PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Հայկական ՏօմարՄեղապարտ
11.08.2008, 21:23
Այս թեման ֆորումում քննարկելու նյութ դարձնելը ստիպեց այսօրվա «հայ լուրում » հնչեցված գաղափարը որ նախաձեռնող խումբը պատրաստվում է «Հայկի և Բելի» դյուցազնամարտի ավարտը հաստատել որպես պետական տոն, իսկ տօմարագրության հիմքը համարել Ղ.Ալիշանի կատարած հաշվարկը որը ըստ էության հաստատելու է հայկական էթնոսի սկիզբը:
Համաձայն այս մոտեցման հայկական էթնոսը 4500 տարեկան է:
Չի կարելի հերթական անգամ թերի և չհիմնավորված տեսակետը փաթաթել հայ ժողո վրդի վզին,նման մի բան ժամանակին կատարեցին խորհրդային պատմաբանները որոնք Վանի հայկական թագավորությունը հռչակեցին ոչ հայկական, որից մինչև այժմ չենք կարողանում ազատվել :Բոլոր երկրների հանրագիտարաները ասում են որ ՈՒրար տուն հայկական չէ:
«Հայկի և Բելի» դյուցազնամարտի իրականությունը կասկածի տակ չենք դնում, կասկա ծահարույց է նշված 2400 թվականը:
Նշված թվականը չի համապատասխանում իրականությանը և պատմական փաս տերին: Պահպանված ավանդապատումները, առասպելները և բազմատեսակ, կրոնա կան և դիցաբանական նյութեր վկայում են հակառակը որ ճակատամարտը տեղի ր ունեցել քրիստոսի ծնունդից 3500 տարի առաջ:
Հերթական անգամ փորձ է կատարվում խեղել հայկական էթնոսի իրական պատմութ յունը և ներկայացնել այն որպես ուշ շրջանի երևույթ և ըստ մատուցման ձևի հասկա նալի է դառնում որ կարծես թե եկեղեցին նույնպես հակված է ընդունելու այդ կեղծ թվականը որպես մեր էթնոսի առաջացման սկիզբ:
Մեր համար սա սկզբունքային հարց է, հերթական անգամ, այս անգամ մեր պատմաբան ների ձեռքով, մեր հակառակորդները լուծում են իրենց համար ամենա գլխավոր հարցը
հայկական էթնոսը որպես արարչագործական էթնոս մղվում է երկրորդ պլան ,զիջելով իր տեղը այլերին:
Հերթական անգամ մեզ խաբում են, ուշադիր եղեք, ուշադիր...:angry

Lion
12.08.2008, 12:37
Ես մասսամբ համաձայն եմ հնչեցված մտքի հետ, սակայն այլ հիմնավորմամբ: Ես 11.08.2492-ը կասկածի տակ չեմ առնում, սակայն...

Արդյոք ազգը կարող է առաջանալ 1 օրում? Իհարկե ոչ - հենց միայն այն, որ կար Հայկը ու իր տոհմը, էլ չասած ուրիշ հայերի մասին, վկայում է այն բանի օգտին, որ 11.08.2492 թ-ին ԱՐԴԵՆ ԻՍԿ կային հայեր...

Բացի այդ - կան սեպագիր աղբյուրների և նյութական մշակույթի կրիչների անհերքելի վկայություններ առ այն, որ Հայ ժողովուրդը ապրել է Հայկական լեռնաշխարհում առնվազն արդեն մ.թ.ա. 3500-3000 թվականներին:

Այս կապակցությամբ լիովին ճիշտ հնչեց միտքը - ՍԿԻԶԲ չընդունել 11.08.2492-ը և դրանով իսկ չօտարացնել դրանից առաջվա ժամանակաշրջանը մեր ժողովրդի պատմությունից...

Իմ կարծիքով օգոստոսի 11-ը ուղղակի պետք է հռչակվի... Հայության օր:)

Djavaxhq
12.08.2008, 18:47
Նախ խնդրում եմ խոսել փաստերով, որովհետեւ առանց փաստերի ուղղակի պրովակացիա է, իսկ այն որ հայերը բնիկներ են Հայկական լեռնաշխարհում կարող եք չկասկածել այլեւս ապացուցված է, ունեք փաստեր որ ճակատամարտը տեղի է ունեցել 3500թ մթա… ասեք աղբյուրներ ինձ որպես պատմաբանի շատ հետաքրքիր է:

Մեղապարտ
12.08.2008, 20:23
Նախ խնդրում եմ խոսել փաստերով, որովհետեւ առանց փաստերի ուղղակի պրովակացիա է, իսկ այն որ հայերը բնիկներ են Հայկական լեռնաշխարհում կարող եք չկասկածել այլեւս ապացուցված է, ունեք փաստեր որ ճակատամարտը տեղի է ունեցել 3500թ մթա… ասեք աղբյուրներ ինձ որպես պատմաբանի շատ հետաքրքիր է:

Հարգելի պատմաբանը պետք է իմանա ,որ միջագետքի և հայկական տարածաշրջանի պատմական ճակատամարտերի մասին եղած տեղեկությունների մեջ ,չի հիշատակվում ճակատամարտ որը տեղի է ունեցել ք,առաջ 2400 թվականին Հայկի և Բելի միջև:
Սակայն ավանդապատումների և դիցաբանական պատմությունների մեջ շատ հստակորեն մատնանշվում են երկու հակամարտող ուժերի մասին որոնցից առաջինը Հայկական տարածաշրջանից է :B:B

Մեղապարտ
15.08.2008, 11:46
«Աշխարհի արարում» բառակապակցությունը ունի երկու մեկնաբանություն «Ար արչական » և «մարդկային» հարակավոր է այս երկու երևույթները ճիշտ հասկա նալ:Այն ինչ կատարվել էր «Հայկ և Բել» Բաբելոնյան հակամարտության ժամանակ իր որակով համապատասխանում էր «Աշխարհի արարում» ձևակերպմանը:
Այս մեծ իրադարձությունը հիմք հանդիսացավ նոր տարվա՝«նավասարդի» հետ կապված ծիսականտարությունների և ուրախությունների արարողությունը տեղա փոխել և նշել պետականորեն և ազգովի օգոստոսի 11-ին:
Բաբելոնյան հակամարտության «Աշխարհի արարման» արձագանքները հտակ պա հպանվել են աշխարհի հնագույն Եգիպտական,Աքքադական,Հրեական,Հայկա կան տարեցույցերում:
Ըստ հին եգիպտական արեգակնային տարեցույցի «Աշխարհի արարման» սկիզբը համապատասխանում է մ.թ. առաջ 3268 -3500 թվականները ընկած ժամանակա հատվածին:
Հին եգիպտական արեգակնային տարեցույցի մեկ լրիվ պտւյտը հավասար է 1460 տարվա: Ըստ մ.թ.առաջ 2782 թվականի եգիպտական ավանդապա տումների արե գակնային ցիկլի սկզբից մինչև աշխարհի արարման պահը անցել է 482 տարի:
Ըստ աքքադական լուսնային տարեցույցի «Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 4322 թվականին:
Ըստ Հրեաների լուսնային տարեցույցի «Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 4322 թվականին:
Ըստ ասուրական ավանդապատումների«Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 3500 թվականին
Ըստ հնդկական ավանդապատումների«Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 3768 թվականին
Այս առիթով Ղևոնդ Ալիշանը իր ժամանակին կատարել է շատ կարևոր և լուրջ հարցադրում «Ինչու է «նավասարդը»՝նոր տարին նշվում օգոստոսի 11-ին: Ըստ հայ կական ավանդապատումների, համաձայն Ղ.Ալիշանի հաշվարկի «Աշխարհի ար արման» սկիզբը համապատասխանում է մ.թ. առաջ 2400 թվականին: Ուղղելով Ղ. Ալիշանի սխալը մենք ստանում ենք հետևյալը պատկերը՝
«Հայկեան առաջին շրջանի» այսինքն հայկական թվացույցի սկիզբը ստանալու հա մար 428 թվին ավելացնում ենք «Հայկեան երկրորդ շրջանի» համարժեք 146Օ տար ին և ստանում ենք «Հայկեան» երկրորդ շրջանի սկիզբը որն սկսվել էր մ. թ. ա. 1888 թվականին:«Հայկեան առաջին շրջանի» համարժեք 1888 թվին համա պատասխա նաբար ավելացնում ենք 146Օ տարի և ստանում ենք 3348 տարեթիվը:
Նկատի ունենանք մի կարևոր իրողություն լուսնային տարեցույցը ամուր կապված էր արեգակնային տարեցույցի հետ և լուսնային ամիսները անվերապահորեն ձևա վորվում էին արեգակնային ամիսների համաձայն:
Ամփոփելով արևային և լուսնային տարեցույցների աշխարհի արարման հետ կապ ված համեմատությունները կարող ենք ասել հետևյալը ՝
Ըստ Հին եգիպտացիների արևային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 3268 թվականին կամ 2,24 արեգակնային ցիկլ:
Ըստ հրեաների լուսնային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 4322 թվականին կամ 2,39 լուսնաին ցիկլ:
Ըստ Հայկական արևային տարեցույցի աշխարհի բաժանման սկիզբը կամ աշ խարհը արարվել է մ.թ. առաջ 3348 թվականին կամ 2,29 արեգակնային ցիկլ:
Հին եգիպտական,աքքադական, Հրեական, ասուրական, հնդկական,հայկական տա րեթվերը ըստ էության մատնանշում են նույն հզոր պատմական երևույթի՝ փոխա բերական աշխարհի արարման փաստը: Այս առումով հայ ժողովրդի պատմական հիշողությունը կարողացել է պահպանել նաև«աշխարհի արարման» ոչ միայն տա րեթիվը այլ նաև օրը «Նավասարդի 11-ը»: Մ.թ. առաջ 3348 թվականի Նավասարդի 11-ին դրվեց «նոր աշխարհի» հիմքը:
Նախահայրերի ստեղծած ավանդույթների պաշտպանությունը Հայկի կողմից և նրա տարած հաղթանակը մեծ իրադարձություն էր ամբողջ ամբողջ տարածաշըր ջանի համար Դյուցազնամարտում տարած հաղթանակից հետո Հայկը հավաքեց իր համախոհներին՝ նրանց, ովքեր հավատարիմ էին մնացել ԱՐԱՐԻՉ և ՆՈՅ պայմա նագրին և նախնյաց երկրում վերահաստատեց արև գաղափարախոսության գերա կայության թագավորությունը: Աստվաշնչային Նոյի հինգերորդ սերունդ համար վող Հայկի տարած հաղթանակի պատվին մ.թ. առաջ 3348 թվականի Նավասարդի 11-ը հռչակեց նոր սկիզբ: :):)

Lion
15.08.2008, 12:12
Հարգելի Վանական

Թույլ տվեք չհամաձայնել Ձեր մտահանգումների որոշ մեկնակետերի հետ:


«Հայկեան առաջին շրջանի» այսինքն հայկական թվացույցի սկիզբը ստանալու հա մար 428 թվին ավելացնում ենք «Հայկեան երկրորդ շրջանի» համարժեք 146Օ տար ին և ստանում ենք «Հայկեան» երկրորդ շրջանի սկիզբը որն սկսվել էր մ. թ. ա. 1888 թվականին:

Ինչու եք 1460-ին գումարում 428??? 1460-ը, հասկացանք, <<Հայկյան շրջանն>> է, սակայն

1. ինչու 428?
2. ինչ հիմնավորմամբ եք Դուք հաշվարկը սկսում մ.թ.-մ.թ.ա 1 թվականից ու գնում հետ?

Համաձայն չեմ նաև հնչած այն մտքի հետ, որ այս հաղթանակը <<Նոր աշխարհի հիմնադրման>> սկիզբն է: Ինչու պիտի սեմական կամ եգիպտական քաղաքական գորշիչները դա համարեին այդպես?: Սա հայերի համար էր մեծ իրադարձություն, լավ, առավելագույնը նաև Միջագետքի ու էլամի համար, թեև վերջիններս, հաշվի առնելով իրենց կրած խայտառակ պարտությունը, ընդհակառակը, պետք է ձգտեին ամեն կերպ մոռանալ սա, այլ ոչ թե համարեին <<Նոր աշխարհի հիմնադրման>> սկիզբ:
Դե իսկ Եգիպտոսին այս ժամանակ ընդհանրապես չեն հուզել Միջագետքյան ընդհարումները...


