PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : TCP dumpkeyboard
13.12.2007, 12:39
Լսել եմ TCP dump ի մասին մոտավոր պատկերացնում եմ ինչի մասին ե խոսքը, եթե տեղյակ մարդ կա խնրում եմ ավելի մանրամասն գրեք, նաղապես շնորհակալ եմ:

isoedo
31.03.2008, 11:42
Dump-ը գիդեմ որնա, բայց TCP Dump-ի մասին առաջի անգամ եմ լսում