PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ամանորյա բարեմաղթանքներBelle
21.12.2007, 19:37
Եկեք այս թեմայում գրենք Ամանորյա բարեմաղթանքներ, ուրախ ՍՄՍ-ներ, փոքրիկ
բանաստեղծություններ…. ;)

Խնդրում եմ մոդերներից, թույլատրել նաև օտարալեզու գրառումներ այս թեմայում:

Եթե գիշերը մի ցմփոր ու մորուքավոր ծերուկ խցկվի ձեր տուն և քեզ գցի իր պարկի մեջ, շատ չվախենաս... Ես Ձմեռ Պապից Ամանորի նվեր եմ խնդրել քեզ: :B