղին և աստվածա պաշտին , ընտրվածը հաստատվում էր կրոնական վերնախավի կողմից որը և հռչակում էր ընտրվածին «Պրոեդրոս» :
Ինչ էին նշանակում «պրոե» «դրոս» բառերը այն ժամանակաշրջանում և որն է նրանցից կրոնական և գաղափարախոսական:
«Պրոե» գոյականը կապված է հրապաշտական գաղափարախոսությանը և այն նշա նակում է «հուր»( անիմաստ մեկնաբանություն չկատարել սա հայտնի փաստ է լեզվաբանության մեջ):
Ըստ Աճառյանի արմատական բառարանի «հուր» հայկական բառ է :
«դրոս» (h)եդրա - բառացիորեն դրված:
Վերականգնենք «Պրոեդրոս» տերմինի սկզբնական իմաստը «բարձրագույն հրապաշ տության դրածո»:
Ամփոփում «Պրոեդրոս» տերմինը կազմված է երկու բառից «պրոե-հուր» և «դրոս /(h)եդրա /դրված» բառերից , ինչպես տեսնում ենք այս տերմինը կառուցված է երկու բառից որոնք հայերեն են :
Հետևություն «Պրոեդրոս» բառը դավանաբանական և գաղափարախոսական է այն հայերենից անցել է հունարեն այլ ոչ թե հակառակը:
Հռոմեականը բխում է հունականից այդ պատճառով վերլուծման անհրաժեշտություն չկա::B

Հայկօ
30.08.2008, 17:32
Վանական Ապացուցի՛ր, խնդրում եմ, գրածդ: Ճիշտն ասած՝ ես ավելի հակված եմ հավատալու «պրո+էդրա» ծագումնաբանությանը, քանի որ երկու բաղադրիչի իմաստն էլ գիտեմ: «Պրո»-ով օրինակ բերելու կարիք, կարծում եմ, չկա, շատ են ու տարածված, իսկ «Էդրա»-ով՝ խնդրեմ՝ ասնեք՝ «տետրաեդր», որ նշանակում է քառանիստ, և այլն: Իսկ հունարեն «հուր», եթե չեմ սխալվում, ոչ թե «պրոե» է, այլ «պիրո»:

Մեղապարտ
30.08.2008, 18:06
Վանական Ապացուցի՛ր, խնդրում եմ, գրածդ: Ճիշտն ասած՝ ես ավելի հակված եմ հավատալու «պրո+էդրա» ծագումնաբանությանը, քանի որ երկու բաղադրիչի իմաստն էլ գիտեմ: «Պրո»-ով օրինակ բերելու կարիք, կարծում եմ, չկա, շատ են ու տարածված, իսկ «Էդրա»-ով՝ խնդրեմ՝ ասնեք՝ «տետրաեդր», որ նշանակում է քառանիստ, և այլն: Իսկ հունարեն «հուր», եթե չեմ սխալվում, ոչ թե «պրոե» է, այլ «պիրո»:
Հարգելիս քննարկումը բաժանենք մասերի արագ և ճիշտ պատասխան ստանալու համար:
1) Տերմինը գաղափարախոսական է բացատրությունը տվել եմ ,եթե այն չի բավարարում դա ուրիշ հարց է և լեզվական չէ այլ այլ գաղաչարախոսական է այսինքն դավանաբանա կան և կրոնական:
2)«դրոս» (h)եդրա - բառացիորեն դրված քո բերած օրինակի «տետրաեդր» քառա/նիստ օրինակի մեջ «նիստ » նշանակում է «նստած, դրված» այսինքն իմաստաբանական տար բերություն չկա:
3)Տերմինը հասկանալու համար հարկավոր է ճշտել այն որ խոսքի մասին է պատ կանում և այն ինչ ծագումնաբանություն ունի «Պրոե» բառը գոյական է և այն հանգում է «հուր» բառին :
4) «պրո» նշանակում է կողմ «էդրա» նիստ այսինքն բառը նշանակում է «կողմնստած/դրված» չի համապատասխանում «պրոեդրոս» բառի բուն ֆունկցիոնալ իմաստին:

Հայկօ
30.08.2008, 18:24
1. Տերմինը, լինի գաղափարախոսական, լեզվաբանական թե գինեկոլոգիական, մնում է լեզվաբանական հասկացություն, և այն հարկավոր է քննարկել՝ մնալով լեզվաբանության շրջանակների մեջ:
2. Եթե կարող ես, բեր մեկ հայտնի օրինակ, որտեղ «դրոս»-ն (առաց սկզբի է-ի), նույն «նիստն» է նշանակում:
3. Նույնը վերաբերում է 3-րդ կետին. միանգամայն համաձայն եմ՝ ճշտի՛ր: «Պիրո»-ով, օրինակ, շատ բառեր կան. պիրոտեխնիկա, պիրոմետրիա, պիրիտ և այլն. սրանց բոլորի արմատում հունարեն «πυρ»՝ հուր բառն է: Իսկ «πρό»-ն «πυρ»-ի հետ բնավ կապ չունի, երկուսն էլ հունարեն լինելուց բացի:
4. «πρό» «նմանակում» կամ նշանակում է ոչ թե կողմ, այլ՝ առաջ, օրինակ՝ պրոգրես՝ առաջխաղացում:

և

5. Գրելիս ավելի շատ կետադրական նշաններ օգտագործիր: Հասկանալի գրառումը նույնպես զրուցակցի նկատմամբ հարգանքի նշան է: Պա՞րզ է:

Մեղապարտ
30.08.2008, 18:46
1. Տերմինը, լինի գաղափարախոսական, լեզվաբանական թե գինեկոլոգիական, մնում է լեզվաբանական հասկացություն, և այն հարկավոր է քննարկել՝ մնալով լեզվաբանության շրջանակների մեջ:
2. Եթե կարող ես, բեր մեկ հայտնի օրինակ, որտեղ «դրոս»-ն (առաց սկզբի է-ի), նույն «նիստն» է նշանակում:
3. Նույնը վերաբերում է 3-րդ կետին. միանգամայն համաձայն եմ՝ ճշտի՛ր: «Պիրո»-ով, օրինակ, շատ բառեր կան. պիրոտեխնիկա, պիրոմետրիա, պիրիտ և այլն. սրանց բոլորի արմատում հունարեն «πυρ»՝ հուր բառն է: Իսկ «πρό»-ն «πυρ»-ի հետ բնավ կապ չունի, երկուսն էլ հունարեն լինելուց բացի:
4. «πρό» «նմանակում» կամ նշանակում է ոչ թե կողմ, այլ՝ առաջ, օրինակ՝ պրոգրես՝ առաջխաղացում:

և

5. Գրելիս ավելի շատ կետադրական նշաններ օգտագործիր: Հասկանալի գրառումը նույնպես զրուցակցի նկատմամբ հարգանքի նշան է: Պա՞րզ է:


Պարզ է:
Աճառյանի արմատական բառարանը ընդունված է և համարվում է ֆունդամենտալ աշխատանք , «հուր» բառը հայկական ծացում ունի, չեմ ցանկանում խորանալ հունա կան «πυρ» բառի անցած ճանապարհի մեջ , այն առավել քան հայտնի է լեզվաբաններին, կշեշտեմ միայն, որ նա մտել է հունական լեզվի մեջ մ.թ.առաջ 800 ականներին:

«Պրո» բառի պատմական իմաստներն են, «առաջից գնացող լուսավորող » ,լուսա վորողը իր ձեռքին ջահ է պահում , որը որպես կանոն պահվում է « բարձր և կողք»:
«Պրո» իր մեջ ամփոփում է «առաջից գնացող լուսավորող մարդուն, ում ձեռքում « բար ձր և կողք» պահված ջահն է:

Հայկօ
30.08.2008, 18:51
«Պրո» բառի պատմական իմաստներն են, «առաջից գնացող լուսավորող » ,լուսա վորողը իր ձեռքին ջահ է պահում , որը որպես կանոն պահվում է « բարձր և կողք»:
«Պրո» իր մեջ ամփոփում է «առաջից գնացող լուսավորող մարդուն, ում ձեռքում « բար ձր և կողք» պահված ջահն է:
:lol: :lol: :lol:

Բանավեճը շարունակելու իմաստ էլ չեմ տեսնում: Մնա՛ քո կարծիքին:

Մեղապարտ
30.08.2008, 19:02
:lol: :lol: :lol:

Բանավեճը շարունակելու իմաստ էլ չեմ տեսնում: Մնա՛ քո կարծիքին:

Բարի:hands

Մեղապարտ
31.08.2008, 17:48
Շարունակում ենք բացահայտումները
Այդ դեպքում արդեն մի ուրիշ կենդանու «կվկայակոչենք», այս անգամ իտալերենի օգնությամբ, որտեղ էգ այծին ասում են capriccio [կապրի՚չչիո]: Իսկ այդ բառից եվրոպական մի շարք լեզուներ կազմել են «կամակորություն, քմահաճույք» իմաստն արտահայտող բառեր. ֆրասերեն և անգլերեն caprice [կապղի՛սը, քըփրի՛ս], գերմաներեն Kaprice [քափղի՛սը], ռուսերեն каприз = hայերեն խոսակցական կապրիզ։
Կա նաև կապրիչիո երաժշտական տեր­մին: Սա մի ստեղծագործություն է, որ շարադրվում է «անկանոն, թռչկոտուն» ձևով և սովորաբար կենսախինդ ու քմահաճ ոգով ու ոճով:

Ամեն ինչ մեկնաբանված է գեղեցիկ և սահուն սակայն ավելացնեմ որ capriccio [կապրի՚չչիո] բառը իտալական չէ և չնաած այն բանին որ համարում են այսօր իտալական:):
Բառը իտալերենում արդեն 2000 տարուց ավել օգտագործվիւմ է, սակայն նա չի կորցրել իր հիմնական ծագումնաբանական առանձնահատկությունները:
ԿԱՊ/ՐԻՉՉԻՈ , առաջին հայացքից բառը կազմբած է երկու մասից և առաջին հայացքից տեսնում ենք որ բառի առաջին «ԿԱՊ» մասը կա նաև հայերենում, և արտահայտում է առարկա որի միջոցով երկու մարմիններ կապվում են իրար հետ:
Իտալերենում և հայերենում ԿԱՊ/CAP ունեն նույն իմաստը , հայերենում այն արտա հայտում է առարկա , իսկ իտալերենում արտահայտում է գործողություն , որը կապված է ազատության հետ :
Վերլուծենք բառի երկրորդ մասը ,«ՐԻՉՉԻՈ» ՝կարծես թե առանձնակի իմաստ չի արտահայտում , կարելի է այսօրվա քերականական խնդիրներից ելնելով ասել , որ այն ավելի շատ վերջածանց է:
Վերադառնանք դեպի հայերեն և տեսնենք , այն որևէ իմաստ արտահայտում է, կամ կա բառի մեջ հայերենին հատկանշական էլեմենտ: «ՐԻՉՉԻՈ» բառի մեջ առանձնացնենք «Չի» մասնիկը , տանք նրա բացատրութ յունը, հիմա կատարենք դարձվածքի վերականգնումը, ավելացնելով «Ի» մասնիկը:
Մենք կստանանք հետևյալը «ԿԱՊ » «Ի» «ՉԻ»>ԿԱՊԻՉԻ որը հավասար է CAPICI >CAPRICIO:
CAPRICIO վերջնականապես նշանակում է կամակոր , որը հատուկ է նաև այծին:
«ԿԱՊԻ ՉԻ» վերջնականապես նշանակում է « կամակոր » , ընդհանրական երևույթ:
Հայերենում ունենք նաև արտահայտություն «կապը կտրած, թոկից փախած , թոկը կտրած» որը նշանակում է կամակոր , այն ինչ ֆիքսել են իտալացիները այծի մեջ:
Իտալացիները կամակորության երևույթը դրել են երաժշտության մեջ որպս թռչկոտող ,ուրախ հատկանիշ :

Մեղապարտ
02.09.2008, 00:31
ՄԵՐ ԱՄՍԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

Սա շատ հետաքրքիր խնդիր է և լուսաբանվում է շատ քիչ, հարկավոր է նկատի ունենալ , որ նման քննարկումները հնարավորութուն են տալիս նոր բացահայտումների համար:
Հազարամյա գաղտնիքներից մեկը ամսանունների ծագմանն է վերաբերվում:
Այլ ազգի լեզվաբանները և մասնագետները հիմնվելով իրենց ավանդույթների վրա, հա մարում են որ մեր ժամանակներում օգտագործվող ամսանունները ծագել են հունա -հռոմեական աշխարհում չունենալով համապատասխան լեզվական հիմք:
Մասնագետները մինչև հիմա էլ չեն կարողանում բացատրել, թե ինչպես լատ. յանուարիուս-ը հայ. յՈւնուար (= հունվար) դարձավ:
Օտարերկրյա մասնագետնետը շահագռգռված չեն որոշ բացահայտումների դեպքում, որոնց բացահայտման արմատը կապվում է հայկական մշակույթի հետ:
Հնարավորինս հակիրճ կատարում եմ Հունվար տերմինի վերլուծությունը :
Շեշտենք որ Հունվար անունը փոխառվել է հայկական մշակույթից: Տարվա առաջին ամսվա այս անվանումը գրեթե նույն հնչուններով փոխանցվել է եվրոպական լեզուն երին. անգլ. January, ֆր. Janvier, գերմ. Januar, ռուս. январь։
Գրաբարում գրվում էր յունուար , համաձայն գրաբարի բառասկզբում գրվում էր « յ» և կարդացվում էր «Հ» , «յանուար» բառի մեջ «ու» տառից հետո գրվող «վ», տառը սղված է :Վերականգնելով «Յ/Հ» և սղված «վ» տառերը մենք կստանանք ժամանակակցից ամսանունների առաջին ամսվա հայերեն անունը «Հունվար»:
Խնդրում եմ հնարավորինս լուրջ :B: եթե հարց կառաջանա տվեք կաշխատեմ պատաս խանել:
Մեկ ուրիշ խնդրանք ,հիշեք նաև «Ձախորդ Փանոսի» :)«......ասումեն Մուխին մի թոխլիա կերել վրիցել մի տիկ գինիա խմել ,սութ կըլի ջանըմ ,:think -չէ գինով կուտվի»::B և մի վերածեք քննարկումը ;)

Հայկօ
02.09.2008, 00:52
Ախր ո՞նց քննարկման չվերածենք, է՛, Վանական ջան... Հեսա կասես՝ էլի էս Հայկօն :) Ախր հասկանում եմ, որ ազգասիրությունը լավ բան ա, բայց «նուպագաձին էլ ա հայ» ասելով՝ բան չի փոխվի: Մասնագետները (մեկը՝ ես) լա՜վ էլ բացատրում են էդ բառը, օրինակ՝ էսպես: Հին հռոմում կար Յանուս կամ Յանուարիուս խիստ երկերեսանի աստված, որն ի թիվս այլոց՝ նաև դռների աստվածն էր: Ըստ այդմ՝ հռոմեացիք իրենց տարվա առաջին ամսվա՝ տարվա դռան՝ մուտքի անունը դրեցին հենց յանուարիուս: Հունահռոմեական օրացույցի տարածվելը աշխարհով մեկ բաց եմ թողնում: Մի խոսքով՝ հասնում է Հայաստան գրեթե չփոխված՝ քո ասած «յանուար» ձևով: Հիմա էստեղ պետք է մի քանի խելոք, բայց կրկնվող բառեր օգտագործեմ՝ Յ-Հ հնչյունափոխությու, հետադարձ՝ Ա-Ու առնմանում, Ու-Վ հնչյունափոխություն (ու մենակ չասես, թե դրանք էլ ապացուցված չեն, օրինակախեղդ կանեմ :) ) և ահա, խնդրեմ՝ հունվար: Հիմա ապացուցիր քո՛ գրած տարբերակը:

Ռուֆուս
02.09.2008, 01:01
Ձեռ ես առնում, Վանական? :angry

Աղերսական: Պահանջում եմ մոդերատորներից, որպեսի թեմայի վերջին էջը մաքրեն անհիմն ու թեմայից դուրս գրառումներից: Սա լուրջ թեմա է, այլ ոչ թե օֆֆթոփանոց: Վանական, խորհուրդ եմ տալիս քո "լեզվաբանական մտորումները" գրես օրինակ "Փորձարկումներ" բաժնում, կամ էլ գոնե Զրուցարանում:

Հայկօ
02.09.2008, 01:04
Հակաաղերսական: Խնդրում եմ իմ գրածը չվարկաբեկել, էդքան տանջվել գրել եմ: :)

Մեղապարտ
02.09.2008, 01:18
Ախր ո՞նց քննարկման չվերածենք, է՛, Վանական ջան... Հեսա կասես՝ էլի էս Հայկօն :) Ախր հասկանում եմ, որ ազգասիրությունը լավ բան ա, բայց «նուպագաձին էլ ա հայ» ասելով՝ բան չի փոխվի: Մասնագետները (մեկը՝ ես) լա՜վ էլ բացատրում են էդ բառը, օրինակ՝ էսպես: Հին հռոմում կար Յանուս կամ Յանուարիուս խիստ երկերեսանի աստված, որն ի թիվս այլոց՝ նաև դռների աստվածն էր: Ըստ այդմ՝ հռոմեացիք իրենց տարվա առաջին ամսվա՝ տարվա դռան՝ մուտքի անունը դրեցին հենց յանուարիուս: Հունահռոմեական օրացույցի տարածվելը աշխարհով մեկ բաց եմ թողնում: Մի խոսքով՝ հասնում է Հայաստան գրեթե չփոխված՝ քո ասած «յանուար» ձևով: Հիմա էստեղ պետք է մի քանի խելոք, բայց կրկնվող բառեր օգտագործեմ՝ Յ-Հ հնչյունափոխությու, հետադարձ՝ Ա-Ու առնմանում, Ու-Վ հնչյունափոխություն (ու մենակ չասես, թե դրանք էլ ապացուցված չեն, օրինակախեղդ կանեմ :) ) և ահա, խնդրեմ՝ հունվար: Հիմա ապացուցիր քո՛ գրած տարբերակը:

Կես ճշմարտությունը ճշմարտություն չի, «Յանուս ամենատես» :B այդ աստծո անուն ներից մեկը ,ստիպված պեք է նորից ասեմ և կասեմ:
Գնա և նայիր, որտղ է ծնվել այդ «Յանուս » աստվածը, ուսումնասիրիր դիցաբանությունը, քրքրիր և տես ինչ՞ է նշանակում բառի ծագումնաբանությունը :
Կատարիր որոշակի համեմատական աշխատանք այդ ժամանակ կհասկանամ որ մի լուրջ բան եմ լսում Բեր մի քանի հեղինակների որոնք բացատրում են այդ «Յանուս» աստծո ծագումնա բանությունը :
Ամեն անգամ ասում եմ լուրջ մոտեցեք հարցին, ցանկանում եք իմանալ ցանկացեք լսել և բանավիճել այլ ոչ թե «քյալա տալ»:
Հ.Գ. գիտությունը հենված է ոչ թե ազգասիրության վրա այլ ճշմարտության ,ազգասիրության վրա ստեղծված գիտելիքից փչում է շովունիզմի հոտ և այն գարշելի է:

Հայկօ
02.09.2008, 01:25
Լուրջ բան ես ուզում ասել՝ լուրջ բան գրիր, ոչ թե ցնդաբանություններ դուրս տուր:angry: «Քյալլա տալու» ստեղ ոչ մեկի հետ չունեմ, մանավանդ՝ քո հետ: Ու սրանից հետո մտածիր՝ ինչ ես գրում ու ու՛մ: Էդքան իմացող-բացատրող էիր՝ միանգամից սկզբից գրեիր, ոչ թե գլուխներս հարթուկեիր անգրագետ պնդումներով: Գրածս ձեռք չի տալիս՝ կարող ես չկարդալ: :angry Քեզ բեսամթ ամենագետի տեղ ես դրել, զգույշ՝ չտրաքես:


Մոդերատորներին. Կներեք, սադրում են:

Ռուֆուս
02.09.2008, 01:26
Ամեն անգամ ասում եմ լուրջ մոտեցեք հարցին, ցանկանում եք իմանալ ցանկացեք լսել և բանավիճել այլ ոչ թե «քյալա տալ»:

Ով էլ ասեր....

Վանական, խնդրում եմ "արիական" լոգիկայով ապացուցիր, որ Արքիմեդն ու Պյութագորասն էլ են հայ: Հերունու մոտ էդ պահը լավ էր ստացվել, տեսնենք, դու իր չափ կաս? Սպասում ենք քո գիգանտական մտքի պայծառափայլատակումներին:

Հայկօ
02.09.2008, 01:38
Սրա նմանները խայտառակում են ռեսպուբլիկան :))

Մեղապարտ
02.09.2008, 01:57
Հունա -հռոմեական դռնապան «Յանուս» աստծո ծագումնաբանությունից մի հատված «Յանուսի ամենահայտնի տիտղոսը «Յանուս Տէնես-ամենատես Յա նուսն»-է: Հրեաների մոտ լեզվի մեջ «Մահակ», «փռել ամենուր», հնչում է «Հէֆաից», նույնը հունարենում «հէֆաիզտ» հետագայում Հեֆեստոս որը «կրակի աստվածն էր» իսկ ավեկի ճիշտ ենթա կա , կատարող աստված էր:
Համաձայն եվրոպական դավանաբանների Հունա-Հռոմեական աստվածները արևմտք տեղափոխվել են արևլքից մ.թ. առաջ 1200 թվականներին , Տրոյական պատերազամի ավարտից հետո «ահայայա» ցեղի կողմից:«Ահայայա» կամ ըստ Հոմերոսի «Իլիական» -ի հայկական թարգմանության «Աքայացիք» և ըստ ռուսական տարբերակի «ախայացիք» , որպես Տրոյական պատերազմի հաղթանակած կողմ նրանք իրեն հետ նոր երկնրեր տա րան իրենց աստվածներին, որոնք նոր տարածքներում ընդիունվում էին որպես հաղ թանակած աստավծներ և պատրադիր էին երկրպագման համր նաև տղացիների կողմից:
Հունա -Հռոմեական տունը իր կառուցվածքով հիշեցնում է փոքրիկ ամրոց, մեկ մուտ քով ,որի վրա և ամրացնում էին այն աստծո խորհրդանիշ ը որը գերագույնն էր, իսկ գերագույնը համարվում էին հաղթանակով արևմուտք մտած «Աքայացիք» որոնց աստվածներից մեկն էր «Յանուսը»-մահակը ,հետագայում հռոմեական դիցաբանության մեջ գաղափարական պահակ-դռնապանը :

Ավելացվել է 2 րոպե անց
Մոդերատոր ,խնդրում եմ ավելնորդ մեկնաբանությունները ջնջել:

Հայկօ
02.09.2008, 02:18
Ի՞նչ կապ ունի ենթակա, կատարող աստված Հեփեստոսը կամ Վուլկանը Յանուսի հետ: Ու դու էս բոլոր գրածդ ո՞նց ես կապում Յանուսի՝ հայ լինելու հետ: Հա՛, համաձա՛յն եմ, Յանուսը միջագետքից ա քոչել Հռոմ: Բայց՝ նախ՝ Յանուսը հեչ էլ կատարող, «երկրորդ սորտի» աստված չէր, այլ հենց հռոմեական ամենահնագույն աստվածներից ու մի երկար դարաշրջան ամենագլխավորը. և երկրորդ՝ եթե ուզում ես իմանալ, Յանուս աստծու նախատիպը շումերական Անու աստվածն է՝ երկնքի աստվածը: Իսկ հիմա ուզում ե՞ս գուշակեմ ինչ ա լինելու. դու սկսելու ես ապացուցել, որ Անուին շումերները հայերից են վերցրել, ինչ-որ Արամազդ կամ Տիր ես հիշելու, մի երկու լեզվական ձեռնածություն ես անելու ու պարզես, որ Անուից ու շումերներից հինգ հազար տարի առաջ հայերը դրանց սաղին արդեն փաթթած ունեին: Ու ընդհանրապես՝ մենք որ՝ թատրոն - դուք որ՝ ծառերի վրա, և այլն, և այլն:

Ավելացվել է 47 վայրկյան անց
Հ.Գ. Շումերական Բելին չմոռանաս:

Մեղապարտ
02.09.2008, 02:33
Ի՞նչ կապ ունի ենթակա, կատարող աստված Հեփեստոսը կամ Վուլկանը Յանուսի հետ: Ու դու էս բոլոր գրածդ ո՞նց ես կապում Յանուսի՝ հայ լինելու հետ: Հա՛, համաձա՛յն եմ, Յանուսը միջագետքից ա քոչել Հունաստան: Բայց՝ նախ՝ Յանուսը հեչ էլ կատարող, «երկրորդ սորտի» աստված չէր, այլ հենց հռոմեական ամենահնագույն աստվածներից ու մի երկար դարաշրջան ամենագլխավորը. և երկրորդ՝ եթե ուզում ես իմանալ, Յանուս աստծու նախատիպը շումերական Անու աստվածն է՝ երկնքի աստվածը: Իսկ հիմա ուզում ե՞ս գուշակեմ ինչ ա լինելու. դու սկսելու ես ապացուցել, որ Անուին շումերները հայերից են վերցրել, ինչ-որ Արամազդ կամ Տիր ես հիշելու, մի երկու լեզվական ձեռնածություն ես անելու ու պարզես, որ Անուից ու շումերներից հինգ հազար տարի առաջ հայերը դրանց սաղին արդեն փաթթած ունեին: Ու ընդհանրապես՝ մենք որ՝ թատրոն - դուք որ՝ ծառերի վրա, և այլն, և այլն:

Ավելացվել է 47 վայրկյան անց
Հ.Գ. Շումերական Բելին չմոռանաս:
Լսիր հարգելիս,իմ բերված նյութի մեջ առայժմ իմ կարծիքը չկա ,կա շարադրություն այն մասին ,որ որտեղից է եկել «Յանոսը» սա առաջին և երկրորդ Յանոսը Հռոմեական բարձրագույն բազմաթիվ աստվածներից մեկն էր : Հռոմը հիմնադրվելէ մ.թ.առաջ 828 -ին իսկ այդ ժա մանակ արևելքում դիցաբանույան մեջ կառավարում էին չորորդ սերնդի վերջին աստվածները: Իսկ դիցաբանույան և դավանաբանության մեջ հայտնի է որ չորոդ սերնդի ոչմի գերագույն աստված մինչև մ.թ.առաջ 300 թվական արևմուտք մուտք չի գործել:
Եւ որպես գիտակ դու կասես թե ով ՞էր չորորդ սերնդի վերջին աստվածը ,որ արևմտյան աշխարհը ի դեմս Հռոմի ճանաչեց նրան:

Մեղապարտ
05.10.2008, 13:51
Երեկ մեր մեջ ներքին նամակակգրական կապի միջոցով որոշ մտքերի փոխանակություն տեղի ունեցավ այն հանձնում եմ ձեր ուշադրությանը
ՀԱՅԿՈ
Չէ՛, Վանական ջան, ես, իհարկե, կատակ էի անում: Գրառումս էլ էր այդ ցույց տալիս: Ամեն դեպքում՝ կներես, բայց ես, մասնագիտության բերումով, տառասխալների և, առհասարակ, լեզվական սխալների հետ կապված ամեն ինչ շատ ծանր եմ տանում: Եթե հետո ուզես, կբացատրեմ, թե «քրիստոնեություն» բառը ոնց է վերլուծվում:

ՎԱՆԱԿԱՆ
Ես քո հումորը գնահատել եմ և ուրախ եմ քեզ համար
Քրիստոնեություն բառի քո վերլուծությունը եթե ուղարկես շատ շնորհակալ կլինելմ:
Բայ պայմանով
-հունական ծագումնաբանությունը անհետաքրքիր է
-վեջնածանց ,հոդակապ լեզվական մեկնաբանությունը անհետաքրքիր է նույն պես :
Մնացած քո բոլոր մեկնաբանությունները կկարդամ շատ ուշադիր: Սկսիր գրոհը
ՀԱՅԿՈ
Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է: Քրիստոնեություն = քրիստոնյա+ություն: Իսկ բառամիջյան «յա»-ն գրեթե միշտ հնչյունափոխվում է «ե»-ի: «Էություն» բառի հետ նմանությունը պատահական է:

ՎԱՆԱԿԱՆ
Հայկո ջան, խնդրել էի չէ, որ « վեջնածանց ,հոդակապ» լեզվական մեկնաբանությունը անհետաքրքիր են
Ինչու ուշադիր չէս՞
Հարցին մոտենալու համր տալիս եմ հուշում
Արամեական
Հունական
Հայկական
սկզբնաղբյուրներ
Հաջողություն եմ ցանկանում,
Ի դեպ Աճառյանը և մնացած քեցզ հայտնի բառարանները և հանրագիտարանները բան չեն ասում:
Բայց ես համոզված եմ որ դու կգտնես ավելի ճիշտ պատաս խան :
ՀԱՅԿՈ
Վանակա՛ն, այստեղ հունաարամեական աղբյուրների հետևից ընկնելու կարիք չկա: Բառը սովորական բառ է, կազմված է Քրիստ(ոս)+յա+ություն մասերից: «Յա»-ն ու «ություն»-ը բնիկ հայկական վերջածանցներ են, իսկ «Քրիստոս» անվան մեկնաբանությունն ինքդ էլ կիմանաս: Իսկ եթե ինչ-որ միստիկական-օկուլտիստական մեկնաբանության էիր սպասում, հիասթափեցնեմ քեզ՝ սխալ հասցեով ես նամակ գրել: Ես այդպիսի մեկնաբանություն չեմ անի, որովհետև նման բան ուղղակի չկա՛:
Միշտ չէ, որ ճշմարտությունը հետաքրքիր է լինում: Դու դա պիտի որ լավ իմանաս:

ՎԱՆԱԿԱՆ
Սա արդեն մասնավոր երկխոսություն է և այլ ձևաչափ, այդ իսկ պատճառով հայտնի բանաձևերի կիրառումը ոչինչ չի կարող տալ:
Պատմությունից հայտնի է և ընդունված է ասել որ «Քրիսրոս» հունական բառ է , որի մեջ «ոսը» հունարենին հատուկ վերջնածանց է:
Բառ արմատը համարվում է «Քրիս» մասը այս մասի մեջ է գաղտնիքը , որի պարզաբանումը տալիս է բացատրություն նրան ավելացված մասը ունի« էություն» իմաստ, թե ուղղակի լեզվի բառակազմական կանոնների համաձայն բառակազմություն է :
ՀԱՅԿՈ
Հունարեն Քրիստոս՝ Khristós բառը եբրայական Մեսիա՝ Mashiach բառի թարգմանությունն է: Khristós-ը, իր հերթին, դասական հունարենում նշանակել է, թերևս, «յուղով ծածկված՝ օծված», և ծագում է հնդեվրոպական *ghrei- (շփել) արմատից: Սա ինքնին արդեն հետաքրքիր է, որովհետև նույն արմատից են ծագում և, հետևաբար, «Քրիստոս» բառի հետ նույն ընտանիքից են նաև «կրեմ» և «գրիմ» բառերը: Էս էլ՝ հետաքրքիր բացատրությունը:: Ի դեպ՝ կարող ես տեղադրել սա «Քրիստոնեություն» թեմայում: Եթե, իհարկե, նշես համեստիս անունը:

ՎԱՆԱԿԱՆ

Մի շտապիր, դու ճիշտ ճանապարհի վրա էս սակայն այն մի մասն է : Ուշադրություն դարձրու ghrei- (շփել) երևույթի վրա
բանալին այստեղ է ,կ արող եմ ասել բայց քեզ չեմ ցանկա նում զրկել այն հաճույքից որը կզգաս :
Իսկ ավարտից հետո դու այն կտեղադրես, որպես քո ուսում նասիրության արդյունք:
Խնդրում եմ չշտապես
ՀԱՅԿՈ
Միտք չունեմ շարունակելու, Վանական ջան: Եթե ասելու բան ունես, բաց տեղադրիր, միասին կքննարկենք:

Տեղադրում եմ նույնությամբ և կատարում եմ Հայկի ցանկությունը

Ռուֆուս
05.10.2008, 13:55
Վանական ջան, գոնե Հայկօյից թույլատրություն խնդրել ես, որ ձեր անձնական նամակները տեղադրես ֆորումում? :think

Մեղապարտ
05.10.2008, 13:58
Վանական ջան, գոնե Հայկօյից թույլատրություն խնդրել ես, որ ձեր անձնական նամակները տեղադրես ֆորումում? :think

Կարդա Հայկի վերջին ցանկությունը քննարկման հետ կապված :B

Մարկիզ
05.10.2008, 14:00
Կարդա Հայկի վերջին ցանկությունը քննարկման հետ կապված :B
Հայկի վերջին ցանկությունը որն ա::o
:D

Ռուֆուս
05.10.2008, 14:09
Կարդա Հայկի վերջին ցանկությունը քննարկման հետ կապված :B

Հայկօն ասում էր, որ քո տեսակետները բաց տեղադրես, այլ ոչ թե ձեր ամբողջ նամակագրությունը :P

Համ էլ ինձ էլ հետաքրքրեց

Մի շտապիր, դու ճիշտ ճանապարհի վրա էս սակայն այն մի մասն է : Ուշադրություն դարձրու ghrei- (շփել) երևույթի վրա
բանալին այստեղ է ,կ արող եմ ասել բայց քեզ չեմ ցանկա նում զրկել այն հաճույքից որը կզգաս :
Իսկ ավարտից հետո դու այն կտեղադրես, որպես քո ուսում նասիրության արդյունք:
Խնդրում եմ չշտապես
էս մասը....

Կլուսավորես մեր նման բութ արարածներին? մենք էլ ենք ուզում հաճույք ստանալ....:(

Chuk
05.10.2008, 14:48
Վանականը ճիշտ է ասում, պետք է գրվի քրիստոնէություն, ինչպես նաև մուսուլմանէություն, բուդդայականէություն, սատանայականէություն և այլն :'

Մեղապարտ
05.10.2008, 15:15
Վանականը ճիշտ է ասում, պետք է գրվի քրիստոնէություն, ինչպես նաև մուսուլմանէություն, բուդդայականէություն, սատանայականէություն և այլն :'

Հարգելիս կա էություն և արտացոլանք, արտացոլանքը արդեն էություն չէ::B

Chuk
05.10.2008, 15:17
Հարգելիս կա էություն և արտացոլանք, արտացոլանքը արդեն էություն չէ::B
Իմ մշուշապատ ուղեղը չընկալեց խորիմաստ միտքը, խնդրում բացատրել առավել հանրապատչելի կամ առնվազն չուկամատչելի լեզվով:

Մեղապարտ
05.10.2008, 15:37
Հայկօն ասում էր, որ քո տեսակետները բաց տեղադրես, այլ ոչ թե ձեր ամբողջ նամակագրությունը :P

Համ էլ ինձ էլ հետաքրքրեց

էս մասը....

Կլուսավորես մեր նման բութ արարածներին? մենք էլ ենք ուզում հաճույք ստանալ....:(

Մի շտապիր, դու ճիշտ ճանապարհի վրա էս սակայն այն մի մասն է : Ուշադրություն դարձրու ghrei- (շփել) երևույթի վրա:
Մտածեք, մի գուցե տաք պատասխանը և այս ֆորումի շրջանակներում կտանենք առաջին հաղթանակը և մասնակիորեն կվերականգնենք էության մի մասը:

Chuk
05.10.2008, 15:40
Վանական ջան, իսկ գիտե՞ս, որ օրինակ կաղամբ բառն իրականում պետք ա կախամբ գրվի: Բացատրեմ: Ամբ-ը ենթադրում եմ, որ ինչ-որ աղերսներ ունի ամբար բառի հետ, որը մթերքներ պահելու շտեմարանն է, դե ամբ-ն էլ թեև բառարաններում չկա, բայց երևի թե մթերքն է:

Կաղամբը թերթիկներից է կազմված՝ իրար վրա կախ-կախ: Այդ մթերքին անվանել են կախ-կախ մթերք, հետո մի կախ-ը սղվել է, դարձել է կախ մթերք, դե մթերքի տեղն էլ ասացի, ամբն ենք օգտագործում ու ստացվում է կախամբ:

Հայկօ
05.10.2008, 15:51
Վանական Եթե կարծում ես, որ ես «քրիստոնեությունը» պիտի վերծանեմ որպես «շփվել Աստծու հետ», չարաչար սխալվում ես:

Ի դեպ՝ ինչու՞ ես նամակները էստեղ տեղադրել: Ես, օրինակ, չէի ուզում: Սկզբունքորեն:

Մեղապարտ
07.10.2008, 01:48
Վանական Եթե կարծում ես, որ ես «քրիստոնեությունը» պիտի վերծանեմ որպես «շփվել Աստծու հետ», չարաչար սխալվում ես:

Ի դեպ՝ ինչու՞ ես նամակները էստեղ տեղադրել: Ես, օրինակ, չէի ուզում: Սկզբունքորեն:

Ես կարծում եմ, որ դու կարող ես ճիշ եզրահանգում կատարել , այդ հնարավորությունը քեզ մոտ կա ::ok
Դու շերտային այսինքն խորքային մտածող ես, հասցրու աշխատանքտ տրամաբանական ավարտի:
Ես տեղադրել եմ այն , ինչ կապված էր նյութի քննարկման հետ , իմ կարծիքով կատարել եմ նաև քո
ցանկությունը::B

Մեղապարտ
15.10.2008, 23:28
Վանական ջան, իսկ գիտե՞ս, որ օրինակ կաղամբ բառն իրականում պետք ա կախամբ գրվի: Բացատրեմ: Ամբ-ը ենթադրում եմ, որ ինչ-որ աղերսներ ունի ամբար բառի հետ, որը մթերքներ պահելու շտեմարանն է, դե ամբ-ն էլ թեև բառարաններում չկա, բայց երևի թե մթերքն է:

Կաղամբը թերթիկներից է կազմված՝ իրար վրա կախ-կախ: Այդ մթերքին անվանել են կախ-կախ մթերք, հետո մի կախ-ը սղվել է, դարձել է կախ մթերք, դե մթերքի տեղն էլ ասացի, ամբն ենք օգտագործում ու ստացվում է կախամբ:

Ես հասկանում եմ քո տրամաբանությունը այն հայաստանում բնակվող բոլորի համար ստանդարտ է, կարող են կատարել ցանկացած բառի տրամաբանական վերլուծություն ,դա չի ենթադրում որ այդ մոտեցումը սխալ է կամ ճիշտ:
Խնդիրը նրանում է որ լեզուն ունի հնարավորություն նման վերլուծություններ անելու համար ,բայց ամեն լեզու չէ որ կարող է նման սինթեզ կատարել :
Նաև հիշեցում , մի մոռացիր լեզվի կրողի գենետիկ կարողությունները::)
Կա պատմա-համեմատական լեզվաբանություն , ինձ հետաքրքիր են այդ բնագավռում այն բառերը որոնք ունեն ոչ պակաս 2500 տարվա լեզվական պատմություն այստեղ է գաղտնիքը ,կաղամբի մեջ գսղտնիք չկա :) , եղածնե էլ վերաբերում էի «տոլմային»:
ազատ ժամանակ կունենաս մտածիր այս բառերի շուրջ
1)Բարձուբիդոնի- այս բառը առ այժմ ստուգաբանված չէ 2800 տարեկան
2)Ասպանդակ-համարվում է պարսկական (սխալ է) 2600 տարեկան
3)Հուր-ըստ Աճառյանի համարվում է հայկական (թե ինչու հայտնի չէ) 6000 տարեկան
4)Ջուր-ըստ Աճառյանի համարվում է հայկական (թե ինչու հայտնի չէ) 6000 տարեկան:B

Chuk
15.10.2008, 23:46
ազատ ժամանակ կունենաս մտածիր այս բառերի շուրջ
1)Բարձուբիդոնի- այս բառը առ այժմ ստուգաբանված չէ 2800 տարեկան
2)Ասպանդակ-համարվում է պարսկական (սխալ է) 2600 տարեկան
3)Հուր-ըստ Աճառյանի համարվում է հայկական (թե ինչու հայտնի չէ) 6000 տարեկան
4)Ջուր-ըստ Աճառյանի համարվում է հայկական (թե ինչու հայտնի չէ) 6000 տարեկան:B
Շարունակենք ցանկը
5) Չուկ - 7346 տարեկան
6) Վանական - 5324 տարեկան
..

Միայն թե ես ընդամենը ուզում էի ցույց տալ, որ դու աբսուրդ ես ասում, իսկ դու ինքդ դա կհամարես աբսուրդ, թե գերհանճարեղ վերլուծության արդյունք էական չէ: Միևնույն է քրիստոնեությունը ե-ով է գրվում, էն քո գրածներն էլ աբսուրդ էին ;)

հ.գ. Արդեն մոռացել է վաղուց արված այս գրառմանս մասին...

Մեղապարտ
15.10.2008, 23:58
Շարունակենք ցանկը
5) Չուկ - 7346 տարեկան
6) Վանական - 5324 տարեկան
..

Միայն թե ես ընդամենը ուզում էի ցույց տալ, որ դու աբսուրդ ես ասում, իսկ դու ինքդ դա կհամարես աբսուրդ, թե գերհանճարեղ վերլուծության արդյունք էական չէ: Միևնույն է քրիստոնեությունը ե-ով է գրվում, էն քո գրածներն էլ աբսուրդ էին ;)

հ.գ. Արդեն մոռացել է վաղուց արված այս գրառմանս մասին...

Դել լավ,ոնց կուզես;)

Մեղապարտ
24.10.2008, 18:28
Աշխուժություն առաջացնելու նպատակով մի քանի հետաքրքիր նյութ եմ առաջարկում :) հակա Հերունականներին և Հերունականներին
Հեռավոր արևելք
1)Ճապոնական աստված Վատացումի –նո քամի
2)Սամուրայ
Ամերկյան մայր ցամաք
1) Մայաների աստված Ահ փուչ (Ah Puch)
Հնդկաստան
1)Հնդկական աստված Ավալոկիտեշվարա
Լիտվա
1)թռչող հոգի Այտվարսոմ
Նախորոք ասեմ , այս բոլոր անունները կրող մշակությի մեջ, բառերը բացատրվում է այնպես , որ տերմինի բացատրությունը իմանալուց հետո կասկած չի մնում ՝այս բառերը կոնկրետ հայկական են::hands

Մեղապարտ
25.10.2008, 22:01
Աշխուժություն առաջացնելու նպատակով մի քանի հետաքրքիր նյութ եմ առաջարկում :) հակա Հերունականներին և Հերունականներին
Հեռավոր արևելք
1)Ճապոնական աստված Վատացումի –նո քամի
2)Սամուրայ
Ամերկյան մայր ցամաք
1) Մայաների աստված Ահ փուչ (Ah Puch)
Հնդկաստան
1)Հնդկական աստված Ավալոկիտեշվարա
Լիտվա
1)թռչող հոգի Այտվարսոմ
Նախորոք ասեմ , այս բոլոր անունները կրող մշակությի մեջ, բառերը բացատրվում է այնպես , որ տերմինի բացատրությունը իմանալուց հետո կասկած չի մնում ՝այս բառերը կոնկրետ հայկական են::hands

Բազմազանության համար մեջ եմ բերում Մայաների աստված Ահ փուչ (Ah Puch) մեկնաբանությունը:
Մահվան սատված անդր աշխարհի տիրակալը ,նրքինինը աշխարհներից վատագույնի տերը:Նա պատկերվում կամ մահացածի կամ կմաղքի տեսքով:
Դե հիմա ասեք այս աստվածը «ահ ա վոր փուչ» է թե ոչ.........................

Մեղապարտ
26.10.2008, 16:31
Ճապոնական աստված Վատացումի –նո քամի
Սա մի աստված է որը վերահսկում է ծովի քամիներին , թույլ չի տալիս քամիներին անհարկի փոթորիկ առաջացնել ծովում(մեկնաբանությունը ճապոնացիներինն է)..................
Հիմա դե կռիվ արեք «Վատացումի –նո քամի» որ լեզվով է:D:D

Վարպետ
26.10.2008, 16:36
Ճապոնական աստված Վատացումի –նո քամի
Սա մի աստված է որը վերահսկում է ծովի քամիներին , թույլ չի տալիս քամիներին անհարկի փոթորիկ առաջացնել ծովում(մեկնաբանությունը ճապոնացիներինն է)..................
Հիմա դե կռիվ արեք «Վատացումի –նո քամի» որ լեզվով է:D:D

Վատացումի - Նո Կունին էլ իր ամրոցի գտնվելու վայրն ա: Սրանցի ինչ-որ բան ա բխում?

Մեղապարտ
26.10.2008, 16:41
Վատացումի - Նո Կունին էլ իր ամրոցի գտնվելու վայրն ա: Սրանցի ինչ-որ բան ա բխում?