Հաշվարկի ելակետը առաջարկել է Ղ.Ալիշանը որը մանրամասնորեն ներկայացրել է իր հաշվարկի սկզբունքը

Ալիշանը հաշվարկել է, սկսելով այն մ.թ. 428 թ-ից, այլ ոչ թե մ.թ.-մ.թ.ա 1 թվականից: Ձեր ներկայացրած հաշվարկը

«Հայկեան առաջին շրջանի» այսինքն հայկական թվացույցի սկիզբը ստանալու հա մար 428 թվին ավելացնում ենք «Հայկեան երկրորդ շրջանի» համարժեք 146Օ տար ին և ստանում ենք «Հայկեան» երկրորդ շրջանի սկիզբը որն սկսվել էր մ. թ. ա. 1888 թվականին:«Հայկեան առաջին շրջանի» համարժեք 1888 թվին համա պատասխա նաբար ավելացնում ենք 146Օ տարի և ստանում ենք 3348 տարեթիվը:

ոչ մի կապ չունի Ալիշանի հաշվարկի հետ:)


Եգիպտական և աքքադական առասպելները իրենք են տալիս հարցերի պատասխանը և իրենք են մատնանշում <<Նոր աշխարհի հիմնադրման>> փաստը:

Օրինակ??


Նրանք չեն համարում նրանք արձանագրում ենփաստը

Բերեք <<արձանագրման>> փաստը:)


Եգիպտոսին միշտ է հուզել Հայկական տարածաշրջանի և Միջագետքի բախումները որոնց մասին իրենք են պատմում:

Այդքան էլ այդպես չէ: Եգիպտոսին Ասորիքի գործերը սկսել են ռազմա-քաղաքական առումով հետաքրքրել սկսած մ.թ.ա. 19 դարի սկզբից, երբ էլ իրականացվել են առաջին արշավանքները դեպի Ասորիք: Եվ սա այն դեպքում, երբ ՄԻջագետքը ավելի է հեռու Եգիպտոսից, քան Ասորիքը: Այնպես որ կարծես այնքան էլ ճիշտ չեք...

Մեղապարտ
15.08.2008, 13:19
1. ինչու 428?
2. ինչ հիմնավորմամբ եք Դուք հաշվարկը սկսում մ.թ.-մ.թ.ա 1 թվականից ու գնում հետ?
Երեկվա գրածս ջնջվել է այսօր նորն եմ գրում

Հայկական 1 շրջանը հավասար է 1460 տարվ ըստՂ.Ալիշանի ,գումարում ենք իրար երկու շրջանները և ստանում ենք 1460+1460 =2920 թ.
Ղ.Ալիշանը իր ստացած 2920 թ.հանում է հաշվարկի սկզբնական տարեթիվը մ.թ.առաջ 428 թվական ստանում է 2920-428 =2492թ.,այսինքն ըստ Ղ.Ալիշանի Հայկական պետականության կամ էթնոսի կայացման թվականը հանդիսանում է քրիստոսից առաջ 2492թվականը ավելացնում ենք մեր ժամանակաշրջանի 2000 տարին և ստանում ենք 4492տարի :Այս հաշվարկին ես դեմ եմ քանի որ այն չի համապատասխանում պատմական իրականությանը:

Համաձայն չեմ նաև հնչած այն մտքի հետ, որ այս հաղթանակը <<Նոր աշխարհի հիմնադրման>> սկիզբն է:

Տարածաշրջանի հնացույն գրավոր մշակութային տեղեկությունները պահպանվել են եգիպտական,շումերական,աքքադակն,հուրրիական,հեթթական,էլամակն և ասորա-բաբելոնական տարբեր բովանդակության տեքստերի մեջ:
Դիցաբանական բոլոր աանդապատումները աշխարհը արարում են և հետո այն հանձնում են կառավարման:Կառավարման ընթացքում տեղի է ունենում նոր աշխարհների և աշարհակարգի հիմնադրում:
Արարված աշխարհի զարգացումը ըստ ավանդապատումների բաժանվում է երկու մասի մինչև ջրհեղեղ և ջրհեղեղից հետո:
Ըստ ավանդապատումների նոր աշխարհների և աշխարհակարգի հիմնադրման առջին փորձերը տեղի են ունենում Նոյի մահից հետո:

Ինչու պիտի սեմական կամ եգիպտական քաղաքական գորշիչները դա համարեին այդպես?:

Հարկավոր է նշել որ կառավարման համակարգը և աշխարհակարգը բոլոր ժամա նակներում կառուցվել է ոչ ազգային և էթնիկական այլ կրոնական և գաղափարա խոսական հիմքի վրա ,որի ագրեսյաները դրսևորվել է ազգային և էթնիկական էլե մենտի միջոցով: Աշխարհաստեղծ գաղափարական պայքարում հաղթանակեց «հայկական գաղա փարախոսության թևը»(այս հարցը դուրս է մեր քննարկումից հիմա):
Իմ կողմից կատարված վերահաշվարկը ստուգվել է եգիպտական, հրեական, հնդկա կան, շումերական համանմա հաշվարկների միջոցով որոնց մի մասը ես համառոտ ներկայացրել եմ:Իմ ներկայացրածը այնքանով է կապված որ ավելացրել եմայն տվյալները որոնք ժամանակին Ալիշանը չեր կարող ունենալ ,դեռ հայտնաբերված չէին:

բերեք <<արձանագրման>> փաստը Օրինակ??

Եգիպտացիները գաղափարկան հակամարտության մասին պատմում են «Սեթ և Խոր» ավանդապատման մեջ:
Աքքադական «Գիլգամաշի » ավանդապատումները
Շումերները նույն երևույթի մասին պամում են աստվածների ընդհարումների միջոցով «Նիբուրու և Տիամատ» «Էնլիլ և Էնկի»:
Հնդկակական ավանդապատում կապավծ Բրահմայի հինգերրորդ գլխի հետ:
Բաբելոնի աշտարակաշինությանմոջոցով և այլն:
Եվրոպական ավանդապատումներում «Ասերի և Վաների» պատերազմը:
Ավանդապատումները բավականին շատ են նրանք արձանագրում են այդ աշ խար հաստեղծ հակամարտության մասին:
Հայ Եգիպտական ավարտուն գաղափարական և քաղաքական փոխհարաբերութ յունները սկսվել են մ.թ.առաջ 3500 թվականի :Այստեղ չէի ցանկանա որ բանավեճը վերածվեր մեկ ուրիշ երևույթի:
Այդ գաղափարական և քաղաքական համագործակցության վկաներն են եգիպտական դիցարանը ,եգիպտական դավանաբանությունը ,խորհրդանշանները և այլն:

Մեղապարտ
15.08.2008, 14:57
. Հայկական Տօմար
1. ինչու 428?
2. ինչ հիմնավորմամբ եք Դուք հաշվարկը սկսում մ.թ.-մ.թ.ա 1 թվականից ու գնում հետ?
Երեկվա գրածս ջնջվել է այսօր նորն եմ գրում

Հայկական 1 շրջանը հավասար է 1460 տարվ ըստՂ.Ալիշանի ,գումարում ենք իրար երկու շրջանները և ստանում ենք 1460+1460 =2920 թ.
Ղ.Ալիշանը իր ստացած 2920 թ.հանում է հաշվարկի սկզբնական տարեթիվը մ.թ.առաջ 428 թվական ստանում է 2920-428 =2492թ.,այսինքն ըստ Ղ.Ալիշանի Հայկական պետականության կամ էթնոսի կայացման թվականը հանդիսանում է քրիստոսից առաջ 2492թվականը ավելացնում ենք մեր ժամանակաշրջանի 2000 տարին և ստանում ենք 4492տարի :Այս հաշվարկին ես դեմ եմ քանի որ այն չի համապատասխանում պատմական իրականությանը:

Համաձայն չեմ նաև հնչած այն մտքի հետ, որ այս հաղթանակը <<Նոր աշխարհի հիմնադրման>> սկիզբն է:

Տարածաշրջանի հնացույն գրավոր մշակութային տեղեկությունները պահպանվել են եգիպտական,շումերական,աքքադ ակն,հուրրիական,հեթթական,էլ� �մակն և ասորա-բաբելոնական տարբեր բովանդակության տեքստերի մեջ:
Դիցաբանական բոլոր աանդապատումները աշխարհը արարում են և հետո այն հանձնում են կառավարման:Կառավարման ընթացքում տեղի է ունենում նոր աշխարհների և աշարհակարգի հիմնադրում:
Արարված աշխարհի զարգացումը ըստ ավանդապատումների բաժանվում է երկու մասի մինչև ջրհեղեղ և ջրհեղեղից հետո:
Ըստ ավանդապատումների նոր աշխարհների և աշխարհակարգի հիմնադրման առջին փորձերը տեղի են ունենում Նոյի մահից հետո:

Ինչու պիտի սեմական կամ եգիպտական քաղաքական գորշիչները դա համարեին այդպես?:

Հարկավոր է նշել որ կառավարման համակարգը և աշխարհակարգը բոլոր ժամա նակներում կառուցվել է ոչ ազգային և էթնիկական այլ կրոնական և գաղափարա խոսական հիմքի վրա ,որի ագրեսյաները դրսևորվել է ազգային և էթնիկական էլե մենտի միջոցով: Աշխարհաստեղծ գաղափարական պայքարում հաղթանակեց «հայկական գաղա փարախոսության թևը»(այս հարցը դուրս է մեր քննարկումից հիմա):
Իմ կողմից կատարված վերահաշվարկը ստուգվել է եգիպտական, հրեական, հնդկա կան, շումերական համանմա հաշվարկների միջոցով որոնց մի մասը ես համառոտ ներկայացրել եմ:Իմ ներկայացրածը այնքանով է կապված որ ավելացրել եմայն տվյալները որոնք ժամանակին Ալիշանը չեր կարող ունենալ ,դեռ հայտնաբերված չէին:

բերեք <<արձանագրման>> փաստը Օրինակ??

Եգիպտացիները գաղափարկան հակամարտության մասին պատմում են «Սեթ և Խոր» ավանդապատման մեջ:
Աքքադական «Գիլգամաշի » ավանդապատումները
Շումերները նույն երևույթի մասին պամում են աստվածների ընդհարումների միջոցով «Նիբուրու և Տիամատ» «Էնլիլ և Էնկի»:
Հնդկակական ավանդապատում կապավծ Բրահմայի հինգերրորդ գլխի հետ:
Բաբելոնի աշտարակաշինությանմոջոցով և այլն:
Եվրոպական ավանդապատումներում «Ասերի և Վաների» պատերազմը:
Ավանդապատումները բավականին շատ են նրանք արձանագրում են այդ աշ խար հաստեղծ հակամարտության մասին:
Հայ Եգիպտական ավարտուն գաղափարական և քաղաքական փոխհարաբերութ յունները սկսվել են մ.թ.առաջ 3500 թվականի :Այստեղ չէի ցանկանա որ բանավեճը վերածվեր մեկ ուրիշ երևույթի:
Այդ գաղափարական և քաղաքական համագործակցության վկաներն են եգիպտական դիցարանը ,եգիպտական դավանաբանությունը ,խորհրդանշանները և այլն:

Մեղապարտ
15.08.2008, 19:26
1. ինչու 428?
2. ինչ հիմնավորմամբ եք Դուք հաշվարկը սկսում մ.թ.-մ.թ.ա 1 թվականից ու գնում հետ?
Երեկվա գրածս ջնջվել է այսօր նորն եմ գրում
Հայկական 1 շրջանը հավասար է 1460 տարվ ըստՂ.Ալիշանի ,գումարում ենք իրար երկու շրջանները և ստանում ենք 1460+1460 =2920 թ.
Ղ.Ալիշանը իր ստացած 2920 թ.հանում է հաշվարկի սկզբնական տարեթիվը մ.թ.առաջ 428 թվական ստանում է 2920-428 =2492թ.,այսինքն ըստ Ղ.Ալիշանի Հայկական պետականության կամ էթնոսի կայացման թվականը հանդիսանում է քրիստոսից առաջ 2492թվականը ավելացնում ենք մեր ժամանակաշրջանի 2000 տարին և ստանում ենք 4492տարի :Այս հաշվարկին ես դեմ եմ , քանի որ այն չի համապատասխանում պատմական իրականությանը:
Համաձայն չեմ նաև հնչած այն մտքի հետ, որ այս հաղթանակը <<Նոր աշխարհի հիմնադրման>> սկիզբն է:
Տարածաշրջանի հնագույն գրավոր մշակութային տեղեկությունները պահպանվել են եգիպտական, շումերական, աքքադակն, հուրրիական, հեթթական, էլամակն և ասորա-բաբելոնական տարբեր բովան դակության տեքստերի մեջ:
Դիցաբանական բոլոր ավանդապատումները աշխարհը արարում են և հետո այն հանձնում են կառա վարման: Կառավարման ընթացքում տեղի է ունենում նոր աշխարհների և աշարհակարգի հիմնադրում:
Արարված աշխարհի զարգացումը ըստ ավանդապատումների բաժանվում է երկու մասի մինչև ջրհեղեղ և ջրհեղեղից հետո:
Ըստ ավանդապատումների նոր աշխարհների և աշխարհակարգի հիմնադրման առջին փորձերը տեղի են ունենում Նոյի մահից հետո:
Ինչու պիտի սեմական կամ եգիպտական քաղաքական գորշիչները դա համարեին այդպես?:
Հարկավոր է նշել որ կառավարման համակարգը և աշխարհակարգը բոլոր ժամա նակներում կառուցվել է ոչ ազգային և էթնիկական այլ կրոնական և գաղափարա խոսական հիմքի վրա , որի ագրեսյաները դրսևորվել է ազգային և էթնիկական էլե մենտի միջոցով: Աշխարհաստեղծ գաղափարական պայքարում հաղթանակեց «հայկական գաղափարախոսության թևը»(այս հարցը դուրս է մեր քննարկումից հիմա):
Իմ կողմից կատարված վերահաշվարկը ստուգվել է եգիպտական, հրեական, հնդկական, շումերական համանման հաշվարկների միջոցով որոնց մի մասը ես համառոտ ներկայացրել եմ: Իմ ներկայացրածը այնքանով է կապված որ ավելացրել եմ այն տվյալները որոնք ժամանակին Ալիշանը չեր կարող ունենալ , դեռ հայտնաբերված չէին:
բերեք <<արձանագրման>> փաստը Օրինակ??
Եգիպտացիները գաղափարկան հակամարտության մասին պատմում են «Սեթ և Խոր» ավանդապատման մեջ:
Աքքադական «Գիլգամաշի » ավանդապատումները
Շումերները նույն երևույթի մասին պամում են աստվածների ընդհարումների միջոցով
«Նիբուրու և Տիամատ» «Էնլիլ և Էնկի»:
Հնդկակական ավանդապատում կապավծ Բրահմայի հինգերրորդ գլխի հետ:
Բաբելոնի աշտարակաշինությանմոջոցով և այլն:
Եվրոպական ավանդապատումներում «Ասերի և Վաների» պատերազմը:
Ավանդապատումները բավականին շատ են, նրանք արձանագրում են այդ աշխարհաստեղծ հակամարտության մասին
Հայ Եգիպտական ավարտուն գաղափարական և քաղաքական փոխհարաբերությունները սկսվել են մ.թ. առաջ 3500 թվականի : Այստեղ չէի ցանկանա որ բանավեճը վերածվեր մեկ ուրիշ երևույթի:
Այդ գաղափարական և քաղաքական համագործակցության վկաներն են եգիպտական դիցարանը ,եգիպտական դավանաբանությունը , խորհրդանշանները և այլն:

Մարկիզ
15.08.2008, 19:32
Տարածաշրջանի հնացույն գրավոր մշակութային տեղեկությունները պահպանվել են եգիպտական,շումերական,աքքադ ակն,հուրրիական,հեթթական,էլ
Վանական, էս ստորակետներդ տենում ես՞…
Հա դե լավ ա, որ տենում ես:
Պիտի գրես այսպես, որ տեքստդ չկորի՝

Տարածաշրջանի հնացույն գրավոր մշակութային տեղեկությունները պահպանվել են եգիպտական, շումերական, աքքադ ակն, հուրրիական, հեթթական, էլ
Կետադրական նշաններից հետո անպայման պռաբելներ դիր, վայ…
Ախպեր ջան շատ հետքրքիր, բովանդակալից բաներ ես գրում , նենց արա մենք էլ կարդանք, էլի:think:think:B:B

Մեղապարտ
15.08.2008, 19:50
Կետադրական նշաններից հետո անպայման պռաբելներ դիր, վայ…
Ախպեր ջան շատ հետքրքիր, բովանդակալից բաներ ես գրում , նենց արա մենք էլ կարդանք, էլի
Շնորհակալություն կարծես ստացվեց գրածս նյութը կարդացեք եթե հարց կառաջանա կփորձեմ պատասխանել:

Lion
16.08.2008, 18:00
1. ինչու 428?
2. ինչ հիմնավորմամբ եք Դուք հաշվարկը սկսում մ.թ.-մ.թ.ա 1 թվականից ու գնում հետ?
Երեկվա գրածս ջնջվել է այսօր նորն եմ գրում
Հայկական 1 շրջանը հավասար է 1460 տարվ ըստՂ.Ալիշանի ,գումարում ենք իրար երկու շրջանները և ստանում ենք 1460+1460 =2920 թ.
Ղ.Ալիշանը իր ստացած 2920 թ.հանում է հաշվարկի սկզբնական տարեթիվը մ.թ.առաջ 428 թվական ստանում է 2920-428 =2492թ.,այսինքն ըստ Ղ.Ալիշանի Հայկական պետականության կամ էթնոսի կայացման թվականը հանդիսանում է քրիստոսից առաջ 2492թվականը ավելացնում ենք մեր ժամանակաշրջանի 2000 տարին և ստանում ենք 4492տարի :Այս հաշվարկին ես դեմ եմ , քանի որ այն չի համապատասխանում պատմական իրականությանը:

Ինչու? Շատ հետաքրքիր է հիմնավորումը, սակայն ԿՈՆԿՐԵՏ ՓԱՍՏԵՐՈՎ: Մեր խոսակցության մեխը հենց սա է - հիմնավորեք Ալիշանի սխալ լինելը:


Համաձայն չեմ նաև հնչած այն մտքի հետ, որ այս հաղթանակը <<Նոր աշխարհի հիմնադրման>> սկիզբն է:
Տարածաշրջանի հնագույն գրավոր մշակութային տեղեկությունները պահպանվել են եգիպտական, շումերական, աքքադակն, հուրրիական, հեթթական, էլամակն և ասորա-բաբելոնական տարբեր բովան դակության տեքստերի մեջ:
Դիցաբանական բոլոր ավանդապատումները աշխարհը արարում են և հետո այն հանձնում են կառա վարման: Կառավարման ընթացքում տեղի է ունենում նոր աշխարհների և աշարհակարգի հիմնադրում:
Արարված աշխարհի զարգացումը ըստ ավանդապատումների բաժանվում է երկու մասի մինչև ջրհեղեղ և ջրհեղեղից հետո:
Ըստ ավանդապատումների նոր աշխարհների և աշխարհակարգի հիմնադրման առջին փորձերը տեղի են ունենում Նոյի մահից հետո:

Եվ? Ըստ իս Նոյը իր <<ավետարանական տեսքով>> իրական անձնավորություն չէ: Ամեն դեպքում այն ամենը, ինչ նկարագրված է Նոյի հետ կապված, ճշմարտանման չէ, էլ ուր մնաց դրա ճշգրիտ թվականը:


Ինչու պիտի սեմական կամ եգիպտական քաղաքական գորշիչները դա համարեին այդպես?:
Հարկավոր է նշել որ կառավարման համակարգը և աշխարհակարգը բոլոր ժամա նակներում կառուցվել է ոչ ազգային և էթնիկական այլ կրոնական և գաղափարա խոսական հիմքի վրա , որի ագրեսյաները դրսևորվել է ազգային և էթնիկական էլե մենտի միջոցով:

Այսինքն?


Աշխարհաստեղծ գաղափարական պայքարում հաղթանակեց «հայկական գաղափարախոսության թևը»(այս հարցը դուրս է մեր քննարկումից հիմա):

Հաղթանակեց, սակայն Հայոց հաղթանակը ունեցավ նաև նահանջներ: Օրինակ, նահանջի փուլ եմ համարում մ.թ.ա. 22 դարի վերջից մինչև 19 դարի վերջը ընկած ժամանակաշրջանը: Այնպես որ այդքան էլ այդպես չէր - հայերը հաղթեցին, իսկ դրանից հետո ողջ աշխարհը բերանը բացած մեզ էր նայում: Իմ կարծիքով այստեղ առկա է ավելորդ իդեալականացում:


Իմ կողմից կատարված վերահաշվարկը ստուգվել է եգիպտական, հրեական, հնդկական, շումերական համանման հաշվարկների միջոցով որոնց մի մասը ես համառոտ ներկայացրել եմ:

Դուք ներկայացրել եք ՆՐԱՆՑ օրացույցների սկիզբը, սակայն չեք հիմնավորել, թե ինչ հիմքով եք ստացել 3348-ը:


բերեք <<արձանագրման>> փաստը Օրինակ??
Եգիպտացիները գաղափարկան հակամարտության մասին պատմում են «Սեթ և Խոր» ավանդապատման մեջ:
Աքքադական «Գիլգամաշի » ավանդապատումները
Շումերները նույն երևույթի մասին պամում են աստվածների ընդհարումների միջոցով
«Նիբուրու և Տիամատ» «Էնլիլ և Էնկի»:
Հնդկակական ավանդապատում կապավծ Բրահմայի հինգերրորդ գլխի հետ:
Բաբելոնի աշտարակաշինությանմոջոցով և այլն:
Եվրոպական ավանդապատումներում «Ասերի և Վաների» պատերազմը:
Ավանդապատումները բավականին շատ են, նրանք արձանագրում են այդ աշխարհաստեղծ հակամարտության մասին

Դրանք <<արձանագրումներ>> չեն, դրանք ընդամենը հոգևոր ընկալումներ են:


Հայ Եգիպտական ավարտուն գաղափարական և քաղաքական փոխհարաբերությունները սկսվել են մ.թ. առաջ 3500 թվականի :

Ապացույց?


Այստեղ չէի ցանկանա որ բանավեճը վերածվեր մեկ ուրիշ երևույթի:
Այդ գաղափարական և քաղաքական համագործակցության վկաներն են եգիպտական դիցարանը ,եգիպտական դավանաբանությունը , խորհրդանշանները և այլն:

Հերիք չի...

Մեղապարտ
16.08.2008, 18:51
Մեջբերում:1. ինչու 428?
2. ինչ հիմնավորմամբ եք Դուք հաշվարկը սկսում մ.թ.-մ.թ.ա 1 թվականից ու գնում հետ?
Երեկվա գրածս ջնջվել է այսօր նորն եմ գրում
Հայկական 1 շրջանը հավասար է 1460 տարվ ըստՂ.Ալիշանի ,գումարում ենք իրար երկու շրջանները և ստանում ենք 1460+1460 =2920 թ.
Ղ.Ալիշանը իր ստացած 2920 թ.հանում է հաշվարկի սկզբնական տարեթիվը մ.թ.առաջ 428 թվական ստանում է 2920-428 =2492թ.,այսինքն ըստ Ղ.Ալիշանի Հայկական պետականության կամ էթնոսի կայացման թվականը հանդիսանում է քրիստոսից առաջ 2492թվականը ավելացնում ենք մեր ժամանակաշրջանի 2000 տարին և ստանում ենք 4492տարի :Այս հաշվարկին ես դեմ եմ , քանի որ այն չի համապատասխանում պատմական իրականությանը:

Ինչու՞ Շատ հետաքրքիր է հիմնավորումը, սակայն ԿՈՆԿՐԵՏ ՓԱՍՏԵՐՈՎ: Մեր խոսակցության մեխը հենց սա է - հիմնավորեք Ալիշանի սխալ լինելը:

Ես կպատասխանեմ մաս մաս ,առաջարկում եմ այս հատվածի քննարկումը ամբողջությամբ ավարտել նոր անցնել առաջ:
Նորից ճշտում եմ իմ դիրքորոշումը Ալիշանը հաշվարկը կատարել է ճիշտ, ես գրել էի նորից կրկնում եմ Ալիշանի ժամանակ մի շարք հայտնացործություններ արված չէին այդ իսկ պատճառով նա իր հաշվարկը չէր կարող ավարտել ամբողջությամբ:
Այսինքն նրա 2492 թվականը կիսատ է, ես չեմ ցանկանում որ այն կիսատ հաշվարկը դառնա պետական տոն :
Տոմարի թեման կազմված է մեկ մասից ,որի հիմքը կազմում է ավանդապատումները և առասպելները ,սա մի ամբողջական համակարգ է որ որոշակի խորությամբ ուսում նասիրել եմ աստվածաբանական որոշ հարցերի պատասխաններ տալու համար: Ալիշանը նույնպես իր ուսումնասիրությունները կատարում է ավանդապատումների և առասպելների համեմատությունների և համադրությունների միջոցով:
Սա շատ ծավալուն և այս քննարկումներից դուր է թեմա է սակայն պետք է անդրադառ նամ հաջորդականություն ապահովելու համար:
Համաձայն ամբողջական ավանդապատումների մարդը (հոմո սափիենս)ստեղծվել է 280 000 տարի առաջ :
ջրհեղեղը տեղի է ունեցել 20 000 տարի առաջ
Նոյը (Նոյի գաղափարախոսությունը) կառավարել է 10 000 տարի
Արարչական մի աստվածության գաղափարը բաժանվեց երկու մասի 5000 թվականին ժամանակաշրջանում:
Հայկ և ԲԵլի դյուցազնամարտը տեղի ունեցավ 4000 3500 սահմաններում:
Դավանաբանական և գաղափարական առաջին բաժանման փաստը ֆիքսվեց 3500 թվականին ողջ եվրոասիական տարածաշրջանում :
Այս թվականը հստակ է և հայտնի բոլոր հին ազգերի մոտ:
Իսկ ինչու՞ են եգիպտացիները, հրեաները, ասորիները, աքքադները, հդիկները, հաթթերը, հուրրիները 3500 ընդունել հիմք ամեն մեկը իր ավանդապատումների մեջ այն մեկնաբանում է:

Մեղապարտ
16.08.2008, 20:45
Այս թվականը հստակ է և հայտնի բոլոր հին ազգերի մոտ: Իսկ ինչու՞ են եգիպտացիները, հրեաները , ասորիները, աքքադները, հnդիկները , հաթթերը, հուրրիները 3500 ընդունել հիմք ամեն մեկը իր ավանդապատումների մեջ այն մեկնաբա նում է:

Lion
18.08.2008, 13:08
Ես կպատասխանեմ մաս մաս ,առաջարկում եմ այս հատվածի քննարկումը ամբողջությամբ ավարտել նոր անցնել առաջ:

Լավ, ես այլ մասերին կանդրադառնամ միայն եթե մեր ներկայիս թեման անմիջականորեն կառնչվի դրանց:)


Նորից ճշտում եմ իմ դիրքորոշումը Ալիշանը հաշվարկը կատարել է ճիշտ, ես գրել էի նորից կրկնում եմ Ալիշանի ժամանակ մի շարք հայտնացործություններ արված չէին այդ իսկ պատճառով նա իր հաշվարկը չէր կարող ավարտել ամբողջությամբ:
Այսինքն նրա 2492 թվականը կիսատ է, ես չեմ ցանկանում որ այն կիսատ հաշվարկը դառնա պետական տոն :

Դուք առայժմ չեք հիմնավորել նրա սխալ լինելը: Ես առայժմ չեմ տեսնում նաև Ձեր բերած թվի հիմնավորումները…


Տոմարի թեման կազմված է մեկ մասից ,որի հիմքը կազմում է ավանդապատումները և առասպելները ,սա մի ամբողջական համակարգ է որ որոշակի խորությամբ ուսում նասիրել եմ աստվածաբանական որոշ հարցերի պատասխաններ տալու համար: Ալիշանը նույնպես իր ուսումնասիրությունները կատարում է ավանդապատումների և առասպելների համեմատությունների և համադրությունների միջոցով:

Պատկերացրեք ես էլ եմ այն ուսումնասիրել, երբ աշխատում էին Տարեգրքի համապատասխան հատվածների վրա: Եվ ես կարող եմ Ձեզ վստահեցնել, որ այն հիմնված է ՈՉ ՄԻԱՅՆ ավանդապատումների ու առասպելների վրա: Շատ սեպագրական տեղեկությունների թվականներ զարմանալիորեն համընկնում են Ալիշանի թվականների հետ…


Համաձայն ամբողջական ավանդապատումների մարդը (հոմո սափիենս)ստեղծվել է 280 000 տարի առաջ :
ջրհեղեղը տեղի է ունեցել 20 000 տարի առաջ
Նոյը (Նոյի գաղափարախոսությունը) կառավարել է 10 000 տարի
Արարչական մի աստվածության գաղափարը բաժանվեց երկու մասի 5000 թվականին ժամանակաշրջանում:

Դա ապացուցված չէ ժամանակակից գիտության կողմից: Հետո, դուք մեկ խոսում եք <<հոմո սափիենսի>>, մեկ էլ Ադամի ու Նոյի մասին: Անհետևողական է. Նախ պարզեք, թե աշխարհաստեղծման որ տեսակետին եք կողմնակից /էվոլուցիոն թե աստվածաբանական/, հետո նոր շարունակեք դատողությունները:


Հայկ և ԲԵլի դյուցազնամարտը տեղի ունեցավ 4000 3500 սահմաններում:

Առայժմ որևէ հիմնավորում չեք բերել, բացի տարբեր ազգերի օրացույցների սկզբնավորման փաստից:


Դավանաբանական և գաղափարական առաջին բաժանման փաստը ֆիքսվեց 3500 թվականին ողջ եվրոասիական տարածաշրջանում :

Ապացույց:)


Այս թվականը հստակ է և հայտնի բոլոր հին ազգերի մոտ:

Այդ ժամանակաշրջանում ընդամենը սկսվել են տարբեր ազգերի օրացույցներ… Մի գերագնահատեք այդ փաստը:


Իսկ ինչու՞ են եգիպտացիները, հրեաները, ասորիները, աքքադները, հդիկները, հաթթերը, հուրրիները 3500 ընդունել հիմք ամեն մեկը իր ավանդապատումների մեջ այն մեկնաբանում է:

Դուք ասեք: Համենայն դեպս, ըստ իս, ոչ <<գաղափարական բաժանման>> ենթատեքստից ելնելով: Ի դեպ, այնքան էլ կապ չունի թեկայի հետ, սակայն ասեմ, որ ըստ իս <<հուրիներ>> իրականում չի եղել. Դա հայ ժողովրդի մի մասի անվանումն է, այն էլ <<հարիներ>>-<<հայ-արիներ>> տեսքով…

Մեղապարտ
18.08.2008, 14:37
Դու միանքամայն ճիշտ ես <<հուրիներ>> հայ ժողովրդի մի մասի անվանումն է:

Ցանկացած ուսումնասիրման մեջ պետք է անտեսվի սուբեկտիվ գործոնը:

Դուք առայժմ չեք հիմնավորել նրա սխալ լինելը:

Նորից ճշտենք Ալիշանի հաշվարկը թերի է , սխալ չէ , նման թերի հաշվարկի օգտագոր ծումն է սխալ:
Ալիշանը իր տոմարի ուսումնասիրության մեջ «հայկակն շրջան » կոչվող ժամանա կային հատվածի 1460 տարի չափման միավորը, վերցրել է արևապաշտական տարե ցույցից:
Շեշտում եմ տոմարի թեման կազմված է մեկ մասից , որի հիմքը կազմում է ավանդապատումները և առասպելները , որը մի ամբողջական համակարգ է: Ալիշանը իր ուսումնասիրությունները կատարել է ավանդապատումների և առաս պելների համեմատությունների և համադրությունների միջոցով մեր տարածա շրջանի վերաբերյալ գրավոր նյութերը հիմնականում հայտնաբերվել են 1850 թվա կանից հետո այսինքն Ալիշանը չէր կարող իր ուսումնասիրությունների մեջ օգտագործել այն ինչ որ դեռ հայտնագործված չէր:
Մեր քննարկման մեջ սա ամենա կարևոր կետն է , այսինքն մենք պետք է ամրա գրենք թե ինչ աղբյուրներից է օգտվել Ալիշանը:
Նա տոմարի իր ուսումնասիրությունների հիմքը համարում է հայ պատմիչների հատ կապես Խորենացու «Հայոց պատմությունը» և նրա մաս կազմող Հայկ և Բել ավանդա պատությունը:

Նախ պարզեք, թե աշխարհաստեղծման որ տեսակետին եք կողմնակից /էվոլուցիոն թե աստվածաբանական/, հետո նոր շարունակեք դատողությունները:

Լիոն ջան, ցանկանում եմ ուշադրությունտ հրավիրել հետևյալին ես չեմ քննարկում «աշխարհաստեղծման խնդիրը» ես միայն մատնանշում եմ նրա մի մաս կազմող երևույթին՝մարդուն, համաձայն որի «արարված մարդը» կամ «հոմո սափիենսը»
ըստ ավանդապատումների 280 000 տարեկան է :
Պարզաբանում, ժամանակակից մարդուն ( նեանդերտալական և կրոմանոիդական) ընդհանուր տեսակից տարբերելու համար անվանեցին Homo sapiens: Մարդաբա նության Homo sapiens –ի վարկածը շատ հետաքրքիր է այն առումով, որ նա չունի նախնիներ այդ իսկ պատճառով կարծես թե նա դուրս է մնում ընդհանուր էվոլուցիոն դաշտից, այս առումով սա շատ հետաքրքիր երևույթ է, որը հիմք է տալիս են թադրելու, որ նա կարող է նաև ստեղծված լինել(արարչական ):
Մարդը ավանդապատումների մեջ մինչև ջրհեղեղ համդես է գալիս Ադամ անու նով իսկ ջրհեղեղից հետո Նոյ անունով:
Դավանաբանական և գաղափարական առաջին բաժանման փաստը ֆիքսվեց 3500 թվականին ողջ եվրոասիական տարածաշրջանում :
Ուշադրությունտ հրավիրում եմ հետևյալի վրա ես ներկայացրել էի քեզ հիմնականում բոլոր այն ավանդապատումները որոնց մեջ հստակ պատմում են նոր աշխարհի արարման մասին:
«Սեթ և Խոր» եգիպտական ավանդապատում և մյուսնեը չեմ գրում չկրկնվելու համար:

Մի գերագնահատեք այդ փաստը:

Փաստը հարկավոր է ընդունել այնպես ինչպես որ այն կա , իրարից անկախ ամենա հին տարեցույցները սկսում են մ.թ.առաջ 3500 ին: Իսկ Ինչու՞ , սա նույնպես առան ձին հարց է որը այս պահին նույնպես դուրս է մեր քննարկումից:
Ես միայմ մատնանշում եմ փաստերը :
Բաժանումը տեղի է ունեցլ գաղափարական դաշտի վրա որը շատ հստակ ֆիքսված է բոլոր առասպելական և ավանդական պատմությունների մեջ:
Սա նույն պես ծավալուն թեմա է, այստեղ նույն պես ես միայմ մատնանշում եմ փաստերը:

Ամփոփենք:
1)Ալիշանը հիմնականում հիմք է ընդունել ավանդապատումների հայկական մասը:
2)Տարածաշրջանի բոլոր հնագույն ավանդապատումները աշխարհի արարման սկոզբը համարում են մ.թ. առաջ 3500 թվականը:
3)Տարածաշրջանի բոլոր ավանդապատումները աշխարհի արարման սկիզբը համա րում են երկու կողմերի պայքարը:
4)Տարածաշրջանի բոլոր ավանդապատումները ասում են որ հաղթանակող կողմը ստեղծեց իր աշխարհակարգը ,իր խորհրդանշանները իր դիցաբանական համակարգը որոնք այսպես թե այնպես կրկնվելով հասել են մեզ նաև պահպանել են 5500 ամյա գաղափարական բաժանումը բոլոր հնագույն ազգերի մոտ:
Այս թեմայի հետ կապված մնացած քննարկումները արդեն կոնկրետ կապված են դիցաբանական և գաղափարական կոնկրետ համակարգերի հետ, որոնց մասին ցավոք սրտի մեր հասարակությունը տեղյակ չէ քանի որ բացակայում է այն ճիշտ հասկանալու և ընկալելու դիցաբանական մշակույթը :
Օրինակի համար Վահագվն աստծո խորհուրդը որը ընդամենը հանգեցվել է նրան որ վիշապաքաղ է, իրկ ինչու՞ մեզ հայտնի չէ ,սակայն անշուշտ պատասխանը կա:

Lion
18.08.2008, 15:10
Դու միանքամայն ճիշտ ես <<հուրիներ>> հայ ժողովրդի մի մասի անվանումն է:

Ցանկացած ուսումնասիրման մեջ պետք է անտեսվի սուբեկտիվ գործոնը:

Իհարկե. և ինչ կապ ունի դա ասածիս հետ?


Դուք առայժմ չեք հիմնավորել նրա սխալ լինելը:

Նորից ճշտենք Ալիշանի հաշվարկը թերի է , սխալ չէ , նման թերի հաշվարկի օգտագոր ծումն է սխալ:

Թերի թե սխալ – սա էական հարց է: Եթե Դուք ընդունում եք, որ այն <<թերի>> է, ապա պարզվում է, որ այն ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՐԵՆ ճիշտ է, սակայն որոշ հարցերում անավարտ, չվերջացած և այլն: Իսկ եթե ընդունում եք, որ այն <<սխալ>> է, ապա դա հավասար է նրա ժխտմանը: Հիմա, դուք դեմ եք 2492-ին... Ըստ իս սա հավասար է <<սխալ>>-ին, այլ ոչ <<թերի>>-ին: Բայց դուք ասում եք, որ այն <<թերի>> է, այսինքն 2492-ը ընդունում եք... Առկա է հակասություն:


Ալիշանը իր տոմարի ուսումնասիրության մեջ «հայկակն շրջան » կոչվող ժամանա կային հատվածի 1460 տարի չափման միավորը, վերցրել է արևապաշտական տարե ցույցից:
Շեշտում եմ տոմարի թեման կազմված է մեկ մասից , որի հիմքը կազմում է ավանդապատումները և առասպելները , որը մի ամբողջական համակարգ է: Ալիշանը իր ուսումնասիրությունները կատարել է ավանդապատումների և առաս պելների համեմատությունների և համադրությունների միջոցով մեր տարածա շրջանի վերաբերյալ գրավոր նյութերը հիմնականում հայտնաբերվել են 1850 թվա կանից հետո այսինքն Ալիշանը չէր կարող իր ուսումնասիրությունների մեջ օգտագործել այն ինչ որ դեռ հայտնագործված չէր:
Մեր քննարկման մեջ սա ամենա կարևոր կետն է , այսինքն մենք պետք է ամրա գրենք թե ինչ աղբյուրներից է օգտվել Ալիշանը:
Նա տոմարի իր ուսումնասիրությունների հիմքը համարում է հայ պատմիչների հատ կապես Խորենացու «Հայոց պատմությունը» և նրա մաս կազմող Հայկ և Բել ավանդա պատությունը:

Համաձայն եմ; Ասածս այն է, որ նրա ասածները հաստատվեցին ժամանակակից գիտության ձեռքբերած տվյալներով...


