PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ստեղծենք ինքներս մեզEmpty`Tears
03.02.2008, 15:19
http://www.tektek.org/dream/dream.php

Ստեղծենք ինքներս մեզ...
Երևի շաատ պարզ թեմա է..
Բոլորիդ ուրախ դեմքեր.. :P;)

http://public2.tektek.org/img/av/m02/d03/5/3f3250.png (http://tektek.org/avatar/10305415)

Սա ես.. :bux:գնում եմ քնելու... ;)

Empty`Tears
03.02.2008, 17:22
http://public2.tektek.org/img/av/m02/d03/7/4d6439.png (http://tektek.org/avatar/10306863)

Մանե դւ ես.. Նման ես՞՞՞ իսկ այն մյւսը դե դւ լավ կիմանաս..;)

Երեխեն որքա՞ն է սովորում...:( :love

Մանե
03.02.2008, 17:28
http://public2.tektek.org/img/av/m02/d03/7/4d6439.png (http://tektek.org/avatar/10306863)

Մանե դւ ես.. Նման ես՞՞՞ իսկ այն մյւսը դե դւ լավ կիմանաս..;)

Երեխեն որքա՞ն է սովորում...:( :love
Դե նման ա,մեղքս ի՞նչ թաքցնեմ :oy:D լօլ,սովորելուց ա մազերս բիզ-բիզ կանգնե՞լ:o :D
Դե մյուսը :love Չէ հա, մյուս չկա, բայց որ լինելու լինի,էդ նկարը կվերցնեմ ու քաղաքով ԻՐԱՆ ման կգամ :love դեմք են երկուսն էլ :love :kiss :)

Empty`Tears
25.02.2008, 07:07
Երկնային :love
http://public2.tektek.org/img/av/m02/d24/21/fa1e28.png (http://tektek.org/avatar/11225839)

Ավելացվել է 11 րոպե անց
քաղաքացի ;)
http://public2.tektek.org/img/av/m02/d24/21/736886.png (http://tektek.org/avatar/11226242)

Empty`Tears
09.11.2009, 11:22
:D

http://public5.tektek.org/img/av/0911/d09/0124/bb9a593.png (http://tektek.org/avatar/32477958)