Այո , բխում է :)

Վարպետ
26.10.2008, 16:47
Այո , բխում է :)
Ապեր, դու լրիվ անզբաղ ես մնացել? Նախ` Նո Քամի չէ, այլ Նո Կամի: Երկրորդ` ինչ է բխում Կունի բառից? Երրորդ, ես կարծում եմ, որ դու մնացել ես մի երևույթի տակ, որից շատ բան գլուխ չես հանում, ու քո անտեղյակությունը փորձում ես քողարկել այ էս սմայլիկների --->:B:think:8` որպես խորաթափանցության սիմվոլների, և "փորձեք գտնել ճշմարտությունը, ես ձեզ կտամ հուշումներ"-ատիպ արտահայտությունների տակ:
Համաձայն ես, չէ? Գոնե ներքուստ:)

Մեղապարտ
26.10.2008, 17:07
Ապեր, դու լրիվ անզբաղ ես մնացել? Նախ` Նո Քամի չէ, այլ Նո Կամի: Երկրորդ` ինչ է բխում Կունի բառից? Երրորդ, ես կարծում եմ, որ դու մնացել ես մի երևույթի տակ, որից շատ բան գլուխ չես հանում, ու քո անտեղյակությունը փորձում ես քողարկել այ էս սմայլիկների --->:B:think:8` որպես խորաթափանցության սիմվոլների, և "փորձեք գտնել ճշմարտությունը, ես ձեզ կտամ հուշումներ"-ատիպ արտահայտությունների տակ:
Համաձայն ես, չէ? Գոնե ներքուստ:)

Նախ ճշտում Ճապոնացիները արտասանում են շատ հստակ «քամի» և «քունի» սա առաջինը ապեր, հետո երբ օգտվում ես ռուսներից հիշիր որ նրանք չունեն «Ք» տառը սա երկրորդ, այդ իսկ պատճառով թարգմանում են «Կունի.կանոն.կամի.միկատո» և այլն:
Կարծիքդ շատ սխալ է , նախ ճապոնական դիցաբանություն և պատմական մշակույթ պեք է իմանաս , հետո գոնե իմանաս որ այնտեղ ապրում են «Այնաները» որոնք իրենց ծագումով ասիացիներ չեն (մոնղոլական)և այլն:
Հետո էլի մի շարք բաներ, որ չգիտես և գիտուն երևալու համար զոռում ես,գիտելիք ունես այդ բնագավառում ցույց տուր և բանավիճիր , խոսակցությունը մի տեղափոխիր գիտելիքից «քուչա»:

Վարպետ
26.10.2008, 17:13
Նախ ճշտում Ճապոնացիները արտասանում են շատ հստակ «քամի» և «քունի» սա առաջինը ապեր, հետո երբ օգտվում ես ռուսներից հիշիր որ նրանք չունեն «Ք» տառը սա երկրորդ, այդ իսկ պատճառով թարգմանում են «Կունի.կանոն.կամի.միկատո» և այլն:
Կարծիքդ շատ սխալ է , նախ ճապոնական դիցաբանություն և պատմական մշակույթ պեք է իմանաս , հետո գոնե իմանաս որ այնտեղ ապրում են «Այնաները» որոնք իրենց ծագումով ասիացիներ չեն (մոնղոլական)և այլն:
Հետո էլի մի շարք բաներ, որ չգիտես և գիտուն երևալու համար զոռում ես,գիտելիք ունես այդ բնագավառում ցույց տուր և բանավիճիր , խոսակցությունը մի տեղափոխիր գիտելիքից «քուչա»:
Ապեր, ես որ խոսակցությունը հանկարծ տեղափոխեմ գիտելիքից քուչա, դու կարող ա գիշերները սկսես կոշմարներ տեսնել, էնպես որ մի դրդիր ինձ դա անել:) Երկրորդը, դու հենց նոր կրկնեցիր էն, ինչ ես ասեցի քեզ: Ասածս հենց դա է, արի խոսենք, միասին, ես էլ, դու էլ, մյուսն էլ, էն բաներից, որոնցից տեղյակ ենք, լավ?:)

Մեղապարտ
26.10.2008, 17:30
Ապեր, ես որ խոսակցությունը հանկարծ տեղափոխեմ գիտելիքից քուչա, դու կարող ա գիշերները սկսես կոշմարներ տեսնել, էնպես որ մի դրդիր ինձ դա անել:) Երկրորդը, դու հենց նոր կրկնեցիր էն, ինչ ես ասեցի քեզ: Ասածս հենց դա է, արի խոսենք, միասին, ես էլ, դու էլ, մյուսն էլ, էն բաներից, որոնցից տեղյակ ենք, լավ?:)

Նախ եղբայր, այլ ոչ թե ապեր
Ես խոսում եմ նրանից ինչից ոչ թե տեղյակ եմ այլ նրանից որին տիրապետում եմ ամբողջ ծավալով: Չգիտեք, ամոթ չէ հարց տվեք կպատասխանեմ:
Վրաերթե իմ դեպքի համար չէ :oy
Թեմայի հետ կապված հարց կամ, կարծիք կա համեցեք .................:angry

Վարպետ
26.10.2008, 17:32
Թեմայի հետ կապված հարց: Որն է այս թեմայի նպատակը? Ինչ ես ուզում ապացուցել? Ինչ ես ուզում հասկացնել, բացատրել? Լուրջ, ուզում եմ հասկանալ:

Մեղապարտ
26.10.2008, 17:41
Թեմայի հետ կապված հարց: Որն է այս թեմայի նպատակը? Ինչ ես ուզում ապացուցել? Ինչ ես ուզում հասկացնել, բացատրել? Լուրջ, ուզում եմ հասկանալ:

Մերսի, նպատակը այն է որ նման երկխոսությունների միջոցով հնարավոր լինի տգիտությունը հեռացնել մեզանից :
Ցանկանում եմ ֆորումի հնարավորությունները օգտագործելով դուրս գանք դիլետանտի վիճակից կոնկրետ դիցաբանության ,աստվածաբանության ,առասպելաբանության օգնությամբ:

Chuk
26.10.2008, 17:44
Մերսի, նպատակը այն է որ նման երկխոսությունների միջոցով հնարավոր լինի տգիտությունը հեռացնել մեզանից :
Ցանկանում եմ ֆորումի հնարավորությունները օգտագործելով դուրս գանք դիլետանտի վիճակից կոնկրետ դիցաբանության ,աստվածաբանության ,առասպելաբանության օգնությամբ:

Վանական ջան, իմ այս թեմայում արած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դա քո մոտ չի հաջողվում :(

Վարպետ
26.10.2008, 17:53
Մերսի, նպատակը այն է որ նման երկխոսությունների միջոցով հնարավոր լինի տգիտությունը հեռացնել մեզանից :
Ցանկանում եմ ֆորումի հնարավորությունները օգտագործելով դուրս գանք դիլետանտի վիճակից կոնկրետ դիցաբանության ,աստվածաբանության ,առասպելաբանության օգնությամբ:
Հրաշալի գաղափար է:) Ուղղակի ես էլ առաջարկում եմ այդ գործընթացը սկսել քերականությունից, շարահյուսությունից և ձևաբանությունից:)

Մեղապարտ
26.10.2008, 17:58
Հրաշալի գաղափար է:) Ուղղակի ես էլ առաջարկում եմ այդ գործընթացը սկսել քերականությունից, շարահյուսությունից և ձևաբանությունից:)

Խնդիր չկա ,ինչից ցանկանում ես նրանից սկսիր, եթե վստահ ես այս ուղղությնան մեջ ապահ «հառաջ»:
Ես քեզ աշակերտ բաց արա թեմա ես պատրաստ եմ:

Ավելացվել է 2 րոպե անց

Վանական ջան, իմ այս թեմայում արած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դա քո մոտ չի հաջողվում :(

Չուկ ,Չուկ ,դաթարեցրու , միայն գիտելիք, եթե կա համեցեք չկա դուրս:
Շատ ջղայնացնես կսկսեմ դիզայնի մեջ իմ չգիտելիքներով քեզ եռաչափության դասեր տալ ..................

Chuk
26.10.2008, 21:07
Չուկ ,Չուկ ,դաթարեցրու , միայն գիտելիք, եթե կա համեցեք չկա դուրս:
Շատ ջղայնացնես կսկսեմ դիզայնի մեջ իմ չգիտելիքներով քեզ եռաչափության դասեր տալ ..................
Վանական ջան, ախր զոռով սադրում ես, որ օֆֆտոպեմ, բայց պիտի ասեմ: Ես պրոֆեսիոնալ չեմ ու ինձ շատերը դասեր կարող են տալ (իհարկե ոչ դու), բայց ամեն դեպքում եթե քո չգիտելիքներով որոշես ինձ դիզայնի ու «եռաչափության» դասեր տալ, ապա համապատասխան գրառումներդ ոչնչով չեն տարբերվի քո ներկայիս գրառումներից, քո «դասերից» ասենք պատմության հաշվով կամ լեզվի, և այլն: Մի խոսքով մեր համար ոչ մի նորություն չի լինի, պարզապես ևս մեկ անգամ կապացուցես ապացուցվածը, այլ կերպ ասած այն, որ սիրում ես գրել քո չիմացած բաներից՝ քեզ գիտունի տեղ դնելով: Վկա լեզվաբանական բաժնի լեզվաբանական թեմայում գրածդ դաթարեցրու բառը ;)

Մեղապարտ
27.10.2008, 02:46
Բագրատունյաց զինանշանները թեմայում որոշակի շեղումներ կատարեցի որոնք կապված են այս թեմայի քննարկումների հետ :
Շատ կարևոր է իմանալ , որ Արամազդ անունը առաջացել է Ահուրամազդա անունից ,ընդունված մոտեցումը այն մասին և այս երկու անունները ունեն պարսկական ծագում, սխալ է հիմնովին :Առաջինը , տերմինի ստեղծման ժամանակ դեռևս չկար պարսկական կամ «ֆարսի լեզուն» :
Երկրորդ , այդ լեզվի մեջ հիմնական գաղափարական և կրոնական տերմինները փոխառություններ են դրանցից ամենա գլխավորը «Ահուրամազդա» տերմինն է, որը բառացիորեն նշանակում է «Աստծո հուրը մեզ տա» այսպես է մեկնաբանվում այս բառը «Ավեստայի» գաղափարախոսության մեջ:
Մեր լեզվի մեջ «Ահուրամազդա» հենց այդպեսե էլ հասկացվում է , անցել է 2500 տարի և այս տերմինը մեք կարդում և հասկանում ենք այնպես , ինչպես կարդացել և հասկացել են 2500 տարի առաջ Հայ արևապաշտները :

Javakhk
28.10.2008, 03:00
Բագրատունյաց զինանշանները թեմայում որոշակի շեղումներ կատարեցի որոնք կապված են այս թեմայի քննարկումների հետ :
Շատ կարևոր է իմանալ , որ Արամազդ անունը առաջացել է Ահուրամազդա անունից ,ընդունված մոտեցումը այն մասին և այս երկու անունները ունեն պարսկական ծագում, սխալ է հիմնովին :Առաջինը , տերմինի ստեղծման ժամանակ դեռևս չկար պարսկական կամ «ֆարսի լեզուն» :
Երկրորդ , այդ լեզվի մեջ հիմնական գաղափարական և կրոնական տերմինները փոխառություններ են դրանցից ամենա գլխավորը «Ահուրամազդա» տերմինն է, որը բառացիորեն նշանակում է «Աստծո հուրը մեզ տա» այսպես է մեկնաբանվում այս բառը «Ավեստայի» գաղափարախոսության մեջ:
Մեր լեզվի մեջ «Ահուրամազդա» հենց այդպեսե էլ հասկացվում է , անցել է 2500 տարի և այս տերմինը մեք կարդում և հասկանում ենք այնպես , ինչպես կարդացել և հասկացել են 2500 տարի առաջ Հայ արևապաշտները :

Վանական ջան, մի անգամ ես մի պարսիկի հետ ինտերնեթում հենց Արամազդ/Ահուրամազդա-ի մասին էի խոսում, նա ասաց, որ սխալ է անվանել Արամազդը փոխառություն պարսից Ահուրամազդայից, քանի որ այն ժամանակներում հայերի եւ իրանցիների միջեւ հստակ էթնիկական սահման չկար ընդհանրապես:

Ի դեպ, ինձ զարմացնում է Ձեր
“Ահուրամազդա”=“Աստծո հուրը մեզ տա”
Մեկնաբանությունը: Ինչ համոզիչ հիմքեր ունեք այդպես մտածելու? Դրանից բացի “Աստծո հուրը մեզ տա” դարձվածքը շատ արդի արեւելահայերեն է հնչում… 2500-3000 տարի առաջ հայերը այլ կերպ դա կարտասանեին:

Javakhk
28.10.2008, 03:09
----------------------------------------------------------------------------

'Mazda', or rather the Avestan stem-form Mazdā-, nominative Mazdå, reflects Proto-Iranian *Mazdāh. It is generally taken to be the proper name of the deity, and like its Sanskrit cognate medhā, means "intelligence" or "wisdom". Both the Avestan and Sanskrit words reflect Proto-Indo-Iranian *mazdhā-, from Proto-Indo-European *mn̩sdʰeh1, literally meaning "placing (dʰeh1) one's mind (mn̩-s)", hence "wise".

Այստեղ շատ ինֆորմացիա կա`
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahuramazda

Rhayader
28.10.2008, 05:55
Վանական, դու երբևէ Էրիխ ֆոն Դենիկեն կարդացե՞լ ես, քեզ հաստատ դուր կգա: Քո չափ ապացույցներ (չ)բերելով, զուտ իր եզրահանգումների ու ինչ-որ հորինվածքների հիման վրա ուզում էր դյուրահավատներին համոզել, որ բոլոր աստվածներն այլմոլորակայիններ են եղել և այլն: Օրինակ, որ Թալմուդից ու աստվածաշնչից հայտնի Ուխտի Տապանակը միջուկային մարտկոցով ռադիոսարք է՝ աստված-եկվորների հետ կապվելու համար:
Երբ նա իրա «Ցանք և տիեզերք» գրքում վերջապես իր տեսության ապացույց բերեց՝ Հարավային Ամերիկայում իր և ոմն Մորիչի հայտնաբերած թունելների համակարգում գտնվող ոսկե թերթիկներից գրադարանն ու մակետների գազանանոցը, մի բան, ինչը կարող էր հիմնաքարը հանդիսանալ Դենիկենի հաղթարշավի, տեղի ունեցավ հետաքրքիր մի բան: Բախտախնդիր Մորիչը, զգալով, որ գրքից հաջողությունից հետո մարդկանց մեծ մասսաներ կփորձեն տեսնել այդ բոլոր հրաշալիքները, «Շպիգել» ամսագրի հետ հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ Դենիկենը իրականում չի եղել գրադարանում, ու որ գրքում նա, մեծ անճշտություններ թույլ տալով ու ինքն իրեն շատ բաներ վերագրելով, վերապատմել է իր՝ Մորիչի խոսքերը:
Այստեղ կուզեի մեջբերել հատված Հելմուտ Հոֆմանի «Բոլոր հրաշքները մեկ գրքում» աշխատանքից.

«ОН НИКОГДА НЕ БЫЛ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ»
«Шпигель»: Господин Морич, в своей ранней книге Эрих фон Дэникен утверждает, якобы он вместе с Вами в Эквадоре спускался в загадочный мир пещер. Морич: Дэникен никогда не был в пещерах, разве что его туда спустили пришельцы на летающей тарелке.
«Шпигель»: Он пишет, что Вы якобы показали ему в пещерах доисторическую библиотеку, выгравированную на металлических листах, целый зоопарк из золота, зал со столом и стульями.
Морич: Если он утверждает, что он лично видел библиотеку и прочие предметы, то это ложь. Это крайне непорядочно с его стороны. Мы не показывали ему эти предметы. Он передергивает даже с фотографиями:
снимок на 15 странице его книги «Посев и космос» был сделан нашей экспедицией еще в 1969 году; на снимке промытый водой подземный коридор. Амулет на странице 20 вовсе не найден мной в пещере, как он пишет.
«Шпигель»: Так откуда же он взял все это? Морич: Я рассказал ему обо всем. Он выспрашивал меня часами, сутками. Он требовал все больших и больших подробностей. Он даже предлагал мне 200 000 долларов, если я покажу ему пещеры.
По словам Морича, экспедиция в пещеры на востоке Эквадора продлилась бы не менее четырнадцати дней. Но так как Дэникен был в Эквадоре всего неделю, Морич только подвел его к одному боковому входу в так называемый «подземный мир».
«За два дня мы доехали с ним на джипе до Куэнки и там показали ему один из многих входов в пещеру. Но через этот вход нельзя было проникнуть в пещеру:
он был засыпан. Дэникен может врать сколько ему угодно, но я не намерен это делать». Но и сами открытия, якобы сделанные Хуаном Моричем, не несут в себе более пространную информацию. Ведь отвечая на вопрос редактора «Шпигеля», прошел ли он всю эту гигантскую систему туннелей, находящуюся в недрах огромной горной гряды Анд, Морич признался: «Нет, но я видел входы в эту систему. Мое представление о ней основано на содержании мифов и легенд».
Ամբողջ գիրքը այստեղ կարող եք գտնել այստեղ՝ http://ufo.metrocom.ru/book3/hofl/hofl.htm
Ի միջի այլոց, խորհուրդ եմ տալիս կարդալ, շատ հարցերի կպատասխանի:
Մնացածը թողնում եմ ձեր դատին:
Իսկ այժմ կցանկանայի դիմել ֆորումի բոլոր խելամիտ անդամներին: Չե՞ք զգում, որ պարոն Վանականը իր պսեվդոտեսություններով ընդամենը ձեր ժամանան ու էներգիան է ուտում: Ինչ փաստարկներ ու ապացույցներ էլ բերեք, նրան համոզելը նույնն է, ինչ Չինական Մեծ Պարիսպը գլխով ծակելը:
Եկեք պատզապես ուշադրություն չդարձնենք նրա վրա, թող ինքն իր հետ վիճի: Ձեր ժամանակն ու էներգիան են ափսոս: Ախր Վանականին որ թողնես, կապացուցի, որ շնաձուկ բառի անգլերենը՝ shark, գալիս է հայերեն «շարք» բառից: Կարդում եմ, կարդում եմ, ու չեմ կարողանում հավատալ, որ այսպիսի աբսուրդ՝ «աբիզյանն էլ ա հայ մակարդակի», հնարավոր է: Ու ավելի մեծ աբսուրդ է այն, որ ֆորումի խիստ ինտելլեկտուալ ու տրամաբանող անդամներ (անհավատալի է՝ ես էլ նրանց թվում) փորձում եմ նրան հակառակում համոզել:

...

Չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ: Ողջ եղեք:

Մոդերատորական. գրառման վիրավորական հատվածը ջնջվել է:

Մեղապարտ
27.11.2008, 23:57
----------------------------------------------------------------------------

'Mazda', or rather the Avestan stem-form Mazdā-, nominative Mazdå, reflects Proto-Iranian *Mazdāh. It is generally taken to be the proper name of the deity, and like its Sanskrit cognate medhā, means "intelligence" or "wisdom". Both the Avestan and Sanskrit words reflect Proto-Indo-Iranian *mazdhā-, from Proto-Indo-European *mn̩sdʰeh1, literally meaning "placing (dʰeh1) one's mind (mn̩-s)", hence "wise".

Այստեղ շատ ինֆորմացիա կա`
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahuramazda

Առաջարկում եմ դիտել այս հաղորդումը http://loadup.ru/video/view/?id=v180905c880

Մեղապարտ
17.04.2009, 14:45
Մտորումներ կապված
Ներսես Ներսիսյանի հոդվածի վերաբերյալ
http://armsoul.com/index.php?topic=722.msg19488#new

Հասարակական ձեւավորված կարծիքի գլխավոր լծակը պահպանողական գոր ծոնն է, որ հասարակական գիտակցության մեջ պահպանվում է սովորույթի ուժով:Օգտվելով այս ելակետից շարադրեմ իմ տեսակետը:

Ազգայնականները, որոնք իրենց քրիստոնյաներ կամ մահմեդականներ են հա մարում քաջ գիտակցում են սեփական և մյուս ժողովուրդների վզին փաթաթված հրեա-սիոնիստական կրոնա գաղափարական լուծը:
Հուդայկան կրոնը, իր հրահանգավորումներով մահվան դատապարտեց Հայկական Արևապաշտությանը: Բնականաբար հուդայական նման ստրատեգիան կիրառում ստացավ Հեթանոսական գաղափարախոսությունը տարածողների միջոցով: Հեթա նոսական եւ հրեական կրոնները, հիմնված էին Հայկական Արևապաշտության` լույսի, ջերմության, կենարար պաշտամունքի վրա:
Հուդայկան կրոնը Հայկական Արևապաշտության դեմ իր ավարտական պայքարը շարունակեց Իսլամի միջոցով:Իսլամը հուդաիզմի էքստրեմ տեսակն է, որ հրեա ները ժամանակին արտադրել ու արտահանել են մյուս ժողովուրդների միջոցով Հայկական Արևապաշտությանը հոգեպես ու գաղափարապես թուլացնելու, իրար դեմ լարելու նաև նյութապես ու ֆիզիկապես տկարացնելու, հետևաբար և իրենց ենթարկելու նպատակով: Հայկական Արևապաշտության դեմ Հուդաիզմի տապալ ման առաջին փուլը` Հայ Արեւապաշտների կողմից քրիստոնեության ընդունումն էր:
Ըստ ծագման Հիսուսը, Աբրահամը և Դավթը հրեաներ չեն այս երեքից ոչ մեկը թլպատված չէր հրեական դավանաբանները գիտեն այս մասին եւ հետեւողականո րեն շրջանցում են այս գաղաթարական կարեւորագույն փաստը:Հրեա կարող է ճանաչվել նա ով որ թլպատվում է համաձայն սինեդրոնի որոշման:
Ըստ Աստվածաշնչի նախաքրիստոնեական պատրիարքների մեջ Աբրահամը հրեա չէր ինչպես հրեա չէին Դավիթը եւ Հիսուսը:325 թվականին Նիկեայի Առաջին Տիեզե րական ժողովում, եկեղեցու առաջնորդները ձայների մեծամասնությամբ Հիսոսին հռչակեցին աստված այս մոտեցմանը դեմ էր Արիանոսը:
Քրիստոսը քարոզում էր. ՙԴուք լսեցիք, թե ինչ են ասում. ակն ընդ ական, ատամ ընդ ատամ: Հրեական գաղափարախոսները(Սա իրատեսական հրահանգն է) նրա անունից շրջանառության մեջ դրեցին «մի՜ ընդդիմացեք չարին, ով կխփի ձեր աջ այտին, նրա կողմ շրջիր և մյուսը, ով կցանկանա վերցնել շապիկդ` վրայինդ էլ տուր (տուր և վարտիքդ)՚: ՙՍիրի՜ր մերձավորիդ ատիր թշնամուդ՚, իսկ ես ասում եմ, սիրեցե՜ք ձեր թշնամի ներին, օրհնեցե՜ք անիծողին, աստվածացրե՜ք ձեր ատողին, աղոթեցե՜ք ձեզ նեղաց նողների համար…՚:
Այս միտքերը հրեաները քրիստոնեության միջոցով աշխատում են տեղադրել Արեւապաշտական աշխարհում նրանց կառավարելի դարձնելու բուն նպատակով:
Քարոզի այս սկզբունքը` ՙՄի դիմադրիր չարին՚, ամրացվեց քրիստոնեության մեջ 325 թվականին:Ըստ հրեաների Քրիստոնյան պիտի լիներ իրական ստրուկ: Քրիս տոնեական քարոզչությունը ճգնում է բացառել մարդկանց դիմադրությունը հրեա կան զավթմանն ու աճին:
Քրիստոնեության ընդունումով Հայկական Արեւապաշտակն մտածողության թա փանիվը կարողացավ հակակշիռ դառնալ հրեական գաղաթարախոսությանը: Ի զարմանս բոլորի Հայ ցեղի պահապան աստվածները չկործանվեցին եւ իրենց տեղը չզիջեցին այլ աստվածներին բայց կորցրեցին իրնց երբեմնի ուժը:
Տարբեր օթյակներում ձեւավորված Քրիստոնեությունը անընդհատ ներշնչվում էր մոռանալ արիական ծագումնաբանությունն ու կյանքի կենսունակության պահանջ ները:Այդ պատճառով էր որ անմիջապես սկիզբ առավ Թոնդրակյանների շարջումը:
Քրիստոնեությունը, կործանվողԱրեւապաշտական աշխարհին որպես «փրկագո տի» առաջարկեց Հայաստանը: Սա մեծ խաղ էր երկու գաղափարական տիտան ների ռազմական ուժին փոխարինելու էր ինտելեկտը:
Իսկ ի՞նչ կկատարվեր, եթե հայերը ազգովի հավաքական ուժ ցուցաբերեին և մերժեին քրիստոնեությունը: Երբ տալիս են այս հարցը ես դուրս եմ գալիս հավա սարկշռությունից սա համարժեք է նրան ինչ կլիներ եթե Մեսրոպը չվերականգներ հայկական ձրելաձեւը:
Շատ սիրում եւ հարգում եմ Դաշտենցին բայց խնդիրը նրանում է որ Խաչիկը բացարձակապես չի իմացել ինչ հարց է տալիս նա տեղյակ չի եղել շատ եւ շատ հարցերից եւ նրանից որ ՀԱՅ ԱԶԳԸ ՀԵԹԱՆՈՍ ՉԻ ԵՂԵԼ ահա մեր վերջին 1700 տարվա դժբախտությունը ,մենք երբեք հեթանոս չենք եղել:
Հայաստանում քրիստոնեության տարածման պատմության խորը վերլուծության չկա եւ չի եղել կան տեսակետներայդ թվում Լեոի:
Ահամ այն հիմանակ կարծիքը որ նստած է մեր գիտակցության մեջ՝ « Գրիգորը լուսավորում էր ոչ թե խոսքով, համառ ու երկարատև քարոզչությամբ, այլ հրով ու երկաթով: ...Հիմնովին կործանել հեթանոսական տաճարները, կոտորել կամ փախցնել նրա պաշտոնյաներին` այս էր, որ Գրիգորի համար նշանակում էր ՙտարածել քրիստոնեություն՚, երբ թագավորական զորքերի գլուխ անցած մի տեղից թռչում էր մյուս տեղը մեհյանները քանդելու և քուրմեր փախցնելու համար… ՚: ՙԻսկ իսկությո՛ւնը…,-գրում է Պարույր Սևակը, -/Հավասարության ու եղբայրության ազնիվ քարոզով /Ուրիշի տուն ու երկինք էր մտնում /Օտար վարք ու բարք, /Օտար ծես ու կարգ…՚:
Հմայելու առաջին վարպետի իրավունք ձեռք բերած և գործելու անսահմանափակ լիազորություններ ստացած Գրիգորն օգտագործելով խարդավանքի, ներքին պառակտումներ ստեղծելու և խոստումներ շռայլելու իր ձիրքերը կարողացավ հայ ազնվականությանը ուժեղ ու միասնական Հայաստանի հեռանկարով գայթակղել և լարել իրար դեմ:» ՍԱ ՀԻՄՆՈՎԻՆ ՍԽԱԼ ՏԵՍԱԿԵՏ Է:
Այսօր յուրաքանչյուր ճշմարիտ հայ իր մեջ կրում է պատմական առողջ զգացո ղություն, խաբեությունը հայտնաբերելու, հասկանալու և դրան հակադրվելու հա մարձակություն:
Մոտ մեկուկես հազարամյակ առաջ հուդաիզմի նախապատրաստած և վարած հետևողական քաղաքականությունը արդյունք չտվեց չլուծվեց հիմնահարցը ով է ընտրյալ հրեաները չկարողացան չորրորդ դարի ցանած սերմերի պտուղները քսաներորդ դարի սկզբներին հավաքել: Մեր քնած գենը ավելի ուժեղ էր մեր Արեւը ավելի պայծառ է:
Արեգակն արդար

Մեղապարտ
08.06.2009, 18:18
Exotericos
(հատված)
Համաձայ Շումերական ժամանակագրության որը վերականգնվել է 12 խորհրդա նշանների օգնությամբ համաշխարհային ջրհեղեղը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ արևը գտնվել է «12 խորհրդանշաններից կազմված» նոր համակարգի կարիճի (նախկին օձ) մասում, այսինքն 19000 տարի առաջ:
Ըստ Շումերական նյութերի ժամանակակից ցիվիլիզացիայի տարիքը կազմում է 260.200 երկրային տարի կամ մոտավորապես 10 արևային տարի կամ 10 արարչա կան օր: Արևի մեկ ամբողջ պտույտը կենդանակերպի 12 նշանների միջով հավա սար է 25920 -26400 տարվա,յուրաքանչյուր ժամանակային հատվածը խոհրդա նշվում է կենդանակերպի նշաններից մեկով, որտեղ արևը մնում է 2160 /2200 երկ րա ին տարի: Ժամանակակից չափագրումները հաստատում են Շումերական գիտ նականների հաշվարկների ճշտությունը, արևի մեկ ամ բողջ պտույտին կենդանա կերպի 12 նշանների միջով իրոք կազմում է 25920 -26400 որը կոչվում է պրեցեսիա:
Հրապաշտական գաղափարախոսների հազարամյակներ տևած աշխատանքի շնոր հիվ Շումերներական ժամանակա շրջանում ամբողջացրած գիտելիքներով աստղա գետները կարողացան հաշվել պրեցեսիան, ապահովելով հաշվարկային բարձր ճշտություն: Հրապաշտական գաղափարախոսների կողմից երկնակամարի կատա րած բաժանումը 12 մասերի, առ այսօր անփոփոխ է:
Շումերների «12 մասից կազմված», տիեզերական հաշվարկային համակարգը բացարձակ հեղինակություն էր ապահովում և նրանցից հետո բոլոր ժամանակա շրջանի գիտնական գրիչները տվյալ ժամանակաշրջանում կատարվող իրադար ձությունները և դեպքերը գրանցում էին համաձայն «12 խորհրդանշանների»՝ երկ նային ժամանակացույցի: Շատ հաճախ թագավորի գահ բարձրանալու կամ գահից իջնելու ժամանակահատվածը կապվում էր «12 խորհրդանշաններից» մեկի հետ:
Ջրհեղեղի աղետը իր հեր թին համապատասխանում է Շումերական նախաջր հեղեղյան վերջին ՈՒԲԱՐՏՈՒ ՏՈՒ կառավարիչի կառավարման ժամանակաշրջանին և ըստ հին կտակարանի Նոյի ժամանակաշրջանին:
Համաձայ Շումերական ժամանակագրության,ջրհեղեղից սկսած մինչև Քիստոսի ծնունդը կազմում է 17000 տարի: Հետջրհեղեղյան կառավարումը իրականացվել է Նոյի հրապաշտական իսկ հետա գայում արևապաշտական գաղափարախոսների միջոցով որը հավասար է 17000 տարվա:
1.ԶԻՈՒՍՈՒԴՐԱ-ՆՈՅ-------------------------------- կառավարել է 11.000 տարի
2.ՀԱԲԵԹ------------------------------------------------ կառավարել է 4.000 տարի
3.ՀԱՅԿ-------------------------------------------------- կառավարել է 1.000 տարի
4.ՀԱՅ-ԱՐԻՔԻ ԱՐևԱՊԱՇՏԱԿՆ ՀԱՄԱԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ կառավարել է 1.000 տարի