Նախ պարզեք, թե աշխարհաստեղծման որ տեսակետին եք կողմնակից /էվոլուցիոն թե աստվածաբանական/, հետո նոր շարունակեք դատողությունները:

Լիոն ջան, ցանկանում եմ ուշադրությունտ հրավիրել հետևյալին ես չեմ քննարկում «աշխարհաստեղծման խնդիրը» ես միայն մատնանշում եմ նրա մի մաս կազմող երևույթին՝մարդուն, համաձայն որի «արարված մարդը» կամ «հոմո սափիենսը»
ըստ ավանդապատումների 280 000 տարեկան է :
Պարզաբանում, ժամանակակից մարդուն ( նեանդերտալական և կրոմանոիդական) ընդհանուր տեսակից տարբերելու համար անվանեցին Homo sapiens: Մարդաբա նության Homo sapiens –ի վարկածը շատ հետաքրքիր է այն առումով, որ նա չունի նախնիներ այդ իսկ պատճառով կարծես թե նա դուրս է մնում ընդհանուր էվոլուցիոն դաշտից, այս առումով սա շատ հետաքրքիր երևույթ է, որը հիմք է տալիս են թադրելու, որ նա կարող է նաև ստեղծված լինել(արարչական ):

Դա ընդամենը աստվածաբանական տեսության կողմնակիցների ենթադրությունն է: Բայց էլի աբսուրդ է... Այսինքն, այդ առաջին հոմո-սափիենսը Ադամն էր, որը ոչ միայն 280.000 տարի ապրեց դրախտում, այլև... նրա ոսկորները գտան ներկայիս գիտնականները: Լավ էլի, եղբայր... Հասկանում եմ, որ <<Վանական>> լինելը ինչ-որ աշխարհահայացք ամեն դեպքում ենթադրում է, բայց որևէ հիմնավոր պնդում անելու համար ավելի հզոր հենք է պետք...


Դավանաբանական և գաղափարական առաջին բաժանման փաստը ֆիքսվեց 3500 թվականին ողջ եվրոասիական տարածաշրջանում :

Ապացույց:)


Փաստը հարկավոր է ընդունել այնպես ինչպես որ այն կա , իրարից անկախ ամենա հին տարեցույցները սկսում են մ.թ.առաջ 3500 ին: Իսկ Ինչու՞ , սա նույնպես առան ձին հարց է որը այս պահին նույնպես դուրս է մեր քննարկումից:
Ես միայմ մատնանշում եմ փաստերը :
Բաժանումը տեղի է ունեցլ գաղափարական դաշտի վրա որը շատ հստակ ֆիքսված է բոլոր առասպելական և ավանդական պատմությունների մեջ:

Օրինակ, որ ավանդապատումն է ցույց տալիս այդ կիսումը և, ամենակարևորը - ԻՆՉՊԵՍ?


1)Ալիշանը հիմնականում հիմք է ընդունել ավանդապատումների հայկական մասը:
2)Տարածաշրջանի բոլոր հնագույն ավանդապատումները աշխարհի արարման սկոզբը համարում են մ.թ. առաջ 3500 թվականը:
3)Տարածաշրջանի բոլոր ավանդապատումները աշխարհի արարման սկիզբը համա րում են երկու կողմերի պայքարը:

Լավ:


4)Տարածաշրջանի բոլոր ավանդապատումները ասում են որ հաղթանակող կողմը ստեղծեց իր աշխարհակարգը ,իր խորհրդանշանները իր դիցաբանական համակարգը որոնք այսպես թե այնպես կրկնվելով հասել են մեզ նաև պահպանել են 5500 ամյա գաղափարական բաժանումը բոլոր հնագույն ազգերի մոտ:

Եվ ինչ կապ ունի դա հայերի հետ, եթե ունի էլ...


Օրինակի համար Վահագվն աստծո խորհուրդը որը ընդամենը հանգեցվել է նրան որ վիշապաքաղ է, իրկ ինչու՞ մեզ հայտնի չէ ,սակայն անշուշտ պատասխանը կա:

Մտածել է պետք...

Մեղապարտ
18.08.2008, 16:40
«Ցանկացած ուսումնասիրման մեջ պետք է անտեսվի սուբեկտիվ գործոնը»
Նախադասությունը վերաբերվում էր հետագա շարադրվող նյութին:


Նորից ճշտենք Ալիշանի հաշվարկը թերի է , սխալ չէ , նման թերի հաշվարկի օգտագործումն է սխալ: Այն անավարտ է չվերջացած և այլն: Ես դեմ եմ 2492-ին որպես դյուցազնամարտի տարեթիվ ընդունելուն քանի որ այն <<թերի>> է,
մեր քննարկման մեջ սա ամենա կարևոր կետն է :
Ես մարդու արարման աստվածաբանական տեսության կողմնակիցը չեմ ,280 000 տարին ընդհամենը Շումերական ավանդապատումնեի և թագավորների կառավարման տարիների ամբողջական գումարն է ավելացրած հետ ջրհեղեղյան ժամանակահատվածը:Ես համաոզված եմ որ շումերական հնագույն գրավոր աղբյուրները բավականին լուջ են :

Օրինակ, որ ավանդապատումն է ցույց տալիս այդ կիսումը և, ամենակարևորը - ԻՆՉՊԵՍ?
Ես ավանդապատումները ներկայցրել եմ, հասկանում եմ որ այդ հսկայական նյութը կարդալու ժամանակ է պետք ,ես դավանաբանական և դիցաբանական դաշտը բավականին խորությամբ ուսումնասիրել եմ և այդ նյութերի մեջ տարածաշրջանի բոլոր հնագույն ավանդապատումները աշխարհի արարման սկիզբը համարում են մ.թ. առաջ 3500 թվականը , որպես ավարտ երկու կողմերի դավանաբանական և գաղափարական պայքարի:

Եվ ինչ կապ ունի դա հայերի հետ, եթե ունի էլ...
Ես արդեն ասել էի բայց նորից կրկրնեմ դիցաբանական դաշտը և մեզ հայտնի բոլոր հզոր և առաջին աստվածները ծագումնաբանորեն կապված են մեկ գաղա փարական արարչական երևույթի հետ որի ակունքները հայկական տարածա շրջանն է:
Սա դեկլարացիա չէ այլ տարածաշրջանի դիցաբանական դաշտի և ավանդա պատումների ուսումնասիրման արդյունք :
Ամփոփում
1)2492 թվականը չի կարելի հիմք համարել թերի և կիսատ լինելու պատճառով:
2)Միջագետքյան,եգիպտական,հրեական,հնդկական ավանդապատումները համարում են որ աշխարհի այսինքն նոր աշխարհակարգի արարումը տեղի է ունեցել 3500 թվականին:
3)Հայկի և Բելի առասպելը նույնպես կապված է նոր աշխարհակարգի արար ման խնդիրների հետ, որի պարտվող ավանդական հերոսը Բաբելոնյան, աստվածաշնչային , եգիպտական , հնդկական, հայկական բազմանուն հերոս աստված Բելն է , որը հայտնի է տարածաշրջանում և ավանդապատումների մեջ տարբեր հոմանիշ անուններով:

Lion
19.08.2008, 13:05
Նորից ճշտենք Ալիշանի հաշվարկը թերի է , սխալ չէ , նման թերի հաշվարկի օգտագործումն է սխալ: Այն անավարտ է չվերջացած և այլն: Ես դեմ եմ 2492-ին որպես դյուցազնամարտի տարեթիվ ընդունելուն քանի որ այն <<թերի>> է,
մեր քննարկման մեջ սա ամենա կարևոր կետն է :

Հենց էդ եմ ասում - ապացուցեք, որ այն թերի է, որից էլ ելնելով նրա օգտագործումը սխալ է:) Ինձ թվում է Դուք մի աննկատ, սակայն խիստ կարևոր ու սկզբունքային սխալ եք անում... Դուք Հայկին ընկալում եք որպես աստված, որպես լեգենդի հերոս, մի խոսքով որպես ՈՉ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ գոյություն ունեցած մարդ /ես նույնիսկ կասեի - քաղաքական գործիչ/:

Սակայն Հայկը, Արրատտայի սպարապետը, իսկ հետագայում արդեն քուրմ-արքան իրական անձնավորություն է: Հենց այս մեկնակետից էլ դուք, ըստ իս, գնում եք սխալ ուղով: Քանի որ Հայկին համարում եք <<ոչ իրական>>, դուք ձգտում եք նրան <<հավասարեցնել>> Ձեր հիշատակած լեգենդների հերոսներին /օրինակ` Գիլգամեշին կամ Սեթին ու Խոռին/: Ավելի առաջ գնալով` Դուք, տրամաբանորեն խիստ հետևողական, սակայն ըստ իս ի սկզբանե սխալ, հետ եք տանում նաև Հայկի գործունեության ժամանակաշրջանը, հիմնավորելով դա նոր աշխարհակարգի մասին մշուշոտ դատողություններով: Եվ ի վերջո, կրկին հաստատելու համար Ձեր կառւցած սխեման, մերժում եք Ալիշանի հաշվարկները...

Ըստ իս, սակայն, ինչպես արդեն ասացի, Ձեր դատողությունների հենց հիմքն է սխալ: Հայկը աստված չէր... Համենայն դեպս ասենք մ.թ.ա. 2494 թ-ին նա դեռևս աստվածացված չէր: Նա Արատտայի հայերի սիրելի սպարապետն էր /ինչպես ասենք Վարդանը կամ Մուշեղը/... Հետո այնպես ստացվեց, որ Էլամա-միջագետքյան բանակը հարձակվեց Արատտայի վրա: Այդ ժամանակ Արատտայի քուրմը մահացել էր: Այս խիստ վտանգավոր պահին ի պատիվ Հայկի, վերջինս գործեց խիստ վճռական. իրեն հռչակեց ժամանակակից լեզվով ասած <<ռազմական դիկտատոր>> /ինչպես Արամ Մանուկյանը 1918-ի մայիսին/ և հակահարված տվեց թշնամուն: Այս հաջողությունը Հայկի փառքը հասցրեց <<ամպերին>>: Նա դարձավ արքա, իսկ նրա մահից հետո շնորհակալ ժողովուրդը նրան հռչակեց աստված, ինչպես և հազարամյակներ հետո կսրբացնի Վարդանին...

Իրականությունը սա է...

Այժմ դառնանք Ձեր սխեմային: Իմ ասածը ամենևին էլ չի ժխտում այն: Հակառակը, այն նույնիսկ ինչ-որ տեղ հաստատում է այն: Նայեք - ես ընդունում եմ, որ Հայկյան օրացույցը սկսվել է մ.թ.ա. 2492 թ-ի օգոստոսի 11-ին: Բայց... բնականաբար չէր կարող այնպես լինել, որ մի ժողովուրդ, որը մինչ այդ ստեղծել էր Քարահունջներ, դիտում էր տիեզերքը, ընբռնել էր տիեզերական մարմինների շարժման օրինաչափությունները... օրացույց չունենար: Չեմ հավատում - վստահ եմ, որ մինչև Հայկն էլ Արատտան ունեցել է օրացույց, որը /մոտենում ենք Ձեր սխեմային ու Ձեր հիմնավորումներին/ գործել է Արատտայում, հիմք ընդունելով Ձեր պնդումները, սկսած մ.թ.ա. 3448 թ-ից... Ուղղակի մ.թ.ա. 2492 թ-ին Արատտան անցել էՆոր օրացույցի: Սա զարմանալի չէ, հիշեք, թե հետագայում քանի անգամ են ՄԻԱՅՆ հայերը /էլ չասած ուրիշների մասին/ փոխել իրենց օրացույցը...

Այսպիսով - Հայկը միս ու արյունից կազմված Արատտայի հայերի սիրված սպարապետն էր, հետագայում` արքան, որին իր շնորհակալ ժողովուրդը աստվածացրել է հետագայում: Իսկ իրական մարդը որևէ գործ չունի առասպելական հերոսների հետ, նրա գործունեության հանգամանքները և ժամանակը ձևավորվում են կոնկրետ քաղաքական շարժառիթներով: Այնպես որ 11.08.2492-ը ըստ էության պատահական, քաղաքական հանգամանքներից առաջացած մի թիվ էր...

Իսկ ինչ է եղել մ.թ.ա. 3500-ի կողմերը...

Եկեք հանգիստ թողնենք մ.թ.ա. 11.08.2492-ը և, առաջնորդվելով իմ գծած սխեմայով, հանգիստ քննարկենք այն...:)

Մեղապարտ
19.08.2008, 14:05
Հարգելի Լեոն իմ դիրքորոշումը Հայկի վերաբերյալ հետևյալն է
1) Հայկը պատմական գործիչ է նա մարտնչել է Բելի հետ ,հաղթել է նրան և հիմնադրել է առաջին ֆեդերատիվ երկիրը :
2) Մեր էթնիկական հիշողության մեջ նա դարձել է առաջինը:
3)Համաձայն ընդուված կարգի նա դարձել է մարդ-աստված
4)Նա անքապտելի հեղինակություն է
Այսօր մեր հասարակության մեջ կա մեկ կարծիք որը ձևավորել է Ղ.Ալիշանը ,
1) Հայկական պետությունը հիմնադրվել է 2492 թվականին ,այս տեսակետի հետ կարելի է ինչ որ կերպ համաձայնվել ենթադրելով որ հայկական էթնոսի կյանքում այն նոր շրջան է նոր որակով:
2)Հայկի դյուցազնամարտը տեղի է ունեցել 2492 թվականին ,այս տեսակետի հետ բացարձակապես համաձայն չեմ :Շարունակելով Ալիշանի տրամաբանական հաշվարկը ես ստացել եմ մ.թ.ա. 3448 թ-ը: Նորից եմ կրկնում եվրասիական բոլոր հիմ նական ավանդապատումները «Հայկ և Բել» դյուցազնամարտը ներկայացնում են տար բեր անունների տակ , ճակատամարտի տարեթիվը համապատասխանում է 3500 ին : Կարող եմ ասել որ եվրասիական բոլոր ավանդապատումները որպես դյուցազնամարտի վայր միանշանակորեն մատ նանշում են Վանա լճի տարածա շրջանը :
Ես մի կող եմ թողնում իմ տեսակետը և ուշադիր կհետևեմ և կարձագանքեմ քո վար կածին որը դու փորձում ես հիմնավորել քո կատարած ուսումնասիրության միջոցով 2492 թվականի իսկությունը :
Համեցեք

Lion
19.08.2008, 17:56
1) Հայկը պատմական գործիչ է նա մարտնչել է Բելի հետ ,հաղթել է նրան և հիմնադրել է առաջին ֆեդերատիվ երկիրը :

Սկզբունքորեն համաձայն եմ, թեև <<ֆեդերատիզմ>>-ի պահը կարելի է վիճարկել...


2) Մեր էթնիկական հիշողության մեջ նա դարձել է առաջինը:

Այո:)


3)Համաձայն ընդուված կարգի նա դարձել է մարդ-աստված

Համաձայն եմ:)


4)Նա անքապտելի հեղինակություն է

:)


1) Հայկական պետությունը հիմնադրվել է 2492 թվականին ,այս տեսակետի հետ կարելի է ինչ որ կերպ համաձայնվել ենթադրելով որ հայկական էթնոսի կյանքում այն նոր շրջան է նոր որակով:

Լիովին ճիշտ եք: Ոչ մի կերպ չի կարելի համարել, որ Հայոց պետականությունը ստեղծվել է մ.թ.ա. 11.08.2492 թ-ին...


2)Հայկի դյուցազնամարտը տեղի է ունեցել 2492 թվականին ,այս տեսակետի հետ բացարձակապես համաձայն չեմ :

Այ սա եկեք քննարկենք...


Շարունակելով Ալիշանի տրամաբանական հաշվարկը ես ստացել եմ մ.թ.ա. 3448 թ-ը:

Ահա - ես արդեն որերորդ անգամն է Ձեզ խնդրում եմ - հրապարակեք Ձեր իրականացրած հաշվարկը, որ մենք ի վիճակի լինենք կարծիք կազմել նրա ճշմարտացիության վերաբերյալ...


Նորից եմ կրկնում եվրասիական բոլոր հիմ նական ավանդապատումները «Հայկ և Բել» դյուցազնամարտը ներկայացնում են տար բեր անունների տակ , ճակատամարտի տարեթիվը համապատասխանում է 3500 ին :

Ապացույցը բերեք ստուդիա:)


Կարող եմ ասել որ եվրասիական բոլոր ավանդապատումները որպես դյուցազնամարտի վայր միանշանակորեն մատ նանշում են Վանա լճի տարածա շրջանը :

Հնարավոր է...


Ես մի կող եմ թողնում իմ տեսակետը և ուշադիր կհետևեմ և կարձագանքեմ քո վար կածին որը դու փորձում ես հիմնավորել քո կատարած ուսումնասիրության միջոցով 2492 թվականի իսկությունը :
Համեցեք

Այսինքն Դուք Ձեր տեսակետը հիմնավորելու փոխարեն առաջարկում եք ինձ ապացուցել ինչ-որ բան...: Մի հարց միայն - ես ինչը պիտի ապացուցեմ???

Մեղապարտ
19.08.2008, 19:02
Հին եգիպտական արեգակնային տարեցույցի մեկ լրիվ պտւյտը հավասար է 1460 տարվա: Ըստ մ.թ.առաջ 2782 թվականի եգիպտական ավանդապա տումների արե գակնային ցիկլի սկզբից մինչև աշխարհի արարման պահը անցել է 482 տարի:
1)Ըստ աքքադական լուսնային տարեցույցի «Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 4322 թվականին:
2)Ըստ Հրեաների լուսնային տարեցույցի «Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 4322 թվականին:
3)Ըստ ասուրական ավանդապատումների«Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 3500 թվականին
4)Ըստ հնդկական ավանդապատումների«Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 3768 թվականին:
5) Ըստ հին երգիպտական ավանդապատումների«Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 3264 թվականին:

1)Ըստ աքքադական լուսնային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 4322 թվականին կամ 2,39 լուսնաին ցիկլ:
2) Ըստ հրեական լուսնային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 4322 թվականին կամ 2,39 լուսնաին ցիկլ:
3) Ըստ ասուրական արևային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 3500 թվականին կամ 2,40 լուսնաին ցիկլ:
4)Ըստ հնդկական արևային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 3768 թվականին կամ 2,58 լուսնաին ցիկլ:
5)Ըստ հին երգիպտական արևային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 3264 թվականին կամ 2,24 արևային ցիկլ:

Ըստ Ղ.Ալիշանի «Հայկի և Բելի » դյուցազնամարը կամ աշխարհի արարումը տեղի է ունեցել մ.թ. առաջ 2492թվականին կամ 1,7 արևային ցիկլ:
Ինչպես տեսնում ենք վերը նշված հինգ օրինականերում աշխարհը արարվել է միջին հաշվով 2,40 արևային ցիկլի ընթացքում:
Պարզ համեմատությունը ցույց է տալիս որ հայկական Ալոշանյան հաշվարկը կիսատ է : Լրացնելով Ղ. Ալիշանի հաշվարկը մենք ստանում ենք հետևյալը պատկերը՝
«Հայկեան առաջին շրջանի» այսինքն հայկական թվացույցի սկիզբը ստանալու հա մար 428 թվին ավելացնում ենք «Հայկեան երկրորդ շրջանի» համարժեք 146Օ տար ին և ստանում ենք «Հայկեան» երկրորդ շրջանի սկիզբը որն սկսվել էր մ. թ. ա. 1888 թվականին:«Հայկեան առաջին շրջանի» համարժեք 1888 թվին համա պատասխա նաբար ավելացնում ենք 146Օ տարի և ստանում ենք 3348 տարեթիվը:
Ստացվում է ըստ հայկական արևային տարեցույցի աշխարհը արարվել է մ.թ. առաջ 3348 թվականին կամ 2,30 արևային ցիկլ:
Ամփոփելով արևային և լուսնային տարեցույցների աշխարհի արարման հետ կապ ված համեմատությունները կարող ենք ասել հետևյալը ՝
Ըստ մեզ հայտնի հնագույն տարեցույցների աշխարհի բաժանման սկիզբը կամ աշ խարհը արարբել է մ. թ. ա. + - 3500-ին և համապատասխանում է այն 2,40 միջին ցիկլին: Այս առումով հայ ժողովրդի պատմական հիշողությունը կարողացել է պահպանել նաև«աշխարհի արարման» ոչ միայն տարեթիվը այլ նաև օրը «Նավա սարդի 11-ը»: Մ.թ. առաջ 3348 թվականի Նավասարդի 11-ին դրվեց «նոր աշխարհի» հիմքը:

Lion
19.08.2008, 19:09
Մերսի հաշվարկի համար: Դրան դեռ կադրադառնամ, սակայն... տերևները կտրելու փոխարեն կփորձեմ միանգամից կտրել արմատը:

Եղբայր, երևի ուշադիր չեղար ասածներիս. ասացի, չէ

11.08.2492-ը ըստ էության պատահական, քաղաքական հանգամանքներից առաջացած մի թիվ էր...

Այսինքն սրա մեջ, ի տարբերություն մյուս օրինակների, ՊԵՏՔ ՉԷ որևէ կրոնա-մշակութային աստառ փնտրել:

Սա ըստ էության պատահական մի թիվ է...

Մեղապարտ
19.08.2008, 19:18
Մեջ բերում ԼԻՈՆԻՑ
Այսպիսով - Հայկը միս ու արյունից կազմված Արատտայի հայերի սիրված սպարապետն էր, հետագայում` արքան, որին իր շնորհակալ ժողովուրդը աստվածացրել է հետագայում: Իսկ իրական մարդը որևէ գործ չունի առասպելական հերոսների հետ, նրա գործունեության հանգամանքները և ժամանակը ձևավորվում են կոնկրետ քաղաքական շարժառիթներով: Այնպես որ 11.08.2492-ը ըստ էության պատահական, քաղաքական հանգամանքներից առաջացած մի թիվ էր...

Իսկ ինչ է եղել մ.թ.ա. 3500-ի կողմերը...

Եկեք հանգիստ թողնենք մ.թ.ա. 11.08.2492-ը և, առաջնորդվելով իմ գծած սխեմայով, հանգիստ քննարկենք այն.


Մերսի հաշվարկի համար: Դրան դեռ կադրադառնամ, սակայն... տերևները կտրելու փոխարեն կփորձեմ միանգամից կտրել արմատը:

Եղբայր, երևի ուշադիր չեղար ասածներիս. ասացի, չէ
11.08.2492-ը ըստ էության պատահական, քաղաքական հանգամանքներից առաջացած մի թիվ էր...
Այսինքն սրա մեջ, ի տարբերություն մյուս օրինակների, ՊԵՏՔ ՉԷ որևէ կրոնա-մշակութային աստառ փնտրել:
Սա ըստ էության պատահական մի թիվ է...

Ես քեզ չեմ հասկանում պարզաբանիր միտքերտ:

Lion
19.08.2008, 19:20
Ախր եղբայր ջան, այդպես չի լինի... Ձեր հաշվարկի մեջ կարևոր տեղ ունի 2492-ը, որը ընդամենը ատահական մի թիվ է: Իսկ երբ այն հանում ենք, Ձեր ողջ հաշվարկը փլվում է...

Հա, մոռացա ասել... ախր 1460-ը ամենևին էլ պատահական մի թիվ չէ, որ այն ինչպես ուզեք մեծացնեք կամ փոքրացնեք: Դա Հայկյան շրջանն է 4 անգամ 365-ը... այնպես որ 1460-ը անհերքելի է...

Հետո - ներքին անտրամաբանություն կա... Ասում էք առաջին շրջանը կիսատ է, սխալ հիմնավորմամբ 1460-ին գումարում եք 428: Ասենք լավ, չնայած դա սխալ է... Բա հետո ինչու եք 1888-ին գումարում 1460, այլ ոչ թե 1888...

Մեղապարտ
19.08.2008, 19:30
Ախր եղբայր ջան, այդպես չի լինի... Ձեր հաշվարկի մեջ կարևոր տեղ ունի 2492-ը, որը ընդամենը ատահական մի թիվ է: Իսկ երբ այն հանում ենք, Ձեր ողջ հաշվարկը փլվում է...

Հա, մոռացա ասել... ախր 1460-ը ամենևին էլ պատահական մի թիվ չէ, որ այն ինչպես ուզեք մեծացնեք կամ փոքրացնեք: Դա Հայկյան շրջանն է 4 անգամ 365-ը... այնպես որ 1460-ը անհերքելի է...

