PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : RAP SlangArray
17.09.2007, 14:20
Եկեք գրենք այն բառերը, կամ արտահայտությունները, որոնք անհասկանալի են։
Իմացողները երևի կպատասխանեն:ok

Kita
18.09.2007, 11:54
Մոդերատորական: Հետևեք ֆորումի կանոնադրությունը: Մասնավորապես մի կատարեք օտար լեզվով այնպիսի գրառումներ, որոնք կարելի է հեշտությամբ հայերեն թարգմանել: