PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Voice over IPAstrid
29.05.2008, 16:11
ժողովուրդ, ես պետք է պրոյեկտ անեմ հեռահաղորդակցության բնագավառում 2 ամսվա ընթացքում, բայց պատկերացում չունեմ Voice over IP մասին, ինչ գրականություն խորհուրդ կտաք կամ այլ աղբյուրներ:

VisTolog
29.05.2008, 17:43
Չգիտեմ ինչքանով կօգնի էս, բայց դե.
http://www.google.am/search?hl=hy&q=Voice+over+IP+book&btnG=Google-%D5%AB+%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&meta=