PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : 2009 թ․ ԱՄՆ ներգաղթի վիզայի վիճակախաղՍահակ
09.11.2007, 19:49
2009 թ․ ԱՄՆ ներգաղթի վիզայի վիճակախաղին մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել պաշտոնական կայքում՝ http://www.dvlottery.state.gov/

Մասնակցության հրահանգները կարող եք կարդալ այստեղ http://travel.state.gov/pdf/DV2009Armenian.pdf