PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ակումբի Տաղանդը: Քվեարկություն - Ա ԽումբՌուֆուս
20.04.2008, 00:45
Քվեարկում ենք :)

Սեղմեք ստեղծագործության վրա այն ամբողջությամբ ընթերցելու համար :)

Միգել Շեքսպիր

Սերը նամակ էր
Երջանկության անհասցե հեռուներից,
Լոկ թղթե մի նավակ էր,
Բայց ալեծուփ խենթ ծովերի...... (http://www.akumb.am/showpost.php?p=758109&postcount=3)


Հանս Քրիստիան Ռեմարկ

Ամենի սկիզբը

Փոքրիկ Սերժն եկավ հոր մոտ
Եվ հարցրեց Սերժիկը,
Ի՞նչն է լավ, և ի՞նչն է վատ,
Կբացե՞ս գաղտնիքը..... (http://www.akumb.am/showpost.php?p=760613&postcount=4)


Հովհաննես Հայնե

Ընդվզում

Մի պահ փորձիր նայել վերև
Դեպի երկինք կապուտակ,
Փորձիր մի պահ դու նկատել
Թռչուններին համարձակ... (http://www.akumb.am/showpost.php?p=762901&postcount=5)


Ֆյոդոր Կոելյո

Մոլորվել եմ

Դպրոցական 2-րդ շարքի դիմացի նստարանին նստած էր մոտ 15 տարեկան մի աղջիկ:Նա նիհարիկ էր,գեղեցիկ աչքեր ուներ ,տգեղ չէիր անվանի ,թեև ,անշուշտ, գեղեցկուհի էլ չէր: Իրականում այդ հարցը նրան այնքան էլ չէր հուզում, չնայած ինքը միշտ էլ հակառակն էր ցանկացել..... (http://www.akumb.am/showpost.php?p=763913&postcount=7)


Սիլվա Սանդ

Ձանձրույթ

Գնացքի գծեր` անվերջության պատրանք
Եվս մի գիշեր` պիտակ երազանք
Բազմության մեջ կորած մենության ցավը
Գտնվում է նորից..... (http://www.akumb.am/showpost.php?p=770017&postcount=9)

Ռուֆուս
21.04.2008, 09:49
Հիշեցնում եմ մասնակիցներին, որ նրանք իրավունք ունեն քվեարկել իրենցից բացի ցանկացած մասնակցի օգտին (խմբերը կապ չունեն) :)
Քվեարկության ավարտին մնաց երկու օր