Համաձայն նոր գաղափարական՝«12 խորհրդանշաններից» կազմված համակարգի որը հաստատվել էր Բաբելոնի քրմապետական բարձրացույն ժողովում,ջրհեղեղից հետո տեղի ունեցած զարգացումների ժամանակագրությունը այսպիսին է:
Օձի«Կարիճի»դարաշրջան 17200 – 15050թ.
17000 թ. Տեղի ունեցավ Համաշխարհային ջրհեղեղը: Էնլիլը փրկված մարդկանց ապահովում է բարենպաստ պայմաններով,հայկական բարձրավանդակում սկս վում է վերականգնվել կյանքը:
Կշեռքի դարաշրջան 15050 -12900թ.
15000 թ. Միգրացիոն շարժումների սկիզբը
14500 թ. Միգրացիոն ուղղությունները
14.000 թ. Պլանավորված միգրացիյա
13.500 թ. Նոր տարածքների նվաճում
Կույսի դարաշրջան 12900-10750թ.
13.000թ.Նվաճված տարածքների բնակեցում և յուրացում
12.500թ. Հիմնական միգրացիայի ավարտը
12.000թ. ռասսաների որոշակի առանձնացում:
11.500թ. Բարենպաստ բնակլիմայական տարածքների բնակչության աճ
Առյուծի դարաշրջան 10750-8600թ.
11.000թ.Նախալեզվի բաժանման սկիզբը:
10.500թ. Որսորդությանը որպես սոցիալական երևույթի կայացում:
10.000թ. Հողագործության սկիզբը
9.500թ. Արհեստագործության սկիզբը
9.000թ. անասնաբուծության սկիզբը
Խեցգետնի դարաշրջան 6450-8600 թ.
8.500թ. խեցեգործական և քարե առարկաների և գործիքների ստեղծում
8.000թ. Քարանձավային բնակավայրերի ստեղծում
7.500թ. Միջագետքի առաջին բնակավայրերի առաջացումը
7.000թ. Պրիմիտիվ տեխնոլոգիաների կիռառում
եկվորյակներ դարաշրջան 4300-6450 թ.
6.500թ. Արմենոիդական մշակույթի կայացումը
6.000թ. փոքր ասյական լեզվի բաժանումը երկու ինքնուրույն ճյուղերի
5.500թ. երկու քաղաքակրթական հիմքի նախապայմանների առաջացումը
5.000թ. Արմենոիդական մշակույթի երկու ճյուղերի առաջացումը
Ցուլի դարաշրջան 2100-4300 թ.
4.500թ. Արմենական (Շումերական) քաղաքակրթության հիմնադրումը:
4.000թ. Բաբելոնյան հակասություն
3.500թ.– Բաբելոնյան հակամարտության ավարտը
3.000թ.-Սեմիթական մշակույթի հիմադրումը:
2.500թ.- Ժամանակակից քաղաքակրթության հիմնադրման սկիզբը:
Խոյի դարաշրջան 0-2150 թ.
Մ.թ.ա. 2300-ին սկսվում է Խոյի դարաշրջանը ,Խոյին հովանավորում է Դումուզի աստվածը:Դումուզի աստվածը սպանվեց «Հայկ և Բել»դյուցազնամարտի ժամա նակ: Դումուզի աստծո մահից հետո նրա տեղը գրավեց և դարաշրջանը ղեկա վարեց նրա հակառակորդ և եղբայր Մարդուկը մարդուկ աստվածը: Խոյի դարա շըրջանը ավարտվում է մոտավորապես մ.թ.ա. 100 –ին:2.000թ. Քաղաքակրդության տրոհումը մասերի :
1.500թ. Պետական ինստիտուտների կայացման ավարտը:
1.000թ Նոր դիցաբանական և աշխարհակառուցողական գաղափարա խոսության հիմնադրում:
500թ. Միաստվածույան վերահաստատումը Զորաստրիզմի հաղթանակը:
Մոտավորապես մ.թ.ա. 100-ին սկվսվեց ձկան ժամանակաշրջանը որի հովանա վորն էր Էրեշկիգալ աստվածուհին ,ներքի աշխարհի տիրուհին ,նրա ամուսինն էր Ներգալը : Այս աստվածուհին չեր ձգտում գերիշխանության ոչ մարդկանց և ոչ էլ աստվածների վրա: Նման պահվածքը ացդեցությունն էր Էնկի աստվածի ,նա բարի վերաբերմունք ուներ մարկանց նկատմամբ:Ժամանակահատվածի իրական իշխանությունը գտնվոխմ էր Նիհուրսագ աստվածուհու ձեռքերում, նա Էնլիլ և Էնկի աստվածների քույրն էր և հնուց համարվում էր մայրերի աստվածը :
Ձկան դարաշրջան 0 -2000 թ.
մ.թ.1 թիվ Քրիստոսի ծնունդը Նորացված աշխարհակառուցողական մոդելի ներ դնում:
մ.թ.500 թվական, երկրորդ աշխարհակառուցողական մոդելի ներդնում:
մ.թ.1000 թվական, արևմուտք և արևելք նոր գաղաթարախոսության կայացման ավարտը:
մ.թ.1500 թվական արևմտյան գաղափարախոսության աննախադեպ առաջնթաց:
մ.թ.2000 թվական արևմտյան գաղափարախոսության վերամոդելավորում:
Ըստ Անգլիացի հետազոտող Ու. Օլքոթի, 12 խորհրդանշանների գաղափարախո սությունը և նրան հատուկ տերմինները որոնք, մի քանի հազարամյակների ընթաց քում բնութագրում էին արևապաշտությունը, լուսնապաշտությունը, կրակապա շտությունը, իրենց արմատներով կաված են հայկական մշակույթի և էթնոսի հետ:
Հայկական լեռնաշխարհի հետ է կապում 12 խորհրդանշանների ծնունդը օրացույ ցի արեգակնային համակարգի զարգացմանը: Ըստ Ու. Օլքոթի, հայաստանում են առաջացել նաեւ Մեծ Արջի, Բազումքի և Օրիոնի-Հայկի, համաստեղությունների անվանումները:Հրապաշտական դավանաբանական գաղափարախոսության 12 խորհրդանշաններց կազմված կենդանակերպի տոտեմների համակարգը կարելի է բաժանել չորս խմբի՝
--առաջին խումբ արական տոտեմներ , որոնք ներկայացնում էն արևի աստծոն .ար ծիվ,ցուլ ,առյուծ,օձ-վիշապ:
--երկրորդ խումբ , տոտեմներ որոնք հիմնականում ապահովում են արևի աստծո արրական չորս տոտեմների գործունեությունը:
--երրորդ խումբ իգական տոտեմներ որոնք ներկայացնում էն լուսնի աստծոն .արծիվ,ցուլ,առյուծ,օձ-վիշապ :
--չորրորդ խումբ, խորհրդանշաններ որոնք ապահովում են համագործակցություն և ամուր կապ 12 նշանների միջև:
Հրապաշտական գաղափարախոսության մեջ երկնակամարը կազմված էր չորս մասից, առաջին մասը ամբողջական երկինք, երկրորդ մասը կոչվում էր «Արարչի ճանապարհ» որը համա պատասխանում էր 12 խորհրդանշաններից կազմված շրջանին,«Էնլիլի ճանապարհ» երրորդ մաս համա պատասխանում է հյուսիսային երկնակամարին, «Էնկիի ճանապարհ» չորորդ մաս համապատասխանում է հարա վային երկնակամարին: Շումերնետը ջրհեղեղի առաջացման պատճառները կապ ել են տիեզերական երևույթների հետ իսկ ավելի կոնկրետ արեգակնային համա կարգի մոլորակների շարժման հետ, որտեղ աստվածները և մոլորակները նույնաց վել են:Ըստ Շումերների արեգակնային համակարգը կազմված է 12 մոլորակներից (արևի և լուսնի հետ միասին) որոնցից գլխավորը համարվում է Նիբուրու մոլո րակը կամ Արարիչ աստվածը, դիցարանում Նիբուրու-խաչ մոլորակի կամ Արար իչ-Ան-Անու աստծո որոշում իրականացվում էին 12 մոլորակ- ավագանի աստված ների կողմից:

Մեղապարտ
24.07.2009, 03:25
ԱԿՈՒՆՔ
(հատված)
«Հուրիներ» էթոնիմը ունի շատ թափանցիկ եւ պարզ բացատրություն «Հուր,լույս բերողներ»: Տերմինը ընդգծել է միայն էթնոսի կրոնա-գաղափարախոսությունը, նա երբեք չի հանդիսացել էթնիկական պատկանելիություն արտահայտող անուն: Տարածաշրջանի ամենահայտնի անունները «Hurraiwa» կամ «Հուրրի» եւ «Արի» կամ «Արիք»անուներն են : Բոլոր պատմաբանները միանշանակորեն հայտնում են այն կարծիքը որ իրոք «Հուրրի» եւ «Արի» անունների տակ հանդես եկող ընդհանրությունը տարա ծաշրջանի հզորա գույններն են եղել: Ժամանակակից արեւմուտքի արեւելագետների համար Հուրրիների տարածքները ներառում են Մեծ եւ Փոգր Զաբը ,Դիալան (Դի աուէհի) Վան, ՈՒր միա,(Խ(հ)ուրմիա) Սեւան, Չիլդիր (արեւելյան անատոլիա) ինչպես նաեւ անդրկովկասը եւ կով կասը: «Հուրրիներ» կրոնական անվան տակ հանդես են եկել Արմեն-Շուբրիաները որոնց հաջողվեց տարածել Արմենոիդական նախ էթնոսի ամբողջացրած մշակութային արժեքները եւ գիտելիքները: Եփրատ գետի շնորհիվ հետ ջրհեղեղյան «Արարատյան աշխարհից» հայկանան մնոսէթնոսի մի մասը Արմեն-Շուբրիաները հայտնվեցին Եփրատի ստորին ավազանում եւ հիմնեցին առաջին քաղաքակրդական կենտրոնները որը կարելի է համարել «Հուրիեր»,«մեծ լույս կամ արեւ» գաղափարա խոսներ՝ գործունեության առաջին շրջանը: Մ.թ. առ աջ IV-րդ հազարամյակում հայկական լեռնաշխարհի Արմեն-Շուբրիաներ կոչվող էթնիկ միավորումը դարձավ դոմինանտ ողջ տարածաշրջանում: Հարեւան ցեղախմբերի եւ միջագետքի պատմության մեջ ինչպես նաեւ աստվածաշնչում նրանք ամրա գրվեցին որպես Հուրրիներ ,իրենց կրոնական անունով: Շումերները ավանդապատումների մեջ իրենց հայրենիքը հիշատակում են որպես «բարձր լեռների երկիր»,:Նրանք այդ «բարձր լեռների երկիր» համարում էին ոչ միայն իրենց այլեւ համայն մարդկության նախահայ րենիքը:Կրոնական կենտրոն հանդիսացող Նիպպուր քաղաքում հայտնաբերված սեպագրերի մեջ «Շումեր» բառը աքքադական տարբերակի մեջ հավասարեցված է «Սուբարտու» անվան հետ «Սուբարտու» կամ «Սուբարի» անունը սեպագիր արձանագրություների մեջ նույնացվում է «Հուրրի» անվան հետ: Աքքադում Հուրիների կողմից ստեղծված քաղաքական տնտեսական միավորին կոչում էին Սու բարտու իսկ բնակիչներն անվանում էին սուբարեացիներ: Սեմիթ-Աքքադացիների լեզվա կան առանձնահատկությունների եւ այդ ժամանակին հատուկ պատկերային մտածո ղության ներքո «Արմեն-Շուբրիա, Սումեր կամ Շումեր» անունը ամրագրվեց հայկական էթնոսի եւ նրա կողմից ստեղծված մշակույթի վրա:Ըստ Ասորիների հուրրիների հողերը գըտնվում էին Շումերից հյուսիս Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի վերին եւ միջին մասերում: Տարածաշրջանի ,միջագետքի այլ ցեղախմբերի կողմից «Հուրիները» ստացան Սուբա րիներ կամ Շումերներ անունը: Ինչպես ցույց են տալիս բազմակողմ ուսումնա սիրությունները էթնիկ խումբը որը բնակվել է ներկայիս Շումեր կոչվող տարածքում իր մարդաբանական հատկանիշներով պատկանում է արմենոիդ մարդաբանական տեսակին: «Շումեր» կոչվող տարածքի մշակույթը իր միֆոլոգիական, լեզվական, ճարտարա պետական, գրապատկերային ձեւերով ուղղակիորեն կապված են Հայկական բարձրավան դակի եւ Քուր-Արաքսյան արեալի հետ: Մ.թ. առաջ 1800 թվականին Պաղեստինի եւ Եգիպտոսի նվաճելուց հետո հուրիները ստացան նոր «Հիքսոսներ» անունը:Եգիպտոսում նրանց կոչեցի «օտար երկրյա թագավորներ» կամ «խաշնարածների իշխաններ»: Հուրի-Հիքսոսները Եգիպտոսում կառուցեցին իրենց մայրաքաղաքը եւ կոչեցին ԱՎԱՐԻՍ:

Սելավի
24.07.2009, 06:14
Մեղապարտ ջան որքան էլ տարօրինակ թվա ոմանց, սակայն շատ փաստեր համապատասխանում են այն ինֆորմացիային որը ես կարդում եմ չենելինգների աղբյուրներից:
Օրինակ դու որտեղից էս իմացել Նեբուրի մասին: Ես փորձեցի գտնել ինչ որ գրականություն այդ մոլորակի վերաբերյալ սակայն չգտա: Հետո ուրիշ աղբյուրներից կարողացա հավաքել տեղեկություն:
Մի անգամից ասեմ, որ ես հիմա հսկայական տեղեկություններ ունեմ արդեն Նեբուրի մասին և նրա մոտ ժամանակներում կատարելիք առաքելության վերաբերյալ:
Ասեմ որ, գիտնականները արդեն նկատել են այդ մոլորակին, որը դուրս է եկել մարսի ետևից, չնայած կրկին անհետացել է աստղագետների տեսադաշտից, գիտնականների ոչ հաջող մտադրության պատճառով:
Գիտնակաները պնդում են որ ստանից մոտովորապես 10000 տարի առաջ հենց այդ մոլորակն է պատճառ հանդիսացել, որ երկիր մոլորակում տեղի է ունեցել ջրհեղեղ, և տապալելով Լեմուրական և Ատլանտների քաղաքակրթությունը երկիրը բաժանել է հինգ մայրցամքի, որը հաստատում են նաև չենելինգների աղբյուրներ:
Եթե քեզ կհետաքրքիր է իմ ունեցած տեղեկությունը, կարող եմ տրամադրել՝ կարդաս:
Դու էլ գրի թե քեզ ինչ է հայտնի այդ մոլորակի կապակցությամբ: Եվ եթե կա ինչ որ գրականություն խնդրում եմ լինկ տուր կարդամ:

Մեղապարտ
24.07.2009, 19:15
Մեղապարտ ջան որքան էլ տարօրինակ թվա ոմանց, սակայն շատ փաստեր համապատասխանում են այն ինֆորմացիային որը ես կարդում եմ չենելինգների աղբյուրներից:
Օրինակ դու որտեղից էս իմացել Նեբուրի մասին: Ես փորձեցի գտնել ինչ որ գրականություն այդ մոլորակի վերաբերյալ սակայն չգտա: Հետո ուրիշ աղբյուրներից կարողացա հավաքել տեղեկություն:
Մի անգամից ասեմ, որ ես հիմա հսկայական տեղեկություններ ունեմ արդեն Նեբուրի մասին և նրա մոտ ժամանակներում կատարելիք առաքելության վերաբերյալ:
Ասեմ որ, գիտնականները արդեն նկատել են այդ մոլորակին, որը դուրս է եկել մարսի ետևից, չնայած կրկին անհետացել է աստղագետների տեսադաշտից, գիտնականների ոչ հաջող մտադրության պատճառով:
Գիտնակաները պնդում են որ ստանից մոտովորապես 10000 տարի առաջ հենց այդ մոլորակն է պատճառ հանդիսացել, որ երկիր մոլորակում տեղի է ունեցել ջրհեղեղ, և տապալելով Լեմուրական և Ատլանտների քաղաքակրթությունը երկիրը բաժանել է հինգ մայրցամքի, որը հաստատում են նաև չենելինգների աղբյուրներ:
Եթե քեզ կհետաքրքիր է իմ ունեցած տեղեկությունը, կարող եմ տրամադրել՝ կարդաս:
Դու էլ գրի թե քեզ ինչ է հայտնի այդ մոլորակի կապակցությամբ: Եվ եթե կա ինչ որ գրականություն խնդրում եմ լինկ տուր կարդամ:

