PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ակցիա ընդդեմ կարապի լճին հարող գազոնի «փոսման» և հետագա «բետոնացման»Ձայնալար
25.07.2007, 17:14
Public Ecological Coalition invites you to participate in an open-air press conference and action to be held on Thursday, July 26, 2007 at 18:00 in the Opera garden area by the Arno Babajanyan Statue.
We are against all the actions which cause ecological disaster in our city. The greediness of our "elite" is beyond measure. The construction business has purposefully destroyed the green areas and the historical and cultural monuments of the city for the latest decade, turning it into an asphalt-concrete desert.

It is the last straw that breaks the camel's back. Emergence of a huge foundation pit for construction in Opera garden by the Swan Lake became culmination of negligence and arbitrariness toward the ecological and cultural environment and toward public opinion. After the representatives of the coalition set up a clamor, the construction seemed to be suspended. However, all the efforts to find out who embarked upon the construction and what should be built there were doomed to failure.

The authorities even promised to fill in the foundation pit that "belonged to nobody." Let us help them.Public Ecological Coalition of 32 Organizations

Ձայնալար
25.07.2007, 17:51
http://www.imageshare.am/image/46749598/1/1/Has_eko_dashinq_dimum_.JPG

Արշակ
26.07.2007, 16:53
Ժողովուրդ, չե՞ք գալիս ակցիային մասնակցելու։ Մի 10 րոպեից կսկսվի։
Ես որ արդեն վաղուց զզվել եմ Երևանի թունավոր օդը շնչելուց, իմ ու ապագա սերնդիս առողջությունն էլ իմ համար մեկ չի։

Apsara
26.07.2007, 17:06
Չորս ձեռքով ու չորս ոտքով գալիս եմ ու մասնակցելու եմ, իմ կռիվը վաղուցվանիղցա, էլ այգի չեն թողել, էլ ծառ չմնաց քաղաքում, դարձավ քարե անտառ, ահավորա:angry