PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Հնարավորություն լրագրողների համարՎազգեն
24.09.2006, 20:35
Եթե անգլերեն իմացող լրագրող ծանոթ ունեք, իրեն ասեք, կարող է հետաքրքրի։

Media fellowships in the Netherlands

If you are in one of the countries listed (see below, you can apply for fully-funded media training courses in Hilversum, Holland at the Radio Netherlands Training Centre (RNTC):

Afghanistan, Albania, Armenia...

You need to let RNTC know you wish to participate in one of the training courses on offer. For this you can download the RNTC application form from this website
http://www.rnw.nl/cgi/?app=rntc&page=index&id=37. Send or fax the completed form to RNTC at the address/fax number given on the last page of the form.

You can also send them by email on condition that the complete application, including signatures and enclosures, is scanned and sent as an attachment. The email address can be found on the last page of the form or on the website.

Contact details
Visit the RNTC site:
http://www.rnw.nl/cgi/?app=rntc&page=index&id=37
Email: info@rntc.nl.