PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Պոլ ՎերլենTanamasi
23.08.2008, 16:07
Զգացական զրույց

Հին ու ամայի այգու մեջ սառած
Երկու ստվերներ անցան քիչ առաջ։

Շրթունքեր անզոր, աչքեր դեղնավուն,
Եվ բառերն իրենց հազիվ են լսվում։

Հին ու ամայի այգու մեջ ցրտին
Երկու ուրուներ անցյալն ոգեցին։

– հիշո՞ւմ ես դու մեր զմայլքները հին։
– Ինչո՞ւ եք ուզում, որ հիշեմ կրկին։

– Իմ անունից դեռ դու սարսո՞ւմ ես ողջ,
Տեսնո՞ւմ ես հոգիս միշտ երազում։ – Ո՛չ։

– Ա՜հ, անլուր խինդի օրեր, երբ բոցե
Մեր շրթունքներն էինք հպում մենք։ – Գուցե։

– Հույսն ինչքա՜ն մեծ էր, երկինքն ինչքա՜ն բաց։
– Մութ երկինք թռավ հույսը պարտըված։

Ու քայլում էին այսպես չոր սեզում,
Եվ լոկ գիշերն էր զրույցն այս լսում։
Աշնան երգ

Անլուռ լալկան
Ջութակն աշնան
Սիրտըս մոլար
Ցավով համառ
Մաշում է հար
Եվ միալար …

Գիշերն է տոթ
Կրկին գալիս,
Բերում հուշեր
Դառն անցյալից …
Լալիս եմ ես,
Նորից լալիս …

Գնում եմ ես,
Ու չար մի հողմ
Տերևի պես
Տանում է ինձ …
Այս կողմ, այն կողմ,
Տերևի պես …

Tanamasi
23.08.2008, 20:55
Կարող եք և շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ավելացնեք նաև այլ բանաստեղծություններ։ :oy

Հայկօ
24.08.2008, 02:26
Բնագրով կարդացողների համար.

Soleils couchants

Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.
La mélancolie
Berce de doux chants
Mon coeur qui s'oublie
Aux soleils couchants.
Et d'étranges rêves
Comme des soleils
Couchants sur les grèves,
Fantômes vermeils,
Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
À des grands soleils
Couchants sur les grèves.

Հայկօ
24.08.2008, 03:46
Տերյանի թարգմանած «Աշնան երգի» բնագիրը.

Chanson d’automne

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blème, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçа, delа,
Pareil à la
Feuille morte.