Այդ մոլորակի մասին հիշում են Շումերները ,Աքքադները,Ասորիները իրեց ավանդազրույցների մեջ:
Նիբուրու մոլորակի վրա էին ապրում նախաջրհեղեղյան Աստվածները :
Երկրագնդի վրա նոր աշխարհակարգ ստեղծելու համար Նիբուրու մոլորակից իր առաջին այցելությունը կատարեց «Ա,»կամ ԱՆՈՒ Աստվածը :
Համացնցում չգիտեմ ինչ նյութեր կան սակայն կարող եմ մեր երկխոսության միջոցով տալ քեզ որոշակի տեղեկություներ:
Նյութերը կարող ես ուղարկել հետգայում կարող ենք զրուցել այդ նյութերի շուրջ:

Մեղապարտ
26.08.2009, 04:42
Գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքները չեն կարող ճշգրիտ վերականգ նել «ցիվիլիզացիոն զարգացումների պատմական ընթացքը», բայց կարող են մեզ առավել մոտեցնել ճշմարտությանը:
Պատմական դեպքերի և երևույթների վերլուծությունները մշտապես մեզ հանգեց նում են այն եզրակացության,որ իրարից շատ հեռու գտնվող հին աշխարհի մշա կութային կենտրոնները իրար հետ կապված են եղել մեկ գերհզոր մշակույթի և այդ մշակույթը տարածող մարդաբանական տեսակի միջոցով,19-րդ դարի կեսերին սա արդեն փաստ էր:Վերջին հարյուրամյակի ընթացքւոմ գիտնականների կողմից կա տարված հնդ-եվրոպական մշակութային արժեքների առնացքային ծագումնաբա նական խնդիրներին վերաբերվող վերլուծություների արդյունքները կարող ենք ընդունելի համարել , պայմանականորեն կապելով այն որևէ ծագումնաբանական տեսության հետ:
Փաստերի երկար շարքը հաստատում է այն կարծիքը որ իրոք «armenoid» մարդա բանական տեսակը հանդիսանում է հետջրհեղեղյան մշակույթի հիմնադիրը իսկ պատմամշակութային ուսումնասիրությունների համակարգված արդյունքները հաստատում են որ գոյություն են ունեցել հզոր մշակութային կենտրոններ: Բրան խեցեֆալ «Արմենոիդ» մարդաբանական տեսակը, իրեն հատուկ հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով, շահեկանորեն ընդգծված տարբեր վում է իրեն շրջապատող աշխարհից , իր ստեղծած մշակույթով : Համաձայն որոշ տեսաբանների և հետ ջրհեղեղյան ավանդապատումների՝ եվրասիական մշա կույթը մոտավորապես 20 000 տարեկան է իսկ մշակույթի ստեղծման կենտրոնա կան տարածաշրջաններից մեկը Փոքր Ասիան է:
Ակնհայտ է մի բան, որ Փոքր Ասիայի տարածքում «Արմենոիդ» մարդաբանական տեսակի ստեղծած մշակույթը ցիվիլիզացիայի զարգացման համար ունի կենտրո նանիստ նշանակություն, սակայն նրա կողմից ստեղծած հիմնարար մշակույթի առանցքային լինելու փաստը եվրասիական ընդհանրության համար դեռևս իր տե ղը չի գտել, այդ իսկ պատճառով չբացահայտված կամ անպատասխան են մնացել շատ հարցեր: «Արմենոիդ» մարդաբանական տեսակի ստեղծած մշակույթը, որպես առաջադիմակամ մշակութային և սոցիալական երևույթ առանցքային հիմք է դար ձել տարբեր ցեղախմբերի, էթնիկական միավորների ֆիզիկական և սոցիալական ձևավորման գործում:«Արմենոիդ» մարդաբանական տեսակի կողմից ստեղծած համամարդկային հիմնաքարային մշակութային արժեքներին որպես այդպիսին արժեքավորումը, մեծ հնարավորություն է ստեղծում այլ տեսանկյունից մոտենալ քաղաքակրթական,մշակութային,ծագումնաբանական հարցերին և ավելի խորը և ճշգրտված եզրահանգումեր կատարել:Պատմությունը և մշակույթի զարգացման ընթացքը ճիշտ գնահատելու և հասկանալու համար հարկա վոր է երվրոպական մշակույթին դիտել որպես ավելի հին պատմության և մշակույթի շարունակութ յուն: Հնդ-եվրոպական մշակույթի էթնոգենեզը հասկանալու համար հարկավոր է նոր մոտեցում,այդ նոր մոտեցումներից ամենա առաջնայինը վաղուց արդեն հայտ նաբերված ընդունված «Արմենոիդ» մարդաբանական տեսակ է և նրա կողմից ստեղծված մշակույթը:
Մենք չգիտենք թե մարդկությունը իր պատմական զարգացման մեջ քանի անգամ է ստիպված եղել սկսել նորից և ինչ ընդհանրական անունների տակ է հանդես եկել, բայց կարող ենք որոշակիորեն արձանագրել, մշակույթը՝ որը հայտնի է այսօր որ պես հնդեվրոպական մշակույթ և կարող է ունենալ ավելի ստույգ «Արմենոդական մշակույթ» անվանումը: Հնդեվրոպականն ռասսաների հիմքում կանգնած «Արմե նոիդ» մարդաբանական տեսակի ստեղծած մշակույթի կարևորագույն նվաճումը այն էր, որ էթնոսները և ռասսաները հանդես էին գալիս որպես երկրորդ կարգի մե ծություններ՝ թողնելով առաջին տեղը աստվածներին և նրանց գաղափարախոսու թյանը:Այս գաղափարախոսությունը գլխավոր կրողները Փոքր Ասիայում անփո փոխ եղել է Հայկական էթնոսը ,նա կարողացավ պահպանել և փոխանցել հաջորդ սերունդներին արարչական հիմնական գաղափարները: Հայկական էթնոսին նաև հաջողվեց իր միջոցով պահպանել «Արմենոդական մշակույթի» լեզվական և մշա կութային հնագույն ընդհանրական առանցքը: Ընդհանրացնելով եղած նյութերը մենք կարող ենք կատարել հետևյալ եզրակացությունը, տարբեր ժամանակաշըր ջաններում գիտնականների կողմից կատարված եզրահանգումները հաստատում են որ՝
1) Ժամանակակից ցիվիլիզացիայի հիմքերից մեկը դրվել է Հայկական լեռնաշխար հում, որտեղ իր առանձնակի տեղը ունի Արմենոիդական մշակույթի Հայասական ճյուղը (դիցաբանական Հաբեթական ճյուղը) և նրա հետագա սերունդները ի դեմս հայկական և պարսկական էթնոսների:
2)Հաբեթական ճյուղի գաղափարախոսության միջոցով«Հոմո,Անտրոպոս,Հայ մարդ, Մանուշայա,Ադամ» արարածը մշտապես գտնվեց գաղափարախոսության զենի թում և զենիթում վերահաստատվեց որպես նոր կրոնական և դավանաբանական ուղղություն Քրիստոնեություն անվան տակ և հաստատվեց աշխարհում:
3) Հետ ջրհեղեղյան գլխավոր կենտրոններից մեկը եվրասիական մշակույթի մեջ հայկական տարածաշրջանն է, իր կենտրոնանիստ և աշխարհակառուցողական մշակույթով:
4) Հայկական էթնոսը եվրասիական ընդհանրական մարդաբանական և մշակու թային արմատին ամնենա մոտ կանգնած ժամանակակից էթնոսն է: Հայկական էթնոսին հաջողվեց պահպանել արևապաշտական գաղափարախոսության մեջ կեն տրոնական համարվող«սիրո» գաղափարը, շարունակաբար փոխանցելով հաս ցնելով այն մեզ:
5)Այս գաղափարախոսության սկիզբը գտնվում է «Արատտա», «Հուրրիներ», «Հայա սա»,«Արի»,«Նաիրիցիներ», «Միթանի», «ՈՒրարտու»,«Բիայնելի» ,«Արմինա» ,«Հայք» անուններով հանդես եկող էթնոսի կողմից պահպանված պատմական անցյալի մեջ, որը ձևավորվել է աշխարհագրորեն միևնույն տարածքում որտեղ Արաարատ լեռն է և Տիգրիս և Եփրատ գետերը: Այս բոլոր անուններով մի քանի հազար տարի կոչվել է նույն տարածաշրջանը և այդ տարածքներում ապրող էթնոսը որի միակ գաղափարախոսությունը մինչև այսօր հանդիսանում է «լույսը» :
Հայկական բարձրավանդակի ավտոխոն մշակույթը և լեզուն չարդարացված բա ժանվել է հուրրիական, արիական, ուրարտական և հայկական մասերի միջև, որոն ցից «հայկական» համարվող պատմական մասը մի քանի հազարամյակ միջին արև ելքի համար հանդիսացել է ամբողջական մշակույթի հինմական վերարտադրման միջոց: Այս առումով Հայերենը բանալի է միջագետքի, կենտրոնական, արևելյան այնպես էլ հյուսիսային եվրոպայի լեզուների ծագումնաբանության և ձևավորման ուսումնասիրման համար, քանի որ Հայերեն լեզվի մեջ առավելագույնս է պահ պանվել նախալեզվի հզոր շերտը: Այս տեսակետը պաշտպանել և ժամանակին իրեց աշխատանքների մեջ շարադրել և հաստատել է մի շարք գիտնականներ:
Գ.Կլիչկովը, (1983 թ.)գտնում է որ հայերեն լեզուն հնդեվրոպական լեզվաընտանի քի մեջ նախալեզվին ամենամոտ կանգնած լեզուն է:
Գամկելաձեն և Իվանովը (1984 թ.)հակված էին կարծելու որ Հունա/Հայկական/ Արի ական լեզվական ընդհարությունը սկսվում է ոչ ուշ քան մ.թ.առաջ III հազարամ յակը:Ա.Իվանովը և Տ.Գամկրելիձեն կարծում էին, որ հնդեվրոպական լեզուների նախա հայրենիքը գտնվել է Անդրկովկասի,Սիրիայի և Միջագետքի տարածա շրջանում:
Ռուս հայագետ Դյակոնովը իր աշխատանքներում բազմիցս նշում է այն փաստը որ հայ էթնոսը համարվում է տարածաշրջանի բնիկ ժողովրդի գենետիկ շարունա կություը: Ուրարտական գրի ուսումնասիրությունից հետո, Դյակոնովը կատարել է հետևյալ եզրակացությունները՝ ՈՒրարտական գրավոր լեզուն մոտ է կանգնած Հեթ-Հուրիթթական գրավոր լեզվին,գոյություն ունի անըդհատ լեզվական կապը Միթանիայի,Հեթթերի և Վանի թագավորությունների միջև:
Ելիզարենկովան(1987թ.) Վեդական լեզվի ուսումնասիրման ժամանակ համարել է որ Միթանի լեզուն բառբառ է որը հստակ տարբերվում է Վեդական լեզվից և այն մի շարք հատկանիշներով նախվեդական է:Միթանի լեզվի մեջ կան նաև միջ վեդ դակն ինչ պես նաև հետ վեդական տարրեր :Սա ենթադրում է որ այդ երկու լեզուները պետք է ունենային մեկ ընդհանուր լեզու որը կարող էր թվագրվել ոչ ուշ քան մ.թ. առաջ III –րդ հազարամյակի երկրորդ կեսին:
Ա.Վարպետյանը (1995թ.) իր աշխարհաստեղծ գաղափարախոսության տեսության հիմքը դում է հայկական տարածաշրջանում:
Ա.Մովսիսյանի (2000թ.) ուսումնասիրություններում առաջ է քաշվում այն վար կածը որ Հայկական լեռնաշխարհը մշակույթի ստեղծման գլխավոր կենտրոննրից մեկն է որի մասին տեղեկությունները պահպանվել են Շումերական ավանդապա տումներում:
Վ.Ա.Սաֆրոնովը(2003թ.) իր հետազոտությունների մեջ մշակույթի ստեղծման կեն տրոն համարում է Եվրոպան սակայն Փոքր Ասիան մնում է որպես կայուն մշա կութային կապող օղակ:
Ա.Պետրոսյանը (2006թ.) իր ուսումնասիրության մեջ նույնպես կարևոր է համարում Փոքր Ասիական տարածաշրջանը:
Prof.Dr.Klaus Schmidt (2007թ.) Գյոբեկլի թեփեի 12 000 տարվա մշակույթը ուսումնա սիրությունների մեջ առաջ է քաշում այն վարկածը որ Փոքր Ասիական տարածա շրջանը ժամանակակից մշակույթի ծննդավայրն է :
Ռաուլ Շրոթի (2007թ)«Հոմերոսի հայրենիքը» ուսումնասիրությամ մեջ հայտնում է այն կարծիքը որ Կիլիկիան «Տրոյական պատերազմի հայրենիքն է»:
Եվրասիական միֆոլոգիային և դիցաբանությանը վեաբերվող ակադեմիական գրա կանության մեջ վաղ ժամանակաշրջանի ցիվիլիզացիայի կենտրոնական աստված ների,դիցաբանական հերոսների, անունների ծագումնաբանությունները հետևողա կանորեն ներկայացվում են որպես այս կամ այն մշակույթի ինքնուրույն արդյունք, որը վերագրվում է Շումերական, Աքքադական, Եգիպտական, Ասսուրա-Բաբելո նական,Հաթթիթական, Հուրրիական, Հունա-Հռոմեական, Իրանական ,Հրեական մշակութային արժեքների հետ: Դեռևս այս միավորումների կողմից ստեղծված մշակութային արժեքները հետևողականորեն եւ որեւէ ձևով չեն կապվում Արմենոի դական մարդաբանական տեսակի կողմից ստեղծած համամարդկային մշակույթի հետ և այդ մշակույթի հիմարար արժեքների ստեղծման առանցքային մասնակից և պահապան հանդիսացող հայկական էթնոսի հետ:
Շատ ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերվում են մարդաբանությանը,հնդ-եվ րոպական ընդհանրության ծագումնաբանությանը,նրա ստեղծած դիցաբնությանը, աստվածաբանությանը և պատմական,առասպելական դեպքերի մեկնաբանություն ներին արված են որոշակի մտածածին տեսանկյունից:Նոր գիտական ուսումնասի րությունների և մեկնաբանությունների գերակշռող մասը իրականացվում են հայտ նի բանաձևների շրջանակներում, որոնք վաղուց արդեն բարոյապես հնացած են:
Կապված մի շարք գաղափարական խնդիրների հետ «Արմենոիդ» մարդաբանա կան տեսակի և նրա կողմից ստեղծված մշակույթը Հայագիտության հիմնական տեսադաշտից դուրս է մնացել: Առհասարակ տարածաշրջանի բոլոր ավանդապա տումներում գերիշխում է պատմողի ներքին կողմնորոշվածությունը,սակայն այն չի փոխում ավանդապատման ընդունված ընթացքը ,նա կարողանում է միայն լրացու ցիչ դիցական երանգներ տալ ավանդապատման իր հերոսին և այլն:
Մի շարք ավանդապատումների վերլուծությունները բերում է այն եզրակացության որ գոյություն է ունեցել մոնոմշակույթ և նախա էթնոս:Նախա էթնոսը որը կանգնած էր զարգացման որակական այլ աստիճանի վրա այսօր մեզ հայտնի է որպես «արմե նոիդ» տեսակ, մոնոմշակույթի տրոհվելուց հետո «արմենոիդ» տեսակը և նրա հիմնական հետևորդը մշտապես փորձեր է կատարել պահպանել մշակութային ամ բողջականությունը: Հայագիտությանը վերաբերվող չբացահայտված կամ անպա տասխան մնացած հիմ նարար հարցադրումների, ինչպես նաև նոր ծագած խնդիր ների, պատասխանների որոնումները հնարավոր չէ իրականացնել առանց վերջին հարյուր տարվա ընթացքում ձևավորված հայեցակետի լուրջ վերանայման և փո փոխության:
(հատված)

Մեղապարտ
26.09.2009, 01:24
Անիվ
Չայլդը առաջինը ընդհանրացրեց և կանոնակագեց անվավոր փոխադրամիջոցի հետ կապված նյութերը հանգեց այն եզրակացության որ անիվե հայտնաբերվել է Շումերում ուրուկի ժամանակաշրջանում մ.թ.3500 տարի առաջ (Չայլդ, 1951, с.178), որտեղից այն տարածվեց Կովկաս սկզբից արևելյան իսկ հետագայում արևմտյան Եվրոպա:Համաձայն Չայլդի տեսության Միջագետքյան սայլը 2000 տարով մեծ էր եվրոպականից: Այս թեզիսը աստիճանաբար սկսվեց վիճարկվել ,(Բոնի, 1960; Կալիցի, 1976; Պիգոտտի, 1968; Սուլիմիրսկայայի, 1968; Կուզմինի, 1974;Կոժինի, 1985)., կողից որը կապված էր բադենյան մշակույթի հայտնաբերման հետ սակայն այդ մշակությի հետ կապված թվերի տատանումները հնարավորություն չէին տա լիս վերջնականապես վիճարկել Միջագետքյան թեզիսը:
Արևելյան Եվրոպան նույն մտավ անվավոր փոխադրամիջոցի տարածնան գոտու մեջ Կալմիկիայի կատարված հայտնագործությունից ելնելով,տարածքում (Սինի ցին 1948, с. 147):
1974 թվականաին Կուզմինանան հրապարակեց մի աշխատություն որը զարգաց նում և պաշտպանում էր այն թեզիսը որ հնդերվոպացիների նախահայրենիքը կա րող էր գտնվել պոնտո-կասպիսյան տափաստաններում քանի որ այդ տարածքնե րում հայտնաբերված սայլերը պատկանում էին մ.թ.3000 տարի առաջ ընկած ժամա նակաշրջանին:
1982 թվականին Ա.Հոյսլերը իր «Անիվի և սայլի հնագույն պատմությունը հյուսիս պոնտական տարածքներում»հոդվածի մեջ տալիս է Ուրալից մինչև Հոլանդիա Կով կասից մինչև Ալպեր ընկած տարածաշրջանում հայտնաբտրված հնագույն անվա վոր փոխադրամիջոցների ցանկը և հանգում է այն եզրակացության որ արևմտա եվրոպական անվավոր փոխադրամիջոցները չեն առաջացել հյուսիս պոնտա կան ,Առաջավոր Ասիայի կամ անդրկովկասյան տարածաշրջանից ինչպես նաև
անդր կովկասից: Միևնույն ժամանակ նա հաստատում է Չայլդի այն կարծիքը որ հստակ կապ կա ցիվիլիզագիայի ,մետաղագործության և անիվի ստեղծման միջև:
Հարապպայում հայտնաբերված սայլերի ուսումնասիրությունը Չայլդին հանգեց րին այն եզրակացության որ Հնդկական հարթավայրից դեպի Տիգրիս և Եփրատի հովիտ տեղաշարջ չի եղել:
1935-36 թվականներին Ե.Մակկեի կողմից Չանհու-Դարո ,Մոհեջո-Դարո և Հարապ պայի տարածքներում կատարված ուսումնասիրությունները հայտնաբերել են միայն սայլերին և անիվին վերաբերվող տարբեր պատկերներ որը հաստատում է այն փաստը որ Շումերի և Հարապպայի մեջ եղել է որոշակի կապ: 1943-ին հրապա րակված իր ուսումնասիրության մեջ Մակկեյը նշում է դժվար է ասել թե որտեղից է հայտնվել սայլը սակայն ակնհայտ է որ իրենց պատկերներով Շումերական պատ կերները ավելի բարդ են:Հարապպայի ցիվիլիզացիան դադարեցնում է իր գոյութ յունը մ.թ.առաջ1700 –ին ,անկումը կապված է արիների մուտքի հետ (Բրեյ, Տրումպ , 1979),Միջագետքի և Հարապպայի անվավոր փոխադրամիջոցի օգտագործման ժա մանակաշրջանը մոտ են իրար ,երկու տարածաշրջանների միջև եղած կոնտակտը ակնհայտ է սակայն վերջնականորեն հնարավոր չէ երկու տարածաշրջաններից առանձնացնել որևէ մեկին որպես անվավոր փոխադրամիջոցի ստեղծման կեն տրոն:Իրանի տարածքում հայտնաբերված անվավոր փոխադրամիջոցները հայտ նաբերված Շահ-թեփե սինխրոնիզացվում են Սիրալիկ IV-ի հետ որը համանկնում է (ըստ Բիկերմանի մ.թ.առաջ 2750-2615թ.թ.):
Չայլդը մերժեց Եվրոպայում անվավոր փոխադրամիջոցի ստեղծման վարկածը հետ
ևյալ կերպ«Ֆանտաստիկ է որ դաները կամ հյուսիսային մշակույթի ներկայացու ցիչները իվիճակի էին իրենց քարե կացիններով պատրաստել նույնիսկ քարշակ ցուլերին օգտագործելու համար ,էլ չենք խոսում մառտակարքի մասին .... ես կաս կածում եմ որ Բադենի և Գլինի ժողովուրդը այդքան զարգացած էին և կարող էին մշակել անիվը»(Չայլդ,1950): Ըստ Չայլդի Հին Արևելքը հնարավոր այն տարածա շրջանն է որտեղ կարող էր ստեղծվել անիվը այն կապված է ցիվիլիզացիոն այն պիսի երևույթների հետ ինչպիսին է մետաղագործությունը:
Չայլդը շատ կուրախանար եթե իմանար որ Թուրքիայի տարածքում կատարված նոր հայտնագործություններերը հաստատում են իր վարկածը: Թուրքիայի տարած քում հայտնաբերված մշակույթները նախորդում է մեզ հայտնի բոլոր մշակույթ ներին մի քանի հազար տարի: Չայլդ մեծ նշանակություն էր տալիս անվավոր փո խադրամիջոցների և նրա լրացուցիչ բաղադրիչների հայտնագործման փաստին:
Ժամանակակից հետազոտությունները ավելի հստակ են կոնկրետացնում անավոր փոխադրամիջոցի հնարավոր ստեղծման տարածաշրջանը որը վերջին բացահայ տումների լույսի տակ կարող է համարվել Փոքր Ասիան: Փոքր Ասիան առնվազն 6000 տարի մեծ է մեզ հայտնի բալկանյան ,գերմանական, շումերական,պաղեստին յան մշակույթներից:

2007 թվականի եղած տվյալների համաձայն հնարավորություն ունենք օգտագործե լով Չայլդի մեթոդոլոգիան կատարել հետևյալ եզրակացությունը կապված անվա վոր փոխադրամիջոցի ստեղծման հետ: Անիվը և անվավոր փոխադրամիջոցը կա րող էր առաջանալ այնտեղ որտեղ կար հնագույն մշակույթ այդպիսի մշակույթ կար Փոքր Ասիայում որը հանրությանը հայտնի է Գյոբեկլե թեփե անունով:
Այս եզրակացություն հնարավորություն է տալիս լոկալիզագնել ցիվիլիզացիայի գլխավոր հայտնագործության անիվի և անվավոր փոխադրամիջոցի ստեղծման վայրը և վերափոխելով Չայլդի միտքը կարելի է ասել հետևյալը որ անիվի գաղա փարը և նրա պատրաստումը ինչպես նաև արքայական թաղման ծիսակարգը անվավր փոխադրամիջոցների վրա տարածվել է Փոքր Ասիայից «պոնտական խաշ նարածների միջոցով դեմի միջագետքյան քաղաք պետություններ և ուշ նեոլիթա կան Եվրոպա»Պատմականորեն անվավոր փոխարդամիջոցի տեղաշարժը դեպի Եվրոպա կապված է Արմենոիդների առաջին միգրացիայի հետ որը առաջ է բերում շատ վարկածներ անվավոր փոխադրամիջոցի տարածման ճանապարհների հետ կապված Փոքր Ասիայից դեպի Եվրոպա:Ֆիզիկապես Փոքր Ասիայից Եվրոպա հնա րավոր էր հայտնվել ցամաքային և ջրային ճանապարհներով:
(հատված)

Մեղապարտ
01.02.2010, 02:31
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎՈՎ ԳՐՔԵՐ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻՑ 4 ԴԱՐ ԱՌԱՋ

Նախաքրիստոնեական շրջանում գոյություն ունեցած հայերեն գրի եւ գրականության մասին վկայություններ են պահպանվել անտիկ օտար հեղինակների երկերում: Հռչակավոր հույն փիլիսոփա եւ պատմագիր Մետրոդորոս Սկեփսիացին, ապրելով Պոնտոսում եւ Հայաստանում մինչեւ մ.թ.ա. 70թ., գրել է Տիգրան II-ի պատմությունը եւ «Կենդանիների բանականությունը» փիլիսոփայական երկը: Այս վերջինը, ըստ Փիլոն Եբրայեցու (Ալեքսանդրացու) հաղորդման, որն ապրել է մ.թ.ա. Iդ. վերջին քառորդից մինչեւ մ.թ. Iդ. կեսը, թարգմանված է եղել հայերեն: Փիլոն Եբրայեցու նման քաջատեղյակ եւ բծախնդիր օտար հեղինակի այս համոզիչ հաղորդումը մեր թվարկության դարագլխին գոյություն ունեցած հայալեզու գրականության մասին, որ վկայակոչվում է առաջին անգամ, չի կարող չսասանել նույնիսկ ամենակարծր հակաթեզերը:

Հենց միայն Փիլոնի սույն վկայությունը բավական է ժխտելու այն տարածված կարծիքը, որ եթե նախամաշտոցյան շրջանում գոյություն է ունեցել գրավոր հայ գրականություն, ապա միայն հունարեն, ասորերեն կամ պարսկերեն լեզուներով, իսկ հայոց լեզվով եղել է միայն բանավոր գրականություն, այսինքն՝ բանահյուսություն: Եւ անմիջապես հարց է ծագում՝ ի՞նչ գրով են գրված եղել երեք հայալեզու գրքերը, եթե ոչ հայերեն այբուբենով, որի մասին վկայում է III դարի ժամանակագիր եւ եկեղեցական մեկնիչ Հիպպողիտոսը: Հունարեն բնագրով իր «Ժամանակագրության» մեջ՝ գրված Ալեքսանդր Սեւերոս կայսեր 13-րդ տարում՝ մ.թ. 234-235թթ., Հաբեթի ցեղի 47 ազգերի շարքում որպես գրագետ (գիր ունեցող), Հիպպողիտոսը հիշատակում է հետեւյալ յոթին՝ իբերներ, լատիններ, որոնց գիրը եւ հոռոմներն են գործածում, իսպանացիք, հույներ, մարեր, հայեր:

Խորենացու վկայությամբ, Բարդածան ասորի պատմագիրը, որ Եդեսիայից էր, մտավ Անի կամ Հանի ամրոցը, կարդաց Ողյումպ քրմի մեհենական պատմությունը, որի մեջ թագավորների գործերի հետ միասին հիշատակված էր Տիգրան վերջին հայոց թագավորի ձեռքով նրա եղբայր Մաժան քրմապետի գերեզմանին կառուցված բագինը Բագրեւանդի Բագավանում: Ի՞նչ լեզվով էր գրված այդ մատյանը - եթե Բարդածանը, ինչպես վկայում է Խորենացին, այդ պատմությունը փոխադրել է ասորերենի եւ ապա հունարենի, նշանակում է՝ մեհենական պատմության բնագիրը պետք է եղած լիներ հայերեն եւ գրված հայերեն գրերով: Ուսումնասիրողներից ոմանք, ինչպես Ա.Աբրահամյանը, ենթադրում են, թե մատյանը գրված է եղել արամեական գրով, բայց այս կարծիքը հիմնավոր չէ: Ասորիներն իրենք իսկ արամեական գիր են գործածում հատկապես Եդեսիայի շրջանում: Նույնը վերաբերում է Տիր աստծո մեհյանին:Գերմանացի խոշոր հայագետ Յ.Մարկվարտը իր «Հայոց այբուբենի ծագումը եւ Մաշտոցի կենսագրությունը» ուսումնասիրության մեջ ժխտում է հայ մատենագրության գոյությունը մինչեւ V դարը հետեւյալ փաստարկով. «Այս երկրի լեզվով չէր գրվել դեռ ոչ մի տող, որովհետեւ այն ժամանակվա հայտնի այբուբեններից եւ ոչ մեկը ի վիճակի չէր արտահայտելու հայերեն բազմաթիվ ու դժվարին հնչյունները»: Գերմանացի հայագետի այս ուշագրավ միտքը մեզ բերում է հակադարձ տրամաբանության՝ եթե նախամաշտոցյան շրջանում եղել է հայ մատենագրություն, ապա դա կարող էր լինել միայն հայերեն այբուբենով, եւ ոչ թե արամեատառ կամ հունատառ: Եւ առհասարակ, մի շատ բնական հարց է ծագում. հնարավո՞ր է արդյոք, որ ժողովուրդն ունենա գրի ու դպրության Տիր աստված, այդ Տիր աստծուն նվիրված դպրության մեհյան, բայց սեփական գիր եւ դպրություն չունենա: Օտար դպրության, օտարագիր եւ օտարալեզու մատենագրության համար հայրենի աստվածություն չի ստեղծվում:

XIII դարի հայ պատմիչ Վարդան Արեւելցին (Պատմութիւն տիեզերական, Մոսկվա 1861, էջ 70) վկայում է Լեւոն արքայի օրոք Կիլիկիայում հայտնաբերված դրամի մասին, որի վրա հայերեն լեզվով դրոշմված են եղել հեթանոս հայ թագավորների անուններ, որով եւ պատմիչը հաստատում է Մեսրոպ Մաշտոցից առաջ հայերեն գրերի գոյությունը. «Եւ զի լեալ է հայերէն գիր ի հնոյն- վկայեցաւ ի ժամանակաս Լեւոնի արքայի. զի գտաւ դրամ ի Կիլիկիա հայերէն գրով դրոշմեալ զանուն կռապաշտ թագաւորացն Հայկազանց»: Նման հարցադրումներն արդեն իսկ իր մեջ կրում է նախամաշտոցյան գրի գաղափարը, որն ունի կողմնակիցներ, բայցեւ ավելի մեծ թվով հակառակորդներ, որոնք կարծում են, թե նախամաշտոցյան գիրը կարող է նսեմացնել Մաշտոցի հանճարը: Կատարյալ թյուրիմացություն: Ահավասիկ մեր հին հեղինակներից շատերը եւ առաջին հերթին 5-րդ դարի ներկայացուցիչները՝ սկսած Սահակ Պարթեւից եւ Մեսրոպ Մաշտոցից, նրանց աշակերտներ Կորյունը, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփան եւ Մովսես Խորենացին, ապա եւ Ղազար Փարպեցին եւ այլք, ընդունում են հեթանոսության շրջանում հայոց դպրության գոյությունը. հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովում իմ զեկուցման մեջ ես ցույց տվեցի, որ ինքը՝ Մաշտոցը, երկար ժամանակ Եդեսիայում եւ Ասորիքում՝ դպրության հեթանոս ճարտարների մոտ, որոնել է հայոց հին գրի ամբողջական այբուբենը: Վերը իմ հիշատակած Փիլոն Եբրայեցին՝ իր ժամանակի ճանաչված մտածողներից մեկը, որին Էնգելսը քրիստոնեության հայր է անվանում, իր եզակի վկայությամբ գալիս է հաստատելու հայալեզու գրականության իրողությունը դեռեւս մեր թվարկության սկզբին՝ Մեսրոպ Մաշտոցից 4 դար առաջ: