PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Պեպո@Lika@
14.11.2007, 19:36
Ժող, ով կարա կրճատ ,բայց մանրամասն շարադրի <<Պեպո>>-յի բովանդակւթյւնը?

Artgeo
14.11.2007, 21:06
Ես Պեպոն եմ Թիվլիզեցի
Կոպեկ-կոպեկ հավաքեցի... :scen
Հետո չեմ հիշում :(

Կարճ 19-րդ դարի վերջերում թիվլիսահայության կյանքից մի դրվագ է։ :D Ավելի կարճ չեմ կարող, եթե պետք է ավելի երկար կարող եմ գրել :)

Ձայնալար
14.11.2007, 22:54
Ո՞վ իս դուն, ի՞նչիս դուն, ի՞նչ մարդահիսաբ ունիս դուն, ի՞նչ անում ունիս դուն, դե գնա Պեպո գեդինը լկե, խալխի վուտներուն պաչ արա, խալխի վուտի ցեխը լկե…

Իսկ ավելի մանրամասն Արթուրը կասի ;)

@Lika@
15.11.2007, 18:01
Կարճ 19-րդ դարի վերջերում թիվլիսահայության կյանքից մի դրվագ է։ :D Ավելի կարճ չեմ կարող, եթե պետք է ավելի երկար կարող եմ գրել :)

:8Եթե կարաս գրի,վաղվա համար շատ շտապ պետքա, եթե հեսա գիրքը բերի ընկերւհիս փերձեմ մինչև վաղը հաս:mdaցնեմ կարդամ....:mda

Grieg
15.11.2007, 18:09
իսկ կարող է ինչ որ մեկը իմանա որտեղից կարելի է բեռնել Պեպո ֆիլմը՞