Հարգելիս քննարկել նշանակում է պարզաբանել և բացատրել , փորձիր քանդել հաշվարկը այլ ոչ թե ասել:
Իսկ 1460 հաշվարկային միավորին մենք կարող ենք անդրադառնալ ավելի ուշ, քանի որ այն պատմա փիլիսոթայական չէ այլ կոնկրետ հաշվարկային միավոր է որը բացարձա կապես կապ չունի 4 անգամ 365 հետ:
Խնդրում եմ մի շեղվիր և հնարավորինս արգումենտացված ինչես ես ներկայացրու քո ամբողջական կարծիքը հիմնավորված:

Lion
19.08.2008, 19:35
Ընդհակառակը:)

1460-ի ողջ հիմնավորվածությունն այն է, որ այն կազմված է <<4 անգամ 365>>-ից: Սա հայկյան շրջանն է, երբ տարվա օրը կատարում է մեկ պտույտ և հանգում իր սկզբնակետին:

Մ.թ. 428 թ-ին անցել էր արդեն այդպիս 2 շրջան: Այսպիսով Մ.թ. 428-ից հանած 1460 հավասար է մ.թ.ա. 1032: 1032-ին գումարած 1460 /երկրորդ շրջան/ հավասար է 2492: Հենց այս հաշվարկն է 2492-ի հիմքը...

Այնպես որ կապ ունի, այն էլ ինչպիսի կապ...

Ավելացվել է 6 րոպե անց
Այսպիսով

Մ.թ.ա 2492 թ-ի օգոստոսի 11-ին, պատահական զուգորդությամբ ստացված այդ օրը, Հայկը սպանեց Բելին: Դրանից հետո նա ՓՈԽԵՑ մինչ այդ Արատտայում գործող օրացույցը և ստեղծեց մի նոր օրացույ: այն, իր հսկայական արշանիքներից զատ, սակայն, ուներ մի էական թերություն: Սրա տարին 1/4 մասով ավելի կարճ էր տիեզերական տարուց, որը հավասար է 365 օրվա և... 6 ժամվա: Հենց այս 6 ժամն էլ համը հանեց - ամեն 4 տարին մեկ Հայկական օրացույցը սկսեց 1 /6 ժամ անգամ 4 հավասար է 24 ժամ/ օրով հետ ընկնել: Մ.թ.ա. 1032 թ-ին այն կատարեց լրիվ պտույտ, այսինքն Նավասարդի 1-ը մ.թ.ա. 2492 և մ.թ.ա. 1032 թ-ին ընկել է նույն օգոստոսի 11-ին: Այդպես մեկ էլ եղավ 1460 տարի հետո - մ.թ. 428 թ-ին:

Այսպիսով ևս մի կարևոր հետևություն: 2492 -ից հետ /դեպի ասենք 2495-ը/ Հայկյան շրջան հաշվելը /1460/ ճիշտ չէ, քանի որ այդ ժամանակ Հայկյան շրջան, ինչպես նաև օրացույց... ուղղակի չի եղել:)

Ավելացվել է 9 րոպե անց
Հա, երևի <պատահական թիվ> բառերը շփոթեցրեց: Այն պատահական էր որպես ճակատամարտի օր: Ճակատամարտը կարող էր տեղի ունենալ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՕՐ: Սակայն արդեն հետագայի համար, երբ Ալիշանը և այլոք ստացել են այդ թիվը ըստ Հայկյան շրջաանների, այն ունի երկաթյա հիմնավորում...

Մեղապարտ
19.08.2008, 22:28
[QUOTE=Lion;1047369]Ընդհակառակը:)

1460-ի ողջ հիմնավորվածությունն այն է, որ այն կազմված է <<4 անգամ 365>>-ից: Սա հայկյան շրջանն է, երբ տարվա օրը կատարում է մեկ պտույտ և հանգում իր սկզբնակետին:

Թեմայից չշեղվելու համար նորից շեշտում եմ որ 1460 գոյություն ունեցող հաշվարկային համակարգ է որը կապված չէ <<4 անգամ 365>> հորինած երևույթի հետ :
Թեման փակելու համար ասեմ որ պարզ լինի ,մեկ ցիկլը հավասար է 4 *1460=5860 տարվա որը կազմում է մեկ ավարտուն ցիկլ:
Ես ամբողջ ծավալով տեղյակ եմ թե ինչպես է ստացվել 2492 թվականը, խնդիրը վերաբերվում է նրան որ այն որպես համակարգ ամբողջական չէ որը ես հիմնավորել և ներկայացրել եմ:
Իմ հիմնավորման հետ չհամաձայնվելուց առաջ հարկավոր է ժխտել հինգ մշակույթները ներկայացնող պատմական տոմարային հաշվարկները որոնք ընդունված են գիտական հանրության կողմից , ես ներկա յացր ել եմ հանրահայտ տոմարները որոնց հիման վրա վերականգնել եմ հայկականը :
Հինգ տոմարական հաշվարկները համարժեք են իրար հետ ,իհարկե կարելի նրանք չընդունել սակայն դաչի ենթադրում որ հրեաները ,ասորիները հնդիկները և եգիպտա ցիները կփոխեն իրենց պատմական տոմարը: Մեր տոմարը արևային է և այդ իսկ պատ ճառով նույպես կառուցվել է այդ համակարգին հատուկ հատկանիշներով: Օգոստոսի 11-ին, պատահական զուգորդիպություն չէ քանի որ հուլիսի 20-ից սկսած մինչև օգոստոսի 11-ը եվրասիական հնագույն ցեղախմբերը որոնք պատկանել են կամ Հայկյան կամ Բելի խմբավորմանը հստակ նեշել են իրադարձությունները և որպես կանոն Բելի գաղափարախոսության կողմնակիցների համար նշված ժամանակահատ վածը համարվել է ողբի ժամանակահատված:

Հիմնավորիր քո տեսանկյունը լրացուցիչ աղբյուրներով բեր հինգ օտար աղբյուրներ որոնք կհաստատեն որ Ալիշանը հայկական տոմարը հաշվել է ամբողջական:

Մարկիզ
19.08.2008, 22:50
Տղերք, ազնիվ խոսք, վիրավորական կամ ծաղրական որեւէ ենթատեքստ չփնտրեք գրառմանս մեջ…;) Չկա…
Ասեմ, որ քննարկվող թեման շատ հետքրքիր է եւ իմ համար շատ ուսուցանելի:
Բայց ասեմ նաեւ, որ
իրար լա՜վ էլ գտել եք…:)

Lion
20.08.2008, 10:04
Թեմայից չշեղվելու համար նորից շեշտում եմ որ 1460 գոյություն ունեցող հաշվարկային համակարգ է որը կապված չէ <<4 անգամ 365>> հորինած երևույթի հետ :
Թեման փակելու համար ասեմ որ պարզ լինի ,մեկ ցիկլը հավասար է 4 *1460=5860 տարվա որը կազմում է մեկ ավարտուն ցիկլ:

Այսինքն ըստ Ձեզ 1460-ը կապված չէ <<4 անգամ 365>>-ի հետ...? Այդ դեպքում ինչի հետ է այն կապված??


Իմ հիմնավորման հետ չհամաձայնվելուց առաջ հարկավոր է ժխտել հինգ մշակույթները ներկայացնող պատմական տոմարային հաշվարկները որոնք ընդունված են գիտական հանրության կողմից , ես ներկա յացր ել եմ հանրահայտ տոմարները որոնց հիման վրա վերականգնել եմ հայկականը :

Եղբայր, նույն տեղում պտտվում ենք... Ես չեմ ժխտում քո բերած տոմարները, ուղղակի պնդում եմ, որ այն կապ չունի մ.թ.ա. 2492-ին սկիզբ առած Հայկյան տոմարի հետ, քանի որ նրա հիմքում ընկած է ռազմա-քաղաքական իրադարձությունը:


Օգոստոսի 11-ին, պատահական զուգորդիպություն չէ քանի որ հուլիսի 20-ից սկսած մինչև օգոստոսի 11-ը եվրասիական հնագույն ցեղախմբերը որոնք պատկանել են կամ Հայկյան կամ Բելի խմբավորմանը հստակ նեշել են իրադարձությունները և որպես կանոն Բելի գաղափարախոսության կողմնակիցների համար նշված ժամանակահատ վածը համարվել է ողբի ժամանակահատված:

Այոո... որովհետև այդ օրը մի կողմը հաղթեց մյուսին, որից էլ ենթադրվում է, որ մեկը <<ողբում>> է, մյուսը` <<ցնծում>>...


Հիմնավորիր քո տեսանկյունը լրացուցիչ աղբյուրներով բեր հինգ օտար աղբյուրներ որոնք կհաստատեն որ Ալիշանը հայկական տոմարը հաշվել է ամբողջական:

Դրա կարիքը չկա - Ալիշանի հաշվարկը պարզորեն հաստատվում է տիեզերական մարմինների շարժով...


Տղերք, ազնիվ խոսք, վիրավորական կամ ծաղրական որեւէ ենթատեքստ չփնտրեք գրառմանս մեջ… Չկա…

Հավատում եմ:)


Ասեմ, որ քննարկվող թեման շատ հետքրքիր է եւ իմ համար շատ ուսուցանելի:

:)


Բայց ասեմ նաեւ, որ
իրար լա՜վ էլ գտել եք…

Ինչ արած - գիտությունը նման կերպ է ապահովում իր առաջընթացը: Ամեն դեպքում համաձայնեք, որ սա ավելի օգտակար է, քան այստեղ հնչած շատ բաներ...

Մեղապարտ
20.08.2008, 13:53
Այսինքն ըստ Ձեզ 1460-ը կապված չէ <<4 անգամ 365>>-ի հետ...? Այդ դեպքում ինչի հետ է այն կապված??
Սա առանձին թեմա է որը մենք կարող ենք քննարկել հետո ,ուղղակի հիմա պայմա նավորբում ենք որ 1460 հաշվարկային միավոր է և համարվել է չափման միավոր տոմարագետների համար :
Եղբայր, նույն տեղում պտտվում ենք... Ես չեմ ժխտում քո բերած տոմարները, ուղղակի պնդում եմ, որ այն կապ չունի մ.թ.ա. 2492-ին սկիզբ առած Հայկյան տոմարի հետ, քանի որ նրա հիմքում ընկած է ռազմա-քաղաքական իրադարձությունը:
Նորից պարզաբանենք որևէ դեպք կամ երևույթ ստուգելու համար օգտագորղում են այն հերքող կամ հաստատող միջոցներ,այսինքն ես հաստատում եմ որ Ալիշանը իր տոմարային հաշվարկը սկզբունքորեն կատարել է ճիշտ ,սակայն նա հասել է 2492 թվականին և չի կարողացել այն շարունակել համապատասխան նյութերի բացակայության պատճառով:
Նյութի բացակայությունը նրան հանգեցրել է տրամաբանական սխալ եզրակացության որը հետևյալն է :
1)Հայկական էթնոսի պատմությունը Ալիշանը սկսում է մ.թ.առաջ 2492 թվականից:
2)Չունենալով այլ հիմքեր նա մ.թ.առաջ 2492 թվականը համարել է «Հայկ և Բելի» դյու ցազնամարտի տարեթիվ:
3)Ալիշանից 150 տարի հետո հայտնաբերված նյութերի (նյութեր որոնց ուսումնասիրութ յուննրը բացարձակապես կապ չունեն մեր ազգային ցանկությունների ,երազանքների և խնդիրների հետ) ուսումնասիրությունները եգիպտական, հրեական. աքքադական, շումերական,ասորական, հաթթիթական,հուրրիակն մշակութային նյութերի հաստա տում են որ Ալիշանի կողմից մատնանշված աշխարհաստեղծ ճակատամարտը տեղի է ունեցել 1000 տարի ավելի վաղ և այն միանշանակորեն կապված է Հայկական ցեղա խմբի գործունեության հետ:
Այոո... որովհետև այդ օրը մի կողմը հաղթեց մյուսին, որից էլ ենթադրվում է, որ մեկը <<ողբում>> է, մյուսը` <<ցնծում>>...
Հրական , աքքադակն, ասորական , բաբելոնյան կրոնա-դավանաբանական և ժողովրդա կան ծիսակատ արությունների ողբը ամբողջությամբ նվիրված են հուլիսի 20-ից մինչև օգոստոսի 11-ը ընկած ժամանակա հատվածում կատարված դեպքերին:

Lion
21.08.2008, 11:59
Այսինքն ըստ Ձեզ 1460-ը կապված չէ <<4 անգամ 365>>-ի հետ...? Այդ դեպքում ինչի հետ է այն կապված??
Սա առանձին թեմա է որը մենք կարող ենք քննարկել հետո ,ուղղակի հիմա պայմա նավորբում ենք որ 1460 հաշվարկային միավոր է և համարվել է չափման միավոր տոմարագետների համար :

Լավ, բայց այդ դեպքում պայմանավորվենք այլևս <<չքաշքշել>> 1460-ը ու նրա հիմքի վրա ստեղծված 2492-ը ու չփորձենք կամայականորեն նրան գումարել թվեր...:) Իսկ այդ դեպքում առաջարկում եմ կրկին վերադառնալ իմ սխեմային - Արատտան ունեցել է օրացույց, որը սկսվել է քո ասած թվին, սակայն մ.թ.ա. 2492 թ-ին անցում է կատարվել այլ օրացույցի... Համաձայն ես??


Նորից պարզաբանենք որևէ դեպք կամ երևույթ ստուգելու համար օգտագորղում են այն հերքող կամ հաստատող միջոցներ,այսինքն ես հաստատում եմ որ Ալիշանը իր տոմարային հաշվարկը սկզբունքորեն կատարել է ճիշտ ,սակայն նա հասել է 2492 թվականին և չի կարողացել այն շարունակել համապատասխան նյութերի բացակայության պատճառով:

Կրկին ու կրկին ոչ: Ալիշանը իր հաշվարկի հիմքում դրել է - ՈՒՇԱԴԻՐ - այն պարզ փաստարկը/փաստը, որ մ.թ. 428 թ-ին ՎԵՐՋԱՑԵԼ Է ՀԱՅԿՅԱՆ 2-ՐԴ ՇՐՋԱՆԸ: Այսինք, մինչ մ.թ. 428-ը անցած է եղել 2920 տարի /1460+1460=2920/: Դրանից էլ նա բնականաբար հանել է 428-ը և ստացել 2492... Այստեղ ամեն ինչ անվիճելի է, այսինքն Ալիշանը ուղղակի չէր կարող, ինչպես դու ես ասում, շարունակել այն. այստեղ ամեն ինչ ավարտուն է:Նյութի բացակայությունը նրան հանգեցրել է տրամաբանական սխալ

Գուցե, բայց նրա սխալը այլ բնույթի է: Նա ՕՐԱՑՈՒՅՑԻ ՍԿԻԶԲԸ համարել է ԷԹՆՈՍԻ ՍԿԻԶԲ, ինչը բնականաբար ճիշտ չէ:


1)Հայկական էթնոսի պատմությունը Ալիշանը սկսում է մ.թ.առաջ 2492 թվականից:

Իհարկե:)


2)Չունենալով այլ հիմքեր նա մ.թ.առաջ 2492 թվականը համարել է «Հայկ և Բելի» դյու ցազնամարտի տարեթիվ:

Ոչ - ինչպես ասացի վերևում դա ունի իր երկաթյա հիմնավորումը:


3)Ալիշանից 150 տարի հետո հայտնաբերված նյութերի (նյութեր որոնց ուսումնասիրութ յուննրը բացարձակապես կապ չունեն մեր ազգային ցանկությունների ,երազանքների և խնդիրների հետ) ուսումնասիրությունները եգիպտական, հրեական. աքքադական, շումերական,ասորական, հաթթիթական,հուրրիակն մշակութային նյութերի հաստա տում են որ Ալիշանի կողմից մատնանշված աշխարհաստեղծ ճակատամարտը տեղի է ունեցել 1000 տարի ավելի վաղ և այն միանշանակորեն կապված է Հայկական ցեղա խմբի գործունեության հետ:

Սա լավագույն դեպքում վերաբերվումէ ՄԻՆՉև ՀԱՅԿՅԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ Արատտայում գորշաշության մեջ եղած օրացույցին, որը դադարել է օգտագործվել 2492 թ-ից հետո...Այոո... որովհետև այդ օրը մի կողմը հաղթեց մյուսին, որից էլ ենթադրվում է, որ մեկը <<ողբում>> է, մյուսը` <<ցնծում>>...

Հրական , աքքադակն, ասորական , բաբելոնյան կրոնա-դավանաբանական և ժողովրդա կան ծիսակատ արությունների ողբը ամբողջությամբ նվիրված են հուլիսի 20-ից մինչև օգոստոսի 11-ը ընկած ժամանակա հատվածում կատարված դեպքերին:

Էդ եմ ասում, էլի:)

Մեղապարտ
21.08.2008, 13:17
Իսկ այդ դեպքում առաջարկում եմ կրկին վերադառնալ իմ սխեմային - Արատտան ունեցել է օրացույց, որը սկսվել է քո ասած թվին, սակայն մ.թ.ա. 2492 թ-ին անցում է կատարվել այլ օրացույցի... Համաձայն ես??
Կար երկու տեսակ օրացույց արևային և լուսնային որոնցով և կատարվում է հաշվարկները, երրորդ խառը օրացույցը շրջանառությամ մեջ դրվեց ավելի ուշ:
Ալիշանը հստակ ասում է որ այն արևային էր :
Կուզենայի որ պարզաբանեիր «Արատտան» ինչ՞ օրացույցից էր օգտվում որ ինձ համար հասկանալի լինի քո«սխեման»:


1460+1460=2920 հանել է 428-ը և ստացել 2492... Այստեղ ամեն ինչ անվիճելի է,
Բացարձակ ճիշտ հաշվարկ է ,սակայն ամբողջ խնդիրը այն է որ մեկ ցիկլը կազմված է ոչ թե 1460+1460 երկու մասից այլ 1460+1460+ 1460+1460 չորս մասից որը տալիս է 5840 տարի:

Նա ՕՐԱՑՈՒՅՑԻ ՍԿԻԶԲԸ համարել է ԷԹՆՈՍԻ ՍԿԻԶԲ, ինչը բնականաբար ճիշտ չէ:
Մենք երկուսով համաձայն ենք որ հայկական էթնոսի սկիզբը չի կարող լինել 2492 թիվը,
այսինքն տեսականորեն և պատմականորեն Ալիշանը այս հարցում սխալվել է:
Ամփոփում՝ Ղ.Ալիշանի այն եզրակացությունը որ հայկական էթնոսը սկսվում է2492 թվականից սխալ է և չի կարելի այսօր այն ոգտագործել որպես հայկական էթնոսի ծննդյան տարեթիվ:

Lion
21.08.2008, 17:25
Կուզենայի որ պարզաբանեիր «Արատտան» ինչ՞ օրացույցից էր օգտվում որ ինձ համար հասկանալի լինի քո«սխեման»:

Ըստ իս, Արատտան մինչև 2492-ը օգտվում էր քո նշած օրացույցից, դու ավելի լավ գիտես այն ինչ տեսակի է եղել, իսկ դրանից հետո, Հայկի օրացույցից, որը արևային էր...


Բացարձակ ճիշտ հաշվարկ է ,սակայն ամբողջ խնդիրը այն է որ մեկ ցիկլը կազմված է ոչ թե 1460+1460 երկու մասից այլ 1460+1460+ 1460+1460 չորս մասից որը տալիս է 5840 տարի:

Ապացույց:)


Նա ՕՐԱՑՈՒՅՑԻ ՍԿԻԶԲԸ համարել է ԷԹՆՈՍԻ ՍԿԻԶԲ, ինչը բնականաբար ճիշտ չէ: Մենք երկուսով համաձայն ենք որ հայկական էթնոսի սկիզբը չի կարող լինել 2492 թիվը,
այսինքն տեսականորեն և պատմականորեն Ալիշանը այս հարցում սխալվել է:

Այո:


Ամփոփում՝ Ղ.Ալիշանի այն եզրակացությունը որ հայկական էթնոսը սկսվում է2492 թվականից սխալ է և չի կարելի այսօր այն ոգտագործել որպես հայկական էթնոսի ծննդյան տարեթիվ:

Միանշանակ: Սակայն միայն այսքանը... իսկ նրա հաշվարկը Հայկյան օրացույցի ցիկլերի մասին ճիշտ է:

Մեղապարտ
21.08.2008, 18:49
Հարգելիս ամփոփենք առաջին արդյունքները
մեր քննարկումների արդյունքում մենք կարողացանք կատարել մի քանի բաժանումներ՝
որը հետևյալն է
1)Հայկական պետականության կայացման տարեթիվ
2)Հայկական էթնոսի կայացման տարեթիվ
3) Հայկական տոմար
4)Հայկի և Բելի ճակատամարտ
Քննարկումների արդյունքում եկանք հետևյալ եզրակացությունը որ Ղ.Ալիշանի ներկա յացրած 2492 թ չի կարող հանդիսանալ հայկական էթնոսի ստեղծման տարեթիվը :
Այն նաև չի կարող հանդիսանալ Հայկական էթնոսի կայացման տարթիվը:
Ինչ կարծիք ունես դու, կարող է ՞այն հադիսանալՀայկական էթնոսի կայացման տա րեթիվ :
:think

Lion
22.08.2008, 17:22
1)Հայկական պետականության կայացման տարեթիվ

Ոչ: Կոնկրետ տարեթիվ նշելն անհնար է: Այդ միայն նվաճումով իրենց պետականությունը ստեղծած ազգերն ունեն իրենց պետականության սկզբի ԿՈՆԿՐԵՏ ՏԱՐԵԹԻՎ: Իսկ մեր դեպքում, երբ հայերը մարդկության գիտակցական պատմության սկզբից ի վեր ապրել են Հայկական լեռնաշխարհում և դժվար է նույնիսկ հարյուրամյակի ճշտությամբ ասել, երբ տոհմատիրական կարգերից անցում կատարվեց պետության, դա կոնկրետ թիվ ասելն անհնար է: Կարելի է մոտավորապես որպես Հայոց պետականության սկիզբ ընդունե մ.թ.ա. 4-րդ հազարամյակի կեսերը - մ.թ.ա. 3500-ական թվականներ...


2)Հայկական էթնոսի կայացման տ արեթիվ

Կրկին ոչ: Հայ էթնոսը ձևավորվել է երկար մի ժամանակահատվածում` մ.թ.ա. 4-րդ հազարամյակում - մ.թ.ա. 4000-3000 թվականներ:


3) Հայկական տոմար

Ավելի ճիշտ - Հայկյան տոմար, քանզի վերջինիս նախորդող և հաջորդող ԲՈԼՈՐ տոմարներն էլ բնականաբար Հայկական էին: Իսկ Հայկյան էր միայն այն, որը սկսվեց մ.թ.ա. 11.08.2492-ին:


4)Հայկի և Բելի ճակատամարտ

Այստեղ ամեն ինչ հստակ է:


Քննարկումների արդյունքում եկանք հետևյալ եզրակացությունը որ Ղ.Ալիշանի ներկա յացրած 2492 թ չի կարող հանդիսանալ հայկական էթնոսի ստեղծման տարեթիվը :
Այն նաև չի կարող հանդիսանալ Հայկական էթնոսի կայացման տարթիվը:

Միանգամայն ճիշտ եք:)


Ինչ կարծիք ունես դու, կարող է ՞այն հադիսանալՀայկական էթնոսի կայացման տա րեթիվ :

Իհարկե ոչ: Ու ես լիովին համակարծիք եմ Ձեր այն պնդման հետ, որ սխալվում են բոլոր նրանք, ովքեր հիմա առաջարկում են այդ թիվը ընդունելկ <<որպես Հայ շողովրդի Ստեղծման թիվ>>: Աբսուրդ է, հենց միայն այն պատճառով, որ ազգը չի առաջանում մեկ օրում:)

Մեղապարտ
22.08.2008, 23:16
Հարգելի Լիիոն շնորհակալություն իմաստավորված քննարկման համար , կարծում եմ որ մեր քննարկմանը հետևորղների համար նյութը ոչ միայն հետաքրքրական էր::)

Մարկիզ
22.08.2008, 23:21
Հարգելի Լիիոն շնորհակալություն իմաստավորված քննարկման համար , կարծում եմ որ մեր քննարկմանը հետևորղների համար նյութը ոչ միայն հետաքրքրական էր::)
Նաեւ՝ ուսուցանելի…:):think

Lion
25.08.2008, 13:12
Վանական և Մարկիզ

Հարգանքներս:)

Մարկիզ

Շատ ուրախ եմ:)

dotsent
29.08.2008, 13:25
Բոլորս էլ գիտենք, որ եղել է Հայկի և Բելի մենամարտ, որտեղ Հայկը ցանկանում էր դուրս գալ Բելի բռնակալ տերությունից; Իսկ ինչ եք կարծում իմ կարծիքի մասին. մինչ Հայկը եղել է հայ, Հայաստան, Հայկական լեռնաշխարհ, մինչ Հայկը եղել են նրա նման շատ ուրիշներ, որոնք նույնպես կռվել են իրենց ժամանակների բռնակալների հետ; Հայկի մասին մեզ տեղեկություններ է հաղորդում Խորենացին, որն էլ անկեղծացել է, որ իր համար դժվար է եղել կազմել Հայոց Պատմությունը, քանի որ պահպանված տեղեկություններ շատ քիչ են եղել;

Lion
29.08.2008, 17:14
Միանշանակ է, որ Հայկից առաջ էլ են հայերը եղել, ուղղակի Հայկը եղել է աչքի ընկնող անձնավորություն: Այս մասին ես ու Վանականը վաղուց ենք եկել մեկ հայտարարի այս թեմայի էջերում...