PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ֆիզիկայի քննության արդեն օգտագործված հարցատոմսերըjorazak
28.07.2008, 19:49
Բարի երեկո բոլորին: Պետք են ս.թ ֆիզիկայի քննության արդեն օգտագործված հարցատոմսերը, այսինքն որոնք ընկել են դիմորդներին Հուլիսի 20ից մինչև օրս: Կամ եթե տեղեկություններ ունեք, թե ինչ է եղել տոմսերում, շատ եմ խնդրում, գրեք ֆորումում: Ի միջիայլոց, դրանք վաճառում են ԵՊՃՀ-ի շենքի դիմաց, ուղղակի ես Երևանում չեմ բնակվում և չեմ կարող գնել: Նախօրոք շնորհակալ եմ օգնության համար:

Armen.181
28.07.2008, 22:40
Բարի երեկո բոլորին: Պետք են ս.թ ֆիզիկայի քննության արդեն օգտագործված հարցատոմսերը, այսինքն որոնք ընկել են դիմորդներին Հուլիսի 20ից մինչև օրս: Կամ եթե տեղեկություններ ունեք, թե ինչ է եղել տոմսերում, շատ եմ խնդրում, գրեք ֆորումում: Ի միջիայլոց, դրանք վաճառում են ԵՊՃՀ-ի շենքի դիմաց, ուղղակի ես Երևանում չեմ բնակվում և չեմ կարող գնել: Նախօրոք շնորհակալ եմ օգնության համար:

ես անցած տառվանը ունեմ կարողա պետք